meslek liseleri

'Ders notları' forumunda Ezlem tarafından 2 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Cevap: meslek liseleri

  ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ

  İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

  Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.

  Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

  Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerine Başvuru Şartları:

  2005-2006 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecektir. Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak.Anadolu meslek liselerinin Plastik Sanatlar, Tekstil (Tekstil Tasarım dalı), Tekstil (Terbiye dalı), Grafik Tasarım, Seramik, Resim, İç Mekân Tasarımı, Restorasyon alan/dallarında okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda resim dersinin yıl sonu notunun her sınıf için en az “iyi” derece olması gerekir.

  ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR

  AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ

  Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile özel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan ve kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

  Bu alanın Servis Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Gıda Analizi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

  AYAKKABI TEKNOLOJİSİ

  Ayakkabı Teknolojisi sektöründe ayakkabı imalathaneleri, fabrikalar vb. kurum ve kuruluşların hizmet amacına uygun olarak tasarımı yapılan ayakkabı modelinin profil ve stampasının çıkarılarak ayakkabı haline getirilinceye kadar ki aşamalarından ve kalitesinden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

  Bu alanın Ayakkabı Tasarımı, Ayakkabı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sektörde tasarım ve üretim bölümlerinde teknik eleman olarak çalışılabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

  BİLGİSAYAR

  Çağın gerektirdiği ve her alanda kullanıma giren bilgisayarın yapısını bilen, montaj düzeyinde bilgisayar üretimi yapabilen, hizmet ve üretim sektörlerinin sorunlarına bilgisayarlı çözümler getiren, eğitim ve destek hizmeti sağlayan, bilgisayar donanım-yazılım bütünlüğünü bilen, alanı ile ilgili yenilikleri takip eden kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

  Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

  BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK

  Kamu ve özel sektöre ait kurum ve iş yerlerindeki bürolarda gündelik faaliyetleri yerine getiren, sekreterya hizmetlerini koordine eden, iletişim akışını sağlayan ve bunu denetleyen, iletişimin farklı ortam, durum ve kişilerle nasıl kurulacağını belirleyen, iletişim ve bilgi teknolojisi konusunda gelişmeleri takip eden, sektörün istediği kalitede hizmet sunabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır.

  Bu alanın Yönetici Sekreterliği, Tıp Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Mali Sekreterlik dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait bürolarda sekreter olarak çalışabilirler.

  CAM İŞLEMECİLİĞİ

  Geleneksel Cam İşlemeciliği kültürümüz ile teknolojinin getirdiği imkanları, cam malzemenin üretimi ile süslemeciliği için sentez yaparak, uygulayabilen teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.Bu alanın Cam İndirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, Vitray dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.

  ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

  Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-12 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-12 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda bilgi-beceri kazanan, okulöncesi eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı makine, araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki mesleki ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözümleyebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştiren bir alandır. Bu alandan teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler. Okulöncesi eğitimi kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.

  ELEKTRONİK

  Elektronik araçlar üreten işletmelerin çeşitli kısımlarında radyo alıcıları, vericileri, ses frekans tekniği, televizyon, mikrodalga, radar, endüstriyel elektronik, bilgisayar, tıp elektroniği vb. konularda çalışabilen teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, iş alanlarının elektronik ile ilgili bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendilerine ait elektronik bakım ve tamir atölyeleri kurabilirler.

  EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ

  El Sanatları ve Teknolojisi alanı, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayabilen, dallarla ilgili bilgisayar destekli teorik ve pratik bilgileri öğrenip, teknolojik gelişmelerle alanları arasındaki ilişkiyi kurabilen, geleneksel el sanatlarını koruyup yaşatabilen, çağın ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlayan ve üretebilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izleyen, yorumlayan ve uygulayan teknik elemanlar yetiştiren bir alandır. Bu alanın Dokuma, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek, El İşlemeleri, Makina İşlemeleri dallarından biriri başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

  FOTOĞRAFÇILIK

  Basın-yayın, tanıtım sektörü ve günlük yaşamın her alanında kullanılan fotoğrafı bilen, fotoğraf makinelerini ve gerekli malzemeleri kullanarak fotoğraf çekebilen karanlık oda ve laboratuvar makinelerini kullanarak banyo baskı işlemlerini yapabilen ve alanı ile ilgili yenilikleri takip ederek fotoğraf alanındaki dijital gelişmelere uyum sağlayabilen niteliklerde teknik eleman yetiştiren bir alandır.Bu alanın Basın Fotoğrafçılığı, Portre ve Özel Gün Fotoğrafçılığı, Tanıtım Fotoğrafçılığı, Fotoğraf Laboratuvar Hizmetleri dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

  İÇ MEKÂN TASARIMI

  Alanındaki gelişmeleri takip ederek araştırabilen, problem çözebilen, çevreye duyarlı, girişimci, alanı ile ilgili araç gereçleri zamanında ve doğru olarak kullanabilen, görsel anlatım teknikleri ile insan ve mekan ilişkisini kurabilen ve iç mekanlara özgü tasarımlar yapabilen, projeler üretebilen, sunum yapabilen, müşteri ilişkileri kurabilen, satış sonrası hizmetleri yürütebilen teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın İç Mekan Düzenleme, Mobilya Teknik Ressamı, Montaj-Kontrol, Müşteri Temsilcisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, mimarlık bürolarında, mobilya üretimi yapan sektörde, iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik olarak çalışabilir veya iş yeri açabilir.

  KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

  Gelişen kuyumculuk sektörünün tasarımı ve üretim boyutunda yer alacak, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayan teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Takı Tasarımı ve Takı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.

  RESİM

  Görsel sanatların önemli alanlarından biri olan resim disiplinli bir gözlemle, yaratıcılığın temeli olan sezgi yoluyla araştırıcı, yaratıcı ve yapıcı güçleri geliştirmeyi, nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerisi kazanmış, kendisini ve içinde yaşadığı dünya ile ilişkilerini anlatabilen, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli sanat kültürünü kazanmış yenilikleri ve gelişmeleri izleyebilen, teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, edindikleri sanat birikimleri ile sanatsal çabalarını serbest olarak sürdürebilir veya ilgili atölye ve iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

  RESTORASYON

  Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının geçirdikleri fiziksel ve kimyasal değişimlerin analizini yapabilen, eserlerin yapıldığı devrin üslup, renk ve desen özelliğine göre restorasyonunu yapabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde eski eserlerin onarımı, bakımı ile ilgili bölümlerde teknik elaman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

  SEYAHAT ACENTECİLİĞİ

  Turizm olayı ile ortaya çıkan, değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, özgün çözümler arayan, alanı ile ilgili araç ve gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen ve turizm alanı içinde seyahat acentelerinde hizmet üreten elemanları yetiştiren alandır.Bu alanın Rezervasyon, Operasyon dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Turizm sektörünün seyahat acentesi bürolarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

  SERAMİK

  Seramik sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, ürünü tasarlayan, oluşturulan tasarımlara göre seramik ham maddelerini çeşitli oranlarda karıştırıp, ürün haline dönüştüren teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Seramik Laborantı, Seramik Şekillendirici, Dekorcu, Modelci-Kalıpçı, Çini İşlemecisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, sektörde tasarım, üretim ve kalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilirler veya kendi iş yerlerini açabilirler.

  SÜS BİTKİLERİ

  Süs bitkileri sektöründe yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, ürünü tasarlayan, oluşturulan tasarımlara göre seramik ham maddelerini çeşitli oranlarda karıştırıp, ürün haline dönüştüren teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği, İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği Çiçekçilik Hizmetleri, Peyzaj Bahçıvanlığı dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, çiçekçilik sektöründe çalışabilir veya iş yeri açabilir.

  TASARIM VE TEKNOLOJİSİ

  Tasarım ve Teknolojisi, bir ürünü problem tanımından yada gereksiniminden başlayarak, tasarlama ve/veya ürüne dönüştürme aşamalarında, teknolojinin olanaklarını kullanabilen, mesleki bilgi ve becerileri ile çağın gerektirdiği üretimi yapıp pazarlayabilen, kendi iş yerini kurabilen, sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, iş yerinde ve çevresiyle uyum içerisinde çalışabilen nitelikli bireyleri yetiştiren alandır.Bu alanın; Grafik dalını başarı ile bitirerek, teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, sektörde tasarım, üretim ve kalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

  TEKSTİL

  Tekstil sanayiinde çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak hammadde ürün tasarımı, hammaddeden iplik üretimi, yapılan iplikten dokuma ve örme yoluyla yüzey oluşturma, oluşturulan yüzeyin terbiye işlemleri, ürünlerin kalite kontrolünün yapılması için tekstil alanının üretim birimlerine teknik elemanları yetiştiren bir alandır. Bu alanın Dokuma, İplik, Terbiye, Örme, Kalite Kontrol, Tekstil Tasarım dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

  TEKSTİL KONFEKSİYON

  Tekstil Konfeksiyon sanayiinde, çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak, bayan, erkek ve çocuk giyimlerinin modelini geliştiren, kalıplarını hazırlayıp serileştirme yapabilen, iş akışı planı hazırlayabilen, iş ve zaman etüdüne dayalı çalışmayı bilen, kullanılan araçların bakımını ve basit onarımını yapabilen, iş yerinde çevresi ile uyumlu çalışabilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izlemeyi bilen, teknik eleman yetiştiren bir alandır. Bu alanın Çocuk Giysi Tasarım, Kadın Giysi Tasarım, Erkek Giysi Tasarım, Kalıp, Kesim, Kalite Kontrol (Üretim Deneticisi), Yuvarlak Örme Konfeksiyon, Düz Örme (Triko) Konfeksiyon, Dokuma Yüzey Konfeksiyon, Deri Konfeksiyon, Ev Tekstil Konfeksiyon, Moda-Evi Butik (Kadın Terziliği), Erkek Terziliği, Çorap Örme dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Tekstil Konfeksiyon sektöründe teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

  YAT KAPTANLIĞI

  Yat Kaptanlığı bölümü; yat ve benzeri araçlarında görev yapmaları halinde; yat turizmini geliştirme bilinciyle hareket eden, bu konuda ülkemizin kaynaklarını ve bilimsel gelişmenin tüm verilerini en iyi şekilde değerlendiren, eldeki bilgileri uygulama alanına aktarabilen, turizm sektöründeki gelişmeleri takip edebilen, yorumlayan, bilgilerini denizcilikle ilgili yeni alanlara kanalize edebilen, kararlı, alanındaki araç ve gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen, ülke tanıtımına yatkın denizci ve turizmci niteliğinde teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Teknede görev aldıkları takdirde; güverte ve kamara hizmetlerini bilen, yiyecek-içecek üretim teknikleri ile servis yöntemlerini uygulayan, teknede bulunan temel makine ve elektrik sistemlerinin işlevlerini, basit onarımlarını, bakımlarını bilen teknik eleman olarak, karada görev aldıkları takdirde; deniz turizmi acenteciliği, acentecilikteki büro hizmetlerini bilen ve paket tur programı hazırlayabilen teknik eleman olarak çalışabilirler.

  YAŞLI HİZMETLERİ

  Değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında, yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, beslenmeleri, ile ilgili istenilen kalitede hizmet sunabilen, yaşlı kişilerin kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanı ile ilgili araç gereçleri yerinde, zamanında ve doğru kullanabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır. Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

  Ayrıca, bu programlara ilave güncel yeni alanlarda meslek eğitiminin verilmekte olduğu Kız Meslek Liseleri ile Çok Programlı Liselere ise sınavsız öğrenci alınmaktadır.
    2. Cevap: meslek liseleri

  A-ANADOLU TEKNİK LİSELERİ

  İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır.

  Anadolu teknik liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce ve Japonca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.

  Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

  B-ANADOLU MESLEK LİSELERİ

  İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

  Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.

  Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu okulların denizcilikle ilgili Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Gemi Makinaları ve Güverte bölümlerine kontenjanın üç katı kadar öğrenci yerleştirilmektedir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri okul müdürlüğünce kurulan komisyonca ayrıca mülakat ve kondisyon sınavına tabi tutulmakta olup bu sınavda başarılı olanların kesin kaydı yapılmaktadır.

  ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR

  BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

  Bilgisayarlar, kendisine programlar vasıtası ile tanımlanan yöntemleri kullanarak bilgileri depolayan, düzenleyen ve işleyerek yeni bilgiler üretebilen, gerektiğinde temel depolama, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanında karar modelleri üretebilen makinalardır. Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar Donanım (HARDWARE) ve yazılım (SOFTWARE)'dir. Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.Öğrencilere; yazılım alanında çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işletim sistemleri, dos komutları, basıc file yazılımlar, virüsler, basıc programlama, dosya işlemleri, pascal programlama, fonksiyonlar, prosedürler, alt programlar, grafikler, C programlama, giriş-çıkış işlemleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Donanım alanında ise, çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işlemsel yükselteçler, lojik yapılar, multivibratörler, bileşimsel devre uygulamaları, sayıcı ve kaydediciler, endüstriyel elektronik uygulamaları, mikro işlemciler, elektronik kumanda, sensör-transdüsörler, hafızalar, arıza bulma-giderme, A/D-D/A arabirim teknikleri, PLC proje uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.

  BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ

  NC (numerik kontrol) rakamlardan, harflerden, noktalama işaretlerinden ve belli bazı sembollerden oluşan kodlar yardımıyla herhangi bir tezgaha kumanda edilmesidir. CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol) ise NC (Numerik Kontrol)'lü tezgahlarda kontrol sisteminin bilgisayar yardımıyla yapılıp üretimin gerçekleştirilmesidir.CNC tezgahlardaki çalışmalarda, operatörün el becerisi yerine tezgahı programlama ve kumanda ön plandadır. Çalışmalar daha ziyade teorik bilgiler ve bilgisayar kullanmak suretiyle yapılmaktadır.Öğrencilere, el tesviyesi, vargel, torna, freze, CNC torna, CNC freze, torna programlama, freze programlama, proje ile ilgili temel ve ileri mesleki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.Bölüm mezunları, kendi işyerlerini açabilecekleri gibi, bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim yapan işletmelerde de çalışabilirler.

  BOYA-APRE BÖLÜMÜ

  Boya-Apre; tekstil ürünlerinin çeşitli metodlarla boyanması, parlaklık, yumuşaklık, dolgu kazandırılması, estetik görünüm sağlanması konularını içine alan bir meslek dalıdır.Öğrencilere ön işlemler, boyama, baskı, kimyasal apre, elyaf ön terbiye, boyar madde analizleri, boya-apre baskı ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, iplik, dokuma, örme, boya-apre, hazır giyim gibi iş kollarında geniş bir istihdam imkanına sahiptirler.

  DOKUMA BÖLÜMÜ

  Dokumacılık, tekstil sanayinin dokuma yüzeylerini oluşturma alanını kapsar. Dokuma yüzeyleri çeşitli ipliklerin birbirleri ile belirli kurallar içinde bağlantı kurmaları ile gerçekleşir. Kumaş yüzeylerinin oluşabilmesi için ipliklerin bağlantılarını gerçekleştiren hazırlık ve dokuma işlemleri dokumacılığın uygulama alanıdır.Bu bölümde öğrencilere, elyaflar, dokuma ürünleri ve dokuma çeşitleri, çile açma ve sarma, bobin sarma, büküm, atkı, sarma, el dokuma tezgahları, kumaş makinaları, kumaşların tahlili, iplik sistemleri ve tezgahlarda çalışma esasları ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

  Bölüm mezunları dokuma endüstrisinde istihdam imkânına sahiptirler.

  ELEKTRİK BÖLÜMÜ

  Elektrik bölümü; elektrik enerjisinin elde edilmesi, dağıtımı, kullanılabilecek duruma getirilmesi, elektrikli araç ve cihazların tesisi, montajı, bakımı, onarımı ve kullanımı ile ilgili alanları kapsar.

  Bu bölümde öğrencilere; çağırma ve bildirim tesisatları, aydınlatma tesisatları, temel elektronik, güç kaynakları, transistörlü yükselteçler, endüvi sarımı, elektrikli ev aletleri, endüstriyel elektronik uygulamaları, stator sarımı, bir fazlı trafo sarımı, üç fazlı trafo sarımı, paket şalterler, kumanda devreleri, otomatik kumanda, tablo ve panolar, endüstriyel motorlar, hız kontrol, kompanzasyon ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.

  Bu bölüm mezunları, yetkili elektrikçilik belgesine sahip olabildikleri gibi, elektrik ve kumanda işleri ile ilgili alanlarda istihdam edilebilirler. Her türlü elektrikli araç ve cihazların tesisat, montaj, bakım ve onarımlarını yapabilirler. Az bir sermaye ile kendi işyerlerini ve servislerini kurabilirler.

  ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

  Elektronik bölümü; zayıf akım ve elektromanyetik dalgaların üretilmesi, alınması, verilmesi ve bunlarla ilgili cihazların kullanılması bakım ve onarımı alanlarını kapsar.Bu bölümde; dijital ve endüstriyel elektronik, alıcı-verici ve yükselticiler, televizyon, audiovizyon, elektronik kumanda ve bunların uygulamaları, çeşitli devreler, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölümü bitirenler her türlü elektronik cihazın tesisi, montajı, kullanımı, bakım ve onarımı ile ayarlarını yapabilirler. Bu tür cihazların ve elektronik kumandanın kullanıldığı işletmeler ile servis istasyonlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca az bir sermaye ile kendi servislerini de açabilirler.

  ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

  Bu bölümde öğrencilere; temel elektronik, elektroteknik, dijital elektronik, endüstriyel elektronik, mikroişlemciler, elektrik makinaları, elektro pnömatik, otomatik kumanda, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstrideki elektronik sistemlerin montaj, bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.

  ENDÜSTRİYEL MEKANİK BÖLÜMÜ

  Endüstriyel mekanik meslek alanı; üretimde gittikçe önem kazanan otomasyona yardımcı olmak amacıyla, endüstriyel üretim yapan fabrika ve tesislerde mekanik üretimle ilgili alanlarda üretimdeki aksaklıkların en aza indirilmesi, yeni üretim tesislerinin kurulması, üretim tesislerinin bakımları ve arızalarının giderilmesi ile ilgili bir meslek alanıdır.Bu bölümde öğrencilere meslek matematiği, malzeme bilgisi, elektrik-elektronik, temel tesviyecilik, metalcilik işlemleri, ısıl işlemler, endüstriyel makine ve aletlerin kullanımı, ölçme ve kontrol, hidrolik-pnömatik gibi alanlarda mesleki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler endüstriyel üretim yapan tüm fabrika ve tesislerde çalışma imkanına sahiptirler.

  ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

  Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü; endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerini kullanan fabrikaların otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerinin kurulması, bakımı ve işletmeye alınması ile ilgili bir meslek alanıdır.Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü Elektronik ve Makine adı altında iki ana uzmanlık alanından oluşmaktadır. Bu alanlardan; Elektronik alanı Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Otomatik Kontrol Network Tasarımı; Makine alanı ise Otomatik Üretim Teknolojisi ve Fabrika Otomasyon Sistem Teknolojileri uzmanlık alanlarına ayrılmaktadır. Öğrenciler, 12. sınıfta bu dört uzmanlık alanından birine yönelerek mezun olabilmektedirler.

  Bu bölümde genel olarak öğrencilere; fabrika üretim ve otomasyon sistemleri, robotik, dijital elektronik, mikrobilgisayar, programlama, network teknolojisi, ölçme ve kontrol, CAD/CAM teknolojisi, multimedya ve teknik İngilizce konularında yeterlilikler kazandırılmaktadırlar.Türk-Japon teknik işbirliği ile uygulanan bir proje kapsamında açılan bu bölümde, program bütünlüğü ve ikili anlaşma gereği bölüme kayıtlı tüm öğrenciler, beş yıllık eğitimi tamamlamak zorundadır.

  GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

  Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ve toplumları ilgilendireceği veya etkileyeceği düşünülen olayların yazılı ve sözlü basına iletilmesini konu edinen bir meslek alanıdır.Öğrencilere, temel gazetecilik, ses ve görüntü kayıt cihazları, fotoğraf uygulaması ve bilgisayar, haber-haberleşme ve gazete yayınlama tekniği, metin yazarlığı, kitle iletişim araçları ve yayın uygulama konularında temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları yazılı ve sözlü basında ve ajanslarda muhabir, foto muhabiri, redaktör, sayfa sekreteri, pikajcı, montajcı ve dizgici olarak çalışabilirler.  GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ

  Bu bölümde öğrencilere gemi, gemiler arası veya gemi ile yer istasyonları arası iletişimin sağlanması veya geminin güvenle seyri için istasyondaki elektronik iletişim aygıtlarının veya gemi seyir aygıtlarının kullanım, bakım, onarım, kurma ve sökme işlemleri ile ilgili teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; Telsiz Genel Müdürlüğünün açtığı sınavlara katılarak REO ehliyetine sahip olup Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yer haberleşme istasyonlarında uluslararası ehliyete sahip olarak istihdam edilebilirler.

  GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ

  Gemi inşaa; büyük tonajlı gemi, tanker, özel vasıflı gemi, kombine taşıyıcılar, dökme yük gemisi ve benzerlerinin imal ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini içine alan bir meslektir. Bu bölümde öğrencilere, gemi inşaa ile ilgili olarak teknolojik bilgiler ve üretim uygulamaları ile ilgili temel ve ileri beceriler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; gemi inşaa sanayiinde, tersanelerde, gemi bakım ve onarımı ile ilgili sektörlerde, gemi inşaa sanayiini destekleyen yan sektörlerde kalifiye eleman olarak çalışabilirler.

  GEMİ MAKİNALARI BÖLÜMÜ

  Bu bölümde öğrencilere; gemicilik, gemi makinaları ve gemi yardımcı makinalarının işletimi, gemi elektriği ile ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; altı ay deniz hizmetini takiben “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme, ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Makine Zabiti” ehliyeti alarak kamu ve özel sektöre ait Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.

  GÜVERTE BÖLÜMÜ

  Bu bölümde öğrencilere; gemicilik, novigasyon, yükleme istif, deniz ticaret hukuku, gemi makinaları, meteoroloji, vardiya tutma, deniz haberleşme sistemi, gemi manevraları, denizcilik lâboratuvarı ve denizcilik uygulamaları gibi alanlarda teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; bir yıl deniz hizmetini takiben, “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Vardiya Zabiti” ehliyeti alarak; kamu ve özel sektöre ait Türk ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.

  HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

  Hidrolik ve pnömatik teknolojisi; iş makinaları, takım tezgahları, ölçme ve kontrol sistemleri, robotik, vb. araç, donanım ve makinalardaki hareketlerin akışkanlar ve hava basıncı aracılığıyla sağlandığı alanları kapsar. Öğrencilere, hidrolik ve pnönatik teknolojisinin çalışma sistemleri ve elemanları ile ilgili ortak ve temel işlemler, temel elektrik-elektronik ve dijital elektronik bilgisi, elektro pnömatik, lojik pnömatik, ileri hidrolik dersleri ile ilgili ileri yeterlikler ve ayrıca bilgisayar ve mikro işlemciler dersleri ile programlama mantığı üzerinde durulmakta, bilgisayar destekli çizimler, robotik, PLC uygulamaları, endüstriyel hidrolik konularında da temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstride hidrolik ve pnömatik donanımları kullanan ve üretimini yapan hemen her iş kolunda çalışabilirler.

  İNŞAAT (ÜST YAPI) BÖLÜMÜ

  Bu bölümde öğrencilere; ahşap, kagir, dülgerlik, kalıp, duvar, sıva, çatı, kaplama, badana-boya, alçı-kartonpiyer, doğrama, betonarme demirciliği ve yalıtım, yapıda tesisat bilgisi ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri seviyede yeterlikler kazandırılmaktadır.

  Bu bölüm mezunları inşaat sektöründe ve mimarlıkla ilgili bürolarda teknisyen olarak istihdam edilebilirler.

  İPLİK BÖLÜMÜ

  İplik; tekstil üretim sektörüne ait ana koldur. Tekstilin temelini oluşturur ve her çeşit liften iplik elde edilmesi ile ilgili bir alandır.Öğrencilere, pamuk iplikçiliği, karde iplikçiliği, opan-end iplikçiliği, kalite kontrol, yün iplikçiliği, yarı kamgarın iplikçilik, streıchgarn iplikçilik, sentetik iplikçilik ve bilgisayar ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bölüm mezunları tekstil sanayiinde çalışma imkanına sahiptirler.

  KİMYA BÖLÜMÜ

  Kimya; madde bilimi demektir. Genel olarak maddelerin yapısını, özelliklerini ve değişimlerini inceler. Bu değişimlere sebep olan etkenleri bulur.Kimya sanayii, klinik uygulamalar, arıtma işlemleri ve benzeri faaliyetlerin hepsi çeşitli aşamalarda kimyasal uygulamaların yanısıra lâboratuvar kontrolleri de gerektirir.Öğrencilere, anorganik kimya, analitik kimya, analitik ve sınai kimya, biyokimya, enerji kimyası, analitik ve enstrümantasyon analiz ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Kimya bölümü mezunları, birçok sanayi kolunda hammadde ve ürün niteliğini belirlemek, ürün kalitesini artırmak, tıpta teşhis, halk sağlığı çalışmalarında, gıda kontrolleri, çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözümü uygulamaları, ürünlerin kontrolü ve standardın oluşturulması gibi alanlarda çalışabilirler.

  KONFEKSİYON BÖLÜMÜ

  Konfeksiyon insanların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için değişik ölçü, model ve formlarda seri üretim yapılan tekstil alanıdır.Öğrencilere, dikiş makinesi egzersizleri, kadın giyimi, erkek giyimi ve çocuk giyimi, kalite kontrol, iş bilimi ve kalıp hazırlama ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları özellikle bant sistemine göre iş akışı doğrultusunda seri üretim yapan hazır giyim endüstrisinde çalışabilirler.

  KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

  Endüstriyel üretimdeki işlem kontrol ihtiyacını karşılayacak olan sistemlerin kullanılması; elle kontrolden otomatik ve bilgisayarlı kontrole doğru bir gelişme göstermektedir.Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi, çağdaş endüstriyel mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini, sinyal dönüşümlerini, iletimlerini, hata tespit ve giderme yöntemlerini, testlerini ve ayar uygulamalarını programlanabilir işlem kontrol setleri ve bilgisayar kontrol sistemleri ile yapmayı sağlayan bir meslek alanıdır.Öğrencilere, imalât işlerinin ve işlemlerinin değerlendirilmesi, test edilmesi, hata ve arızalarının bulunması, giderilmesi ile güvenilirliğinin sağlanması için dijital-analog kontrol ve enstrümanların, bakım, onarım, güvenlik ve ayarları yapılarak hizmete konulması konularında yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, büyük işletmelerin üretim akış ve kontrolü ile kalite kontrol ünitelerinde istihdam edilirler.

  KUYUMCULUK BÖLÜMÜ

  Kuyumculuk; kıymetli metal ve alaşımlarının ergitilerek dökülmesi, plaka veya tel hale getirildikten sonra işlenerek ziynet eşyaları haline getirilmesi,kültürel değerlerimizi ziynet eşyaları üzerine işleyerek hem gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması hem de diğer milletlere tanıtılması imkanını sağlayan bir sanattır.Öğrencilere, el aletleri, soğuk şekillendirme, kaynak, ergitme, santrufuj döküm, model hazırlama, şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, galvona, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri ve üretim teknikleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi kuyumculuk endüstrisinde de çalışabilirler.

  MAKİNA BÖLÜMÜ

  Metallerin el aletleri ve makina ile talaş kaldırılarak yada diğer üretim metodlarıyla işlendiği, şekillendirilip mamül hale getirildiği bir meslek alanıdır.

  Öğrencilere, tesviye, vargel, torna, freze, taşlama ve alet bileme, iş kalıbı ve hacim kalıbı hazırlama, kontrüksiyon, CNC, bilgisayar ile metal, döküm ve model uygulamaları ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.

  Bu bölüm mezunları çeşitli makina ve parçalarını üretebilir, bakım ve onarımını yapabilir, makina ve çeşitli parçaların üretildiği endüstriyel iş kollarında çalışabilirler.

  MİKROTEKNİK BÖLÜMÜ

  Mikroteknoloji, hassas makina ve ölçü aletlerinin imal, bakım ve onarımının yapılmasını kapsar.Öğrencilere, mekanik, hidrolik, pnömatik, elektro mekanik, elektro kimya, optik, termik, elektronik, dijital elektronik, bilgisayar ile nükleer fizikte kullanılan elemanların ve cihazların tasarım-proje, imalat, programlama, montaj, ölçme ve kalite kontrol, bakım, tamir, ayar, işletme ile ilgili yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, bakım ve onarımı hassasiyet gerektiren endüstriyel işlerde çalışabilirler.

  MOTOR BÖLÜMÜ

  Motorculuk; motorlu araçların yapılarını, çalışma tekniğini, ayar bakım ve onarımları ile yenileştirilmelerinin öğretildiği bir meslek alanıdır.Öğrencilere, motor, tesviye, kaynak, oto elektrik-elektroniği, şasi-aktarma organları, motor ayarları, bakım-servis, yenileştirme ile benzinli ve dizel motor onarımı konularında temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstrinin çeşitli kesimlerindeki oto servis istasyonlarında, oto tamirhanelerinde ve benzeri işyerlerinde çalışabilirler.

  OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ

  Bu bölümde; elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik kumanda uygulamalarında çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.Öğrencilere; dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar, hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili ortak ve temel eğitim verilmektedir. Üst sınıflarda ise, ileri hidrolik ve pnömatik sistemlerle elektronik kontrol ve kumanda sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ve benzeri endüstriyel uygulamalarla otomatik kumanda, elektronik ölçme ve kontrol sistemlerinin proses kontrol süreçlerine uygulanması ile ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı alanlarda kolaylıkla istihdam imkanına sahiptirler.

  ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

  Tabii ve suni liflerden meydana gelen ipliklerin belirli bir prensibe göre bağlantı yapılarak örme yüzeyi oluşturmasına ilişkin meslek dalıdır.Bu bölümde öğrencilere, ölçü, örgü teknikleri, makine işlemleri, sentetik, doğal ve karışım elyaflardan üretilmiş iplerin örülerek giysileştirilmesi ile ilgili model geliştirme, kalıp hazırlama, seri üretim, moda ve benzeri uygulamalarla mesleki yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, tekstilin özellikle örme olmak üzere, konfeksiyon atölye ve fabrikalarında, moda evlerinde çalışabilirler. Kendilerine ait konfeksiyon atölyelerini kurabilirler.

  PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ

  Plâstik sanatlar, bir olay, düşünce veya duyguyu üç boyutlu ifade etmekte kullanılan güzel sanatların bir alanıdır.

  Plastik sanatlar bölümünde okumak için başvuranların; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflara ait resim dersi başarı ortalamasının en az iyi derecede olması gerekir.

  Bu bölümde öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel güzel sanatlar eğitimi ve resim eğitimi ile ilgili ortak ve temel meslek eğitimi verilmekte, ileri sınıflarda ise iki ve üç boyutlu tasarım, resim ve heykel uygulamalarıyla ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, güzel sanatlar ile ilgili ajanslarda ve atölyelerde çalışabilir, özgün sanat çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirebilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ENJEKSİYON)

  Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadırlar.Evde ve iş yerlerinde kullandığımız, telefon, televizyon, mutfak eşyası ve parçaları, oyuncak, sandalye, masa, gıda kapları, ilaç kutu kapakları ve öğrenci sıraları enjeksiyon bölümünde üretilmekte olup, bu bölüm plastik sanayiinin geniş bir alanına hizmet vermektedir.Bu alanda uygulanan öğretim programlarıyla kalıp ve enjeksiyon makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.

  Plastik endüstrisinde Enjeksiyon Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (EKSTRUDER ‘SIKIŞTIRMA’)

  Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, ekstruder makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır. Tekstil ve halı sanayi lifleri, pencere-kapı profilleri, çeşitli çaptaki su boruları ekstruder (Sıkıştırma) makinesinde üretilmektedir. Ekstruder (Sıkıştırma) bölümü tekstil, inşaat ve tarım sulama sektörünün temel ihtiyacını karşılamaktadır.Bu bölümde kalıp ve ekstruder makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Plastik endüstrisinde Ekstruder (Sıkıştırma) Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ŞİŞİRME)

  Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, şişirme makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır.Şişirme bölümü su ve gıdaların şişelenmesi, kozmetik ürünlerin kullanıma hazırlanması, ilaç sanayinde kullanılan şişelerin, seracılıkta kullanılan plastik filmlerin temel ihtiyacını karşılamaktadır. Bu bölümde Kalıp ve şişirme makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.Plastik endüstrisinde Şişirme Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (PLASTİK KALIP)

  Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon, ekstruder, şişirme bölümlerinde kullanılan kalıpları tasarlayıp teknik resimlerini çizebilmektedirler. Kullanılacak plastik türüne göre kalıbın yolluk, dağıtıcı, giriş, kalıp boşluğunu tasarlarlar. Plastiğin ön kurutmasını ve çekmesini, kalıp dayanımını hesap etme yeteneğini kazanırlar.Plastik endüstrisinde Plastik Kalıp Tasarımı Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ

  Bu bölümde, radyo ve televizyon muhabirliği, ışıklandırma, seslendirme, kameramanlık, senaryo yazımı ve benzeri alanlarda ülkemiz yayın kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknik ara insan gücü yetiştirilir.Öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar ve temel gazetecilikle ilgili ortak ve temel eğitim verilir. Üst sınıflarda, stüdyo aydınlatma, seslendirme, program çekimi ve yönetimi, kamera teknikleri ile ilgili üretim uygulamaları yaptırılarak mesleki yeterlikler kazandırılır.Bu bölümden mezun olanlar, radyo-televizyon program yapım ve yönetim veya basın yayın sektörünün diğer alanlarında teknik personel olarak çalışabilirler.

  TEKSTİL BÖLÜMÜ

  Tekstil bölümü; tekstilin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon alanlarını kapsamaktadır.Bu bölümde öğrencilere; ilk üç yılda tekstil ile ilgili ortak bilgi ve beceriler kazandırılmakta, dördüncü yılda ise ilgi ve yeteneklerine göre öğrenciler iplik, dokuma, boya-apre, örgü ve konfeksiyon branşlarından birisine yönlendirilmekte ve bu alanlardan birisinden mezun olabilmektedirler.Bu bölümden mezun olanlar, tekstil endüstrisinin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon ile ilgili alanlarında istihdam edilirler.

  TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ

  Bu bölüm; tekstil boya-baskı-desen endüstrisinde kullanılan materyallerin ve boyar maddelerin özelliklerini bilen, işletmelerde kullanılan muhtelif tipteki boya ve baskı makinelerini tanıyan, istenilen deseni üretebilen, renklerini analiz edebilen, hazırlanan desenleri şablona geçirebilen, bu desenleri muhtelif boya grupları ile kumaş baskısını yapabilen, kullandıkları araçların bakımını, kontrol ve ayarlarını yapabilen, işyerinde ahenkli bir çalışma ortamı kurabilen, çalıştığı alandaki yeniliklere açık teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür.

  Tekstil boya-baskı-desen bölümü mezunları, tekstil endüstrisinin ilgili birimlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

  TELEKOMÜNİKASYON BÖLÜMÜ

  Telekomünikasyon bölümünde, elektrikli ve elektronik haberleşme sistemlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.Öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar ile ilgili ortak ve temel eğitim verilir. Üst sınıflarda, santral tekniği, iç ve dış şebeke teknikleri, kramportör, mikro dalga teknikleri, baskı devreler, güç kaynakları ve benzeri haberleşme sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, telekomünikasyon uygulamalarının yapıldığı her türlü ortamda çalışabilirler, az bir sermaye ile bakım-onarım ve üretici olarak kendi işyerlerini açabilirler.

  TIP ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

  Tıp elektroniği bölümü, elektrik, elektronik ve bilgisayarın tıbbi test, kontrol ve ölçüm cihazlarına uygulanarak gerekli ölçümleri yapabilecek ara insan gücü yetiştirilir.Öğrencilere; temel elektrik, elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında yeterlik kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; hastane, sağlık merkezleri gibi tıbbi alet ve cihazların kullanıldığı yerlerde tıbbi cihazların bakım ve onarımı, kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili işlerde çalışabilirler.

  UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

  Bu bölümde, Uçak ve diğer hava araçlarının elektronik aksamının üretim, bakım-onarım ve servis işlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilir.

  Bu bölümde öğrencilere, temel tesviyecilik işlemleri, motor ve rigging, elektrik, gösterge ve avionics, elektronik ve avionik, uçak elektoniği, bilgisayar uygulamaları ile ilgili olarak işe giriş seviyesinde mesleki yeterlilikler kazandırılır.

  Bu bölüm mezunları, sivil ve askeri amaçlı uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldığı fabrika ve işyerlerinde çalışabilirler.    3. Cevap: meslek liseleri

  A. ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ

  Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, dış ticaret, bilgisayar, mahalli idareler, sekreterlik, turizm vb. alanlarında ihtiyaç duyulan yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan, bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl (hazırlık+3) eğitim süreli meslek liseleridir.

  Anadolu Ticaret Meslek liselerinin hazırlık sınıflarında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılmaktadır. IX uncu sınıfta öğrenciler;

  1- Dış Ticaret,

  2- Bilgisayar,

  3- Mahalli İdareler,

  4- Sekreterlik,

  5- Turizm

  alanlarından birine yönlendirilerek eğitimlerini sürdürürler.

  Anadolu Ticaret Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebilmektedirler.

  4702 sayılı yasa ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir.

  DIŞ TİCARET ALANI

  Dış ticaret alanında istihdam edilecek elemanların yetiştirilmesini amaçlayan bu alanda öğrencilere bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ile birlikte; Dış Ticaret ve Standartlar, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Kambiyo ve Gümrük İşlemleri, Sigorta ve Taşıma Hukuku, bilgisayar, dersleri ile birlikte seçmeli dersler okutulmaktadır.

  BİLGİSAYAR ALANI

  İnsan zekâsının en güzel ürünü olan insan hayatının her alanında kullanılan ve çağa ismini veren bilgisayar alanında öğrencilere bir kısmı yabancı dille olmak üzere Bilgisayar Alanında; ortak genel kültür dersleri ile birlikte, İnsan ilişkileri, Bilgisayar-I, Araştırma Teknikleri, İşletme Bilgisi, Muhasebe Teknikleri, Donanım, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulaması, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe Teknikleri-II, Muhasebe Teknikleri-III, Elektronik Ticaret (E-Ticaret), Veri Tabanı ve Hesaplama Tablosu Programları, İnternet Ağ Sistemleri, Web Tasarımı, Mikroişlemciler, ve Assembler, Sunu Hazırlama ve Yayımlama, Modern Sayfa Tasarımı (Quark Xpress), Grafik Tasarımı (Photoshop), Programlama Dilleri(Visual Basic), Hukuk, Ekonomi, Hızlı Okuma Teknikleri, Diksiyon, Halkla İlişkiler, Girişimcilik dersleri ile seçmeli dersler verilmektedir.

  Bu alan kapsamında; Bilgisayar Programcılığı Dalı ve Bilgisayarlı Muhasebe Dalı programları bulunmaktadır .

  MAHALLİ İDARELER ALANI

  Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin çağın gereklerine uygun, modern şehircilik anlayışı içerisinde, çalışmalarını daha rasyonel bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla bu kuruluşlara yabancı dil bilir, vasıflı elemanlar yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe, hem de yüksek öğretime hazırlayan alandır.

  Öğrencilere bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ile birlikte Mahalli İdareler, Bilgisayar, Muhasebe Teknikleri, Belediye Mevzuatı, Ekonomi, Hukuk, İnsan İlişkileri, Şehircilik ve Planlama dersleri de okutulmaktadır.

  Son sınıfta öğrenciler 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, haftada üç gün beceri eğitimlerini işyerlerinde görmektedirler.

  İl özel idareleri ve belediyelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödenmekte ve Bakanlık imkanlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

  SEKRETERLİK ALANI

  Ekonominin büyümesi ticari hayatın gelişmesi ile önem kazanan kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerlerinde istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli sekreterleri yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan alandır.

  Öğrenciler bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ile Klavye Kullanımı, Bilgisayar, İnsan İlişkileri, İşletme Bilgisi, İş Psikolojisi, Sekreterlik Teknikleri, Büro Makineleri, Hukuk, Ekonomi Dersleri ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutularak mesleğe geçiş ve mesleğe yönelmeleri sağlanmaktadır.

  Sekreterlik Alanında öğrenim gören öğrenciler son sınıfta;

  · Yönetim ve Ticaret Sekreterliği,

  · Hukuk Sekreterliği,

  · Tıp Sekreterliği,

  dallarından birinde eğitimlerini sürdürürler.

  3308 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda uygulamalı eğitim gördükleri iş ve hizmet alanlarına göre haftada iki gün okulda teorik eğitim, haftada üç gün işyerlerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ile tanışmaktadırlar.

  Beceri eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere ilgili iş yerlerince yaşlarına uygun asgari ücretin en az % 30'u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımız tarafından sigortaları yapılmaktadır.

  TURİZM ALANI

  Ülkemiz gelir kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan turizm sektörü için yabancı dil bilir, nitelikli ara elaman yetiştirmek üzere öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan meslek alanıdır.

  Özellikle son yıllardaki turizmdeki yetişmiş elemana olan ihtiyacın her geçen gün daha da artması nedeniyle Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerin sayısı turizm sektörünün bu ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde de Turizm Alanı açılmıştır.

  Bu alanda;

  · Resepsiyon (Ön büro)

  · Servis

  · Mutfak,

  · Kat hizmetleri,

  · Seyahat Acenteciliği

  dalları o yörenin özelliklerine ve ihtiyaca göre açılabilmektedir.

  Turizm alanının ilgili dalından mezun olan öğrenciler nitelikli ara eleman olarak turizm sektöründe istihdam edilebilmektedirler.

  Turizm alanında diğer alanlarda okutulan genel kültür dersleri ile birlikte Bilgisayar, Resepsiyon-Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Yemek Pişirme Teknikleri ve Uygulaması, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü Teknikleri ve Uygulaması, Konaklama Tesisleri ve Muhasebesi, Türk Mutfağı, İçecek Bilgisi, Otel İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması, Gıda Teknolojisi, Turizm Hukuku, Animasyon, Diksiyon, İşletme Bilgisi gibi dersler okutulmaktadır.

  ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİNE KAYIT-KABUL ESASLARI

  Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin hazırlık sınıfında ilköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler "Merkezi Sınav Sistemi" ile gündüzlü olarak alınmaktadır. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmak ve ilgili Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla adı geçen okullarda burslu öğrenim görmekte mümkündür.

  Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2- Meslek liseleri sınavında ilgili okula kayıt hakkını kazanmış olmak,

  3- İlköğretim okulu mezunu olmak,

  4-Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak,

  5- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,

  6- Ortaöğrenim düzeyinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.

  B. ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ

  Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plana çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl (Hazırlık+3 yıl) eğitim süreli meslek liseleridir.

  Bu okullarımızda;

  · Gazetecilik,

  · Radyo-Televizyon,

  · Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  alanları bulunmaktadır.

  Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere, bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ile birlikte;Gazetecilik alanında; Psikoloji, Haberleşme Hukuku, Gazete Yayımlama Teknikleri, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri, Basın- Yayın Teknikleri, Basın-Yayın Tarihi, Temel Fotoğrafçılık, Diksiyon, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Gazetecilik Teknikleri, Gazetecilik Uygulamaları,

  Radyo-Televizyon alanında; Radyo-Televizyon Program Yapımı, Radyo-Televizyon Program Türleri, Radyo-Televizyon Haberciliği, Temel Elektronik Bilgisi, Ses ve Görüntü Kayıt Cihazları, Radyo-Televizyon Uygulamaları,

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında; Kişiler Arası İletişim ve Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları, Tanıtma Yöntemleri ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uygulamaları, Bilgisayar, Okuma ve Anlatım Teknikleri vb. dersler okutulmaktadır.

  Son sınıftan itibaren öğrenciler, 3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, haftada üç gün uygulamalı eğitimlerini seçtikleri bölüm programlarına göre Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan işyerlerinde yapmaktadırlar.

  İşyerlerindeki beceri eğitimi esnasında öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödenmekte ve Bakanlık imkanlarıyla sigortaları yapılmaktadır

  Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan, iş ve insan ilişkileri kurabilme davranışlarına sahip olan öğrenciler, alanlarında nitelikli meslek elemanı olarak yetişmektedirler.

  Mezunlar, Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

  Anadolu İletişim Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.

  4702 sayılı yasa ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir.

  C. ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ KAYIT KABUL ŞARTLARI

  Başvuru Şartları

  Anadolu ticaret meslek liselerinin turizm alanı, Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri, Anadolu iletişim meslek liseleri ile Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liselerinin ağırlama ve gıda teknolojisi, büro yönetimi ve sekreterlik ile seyahat acenteciliği meslek alanlarına girmek isteyenlerin Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında; sağlığı ve fizikî durumunun iletişime, turizm eğitimine, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde, toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında, büro hizmetlerinde, gıda kontrol ve analizleri laboratuvarlarında görev yapmaya uygun olmak,

  Anadolu ticaret meslek liselerinin turizm alanı, Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ve Anadolu iletişim meslek liseleri ile Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liselerinin ağırlama ve gıda teknolojisi, büro yönetimi ve sekreterlik ile seyahat acenteciliği meslek alanlarına yerleştirilen öğrenciler önce mülâkata alınacaktır.

  Mülâkata kontenjanın 2 (iki) katı kadar öğrenci çağrılacaktır.

  Bu okullarla ilgili tanıtıcı bilgiler, 2006 Haziran ayının son haftasında yayımlanacak olan tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alacaktır.

  Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından biri olan turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl (hazırlık+3) eğitim süreli meslek liseleridir.

  Hazırlık sınıfında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılan bu okulların diğer sınıflarında da yabancı dile ağırlık verilmekte ve bazı dersler yabancı dille okutulmaktadır. Hazırlık sınıfını başaran öğrencilere genel bilgi dersleri ile birlikte; Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Yemek Pişirme Teknikleri ve Uygulaması, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması ve İnsan İlişkileri dersleri ile ortak olarak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi verilmektedir. Öğrenciler; X. Sınıfta;

  1- Resepsiyon,

  2- Servis,

  3- Mutfak,

  4- Kat Hizmetleri,

  5- Seyahat Acenteciliği,

  alanlarından birinde ihtisaslaşarak eğitimlerini sürdürürler.

  Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çok sayıda seçmeli dersleri de tercih edebilmektedirler.

  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülmektedir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı (beceri) eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince asgari ücretin en az % 60'ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

  Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.

  Ayrıca 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir.

  4702 sayılı yasa ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir.

  RESEPSİYON ALANI

  Otel ve diğer turistik tesislerin resepsiyon, ön büro, muhasebe bölümlerinde istihdam edilecek elemanların yetiştirilmesini amaçlayan alandır.

  Bu alanda, bir kısmı yabancı dille olmak üzere Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri gibi dersler ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.

  Öğrenciler aldıkları teorik eğitimle birlikte okulda ve işletmelerde uygulamalı eğitimin sonucunda, alanları ile ilgili iş ortamını tanır ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.

  Bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sayısı ile yetişen eleman sayısı arasında büyük açık bulunmaktadır. Türkiye'nin turizm potansiyeli de dikkate alınacak olursa bu açığın daha da büyüyeceği muhakkaktır.

  SERVİS ALANI

  Otel ve diğer turistik tesislerin restoran ve kat hizmetlerinde servis elemanı olarak istihdam edilecek personelin yetiştirilmesini amaçlayan bu alanda, öğrencilere ilk yılda verilen genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak, bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Servis Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.

  Öğrenciler aldıkları teorik eğitimle birlikte işletmelerde iki yıl uygulamalı eğitim alarak iş ortamını tanırlar. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişirler.

  MUTFAK ALANI

  Otel ve diğer turistik tesislerin mutfaklarında istihdam edilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan alandır.

  Öğrencilere, ilk iki yılda verilen yabancı dil, genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak, bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Yemek Pişirme Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri diğer dersler okutulmaktadır.

  Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek; bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve beceri kazanırlar.

  Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan, Türk ve dünya mutfağı konusunda nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler geniş iş imkanına sahiptirler.

  KAT HİZMETLERİ ALANI

  Otel ve diğer turistik tesislerin kat hizmetlerinde istihdam edilecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan alandır.

  Öğrencilere ilk iki yıl verilen genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Resepsiyon- Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması, Servis Teknikleri ve Uygulaması, Bilgisayar, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri Dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.

  Yabancı dil bilen, bilgisayar kullanma becerisi kazanan mezunlar alanlarında geniş iş imkanlarına sahiptirler.

  SEYAHAT ACENTECİLİĞİ ALANI

  Gelişen turizm hareketleri ile önem kazanan seyahat acentelerinde istihdam edilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan alandır.

  Öğrencilere ilk iki yıl verilen genel bilgi ve bölüm derslerine ilave olarak bir kısmı yabancı dille olmak üzere; Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü Teknikleri ve Uygulaması, Acente Muhasebesi, Kat Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması, Daktilografi, Bilgisayar, Turizm, Ulaştırma, Animasyon, Otel İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması ve Turizm Hukuku, İnsan İlişkileri dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri diğer dersler okutulmaktadır.

  Öğrenciler teorik eğitimle birlikte iki yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görerek; bölümleri ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.

  Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.
   


Similar Threads: meslek liseleri
Forum Başlık Tarih
Ders notları kadiköy meslek lisesi puanı 5 Aralık 2011
Ders notları Polis Meslek Yüksek Okulu Ankara 18 Ekim 2011
Ders notları doktorluk, polislik, öğretmenlik mesleklerinin özellikleri neler 2 Ekim 2011
Ders notları Zamanla Kaybolan Meslekler 10 Ağustos 2011
Ders notları rağbet gören meslekler 10 Mayıs 2011