Mescid-i Nebi’de nasıl namaz kılınır

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Mescid-i Nebi’de kılanan namaz,
  Mescid-i Nebi namazı nasıl kılınır

  Enes b Malik (RA)’den rivayete göre Hz Peygamber (SAV) Efendimiz:

  “Her kim benim mescidimde hiç bir namaz vaktini kaçırmayarak kırk vakit
  namaz kılarsa, kendisine cehennemden berat ve azabtan necat, kurtuluş
  yazılır ve münafıklıktan beri olur” buyurmuşlardır (Ab Hanbel, 3/155, No:12605, Taberani, el-Mu’cemü’l-evsat, 5/325, No:5444)

  Hadis-i şerifin bütün ravileri de sika yani güvenilir kimselerdir (El-Münziri,
  et-Tergib ve’t-terhib, 2/214-215; Heysemi, Mecmeuz-Zevaid, 4/8)
  Binaenaleyh hadis-i şerifin sıhhatinde herhangi bir şüphe
  bulunmamaktadır

  Hadis-i şerifte müjdelenen mükâfata nail olabilmek için, bu namazların mutlaka “Mescid-i Nebî’de kılınması gerekmektedir

  Otelde, garajda veya başka bir mescidde olmaz Çünkü hadis-i şerifte “ benim mescidimde” kaydı bulunmaktadır Ancak, genişletmelerle sonradan mescide dahil
  edilen kısımlar da aynen mescid hükmündedir Çünkü Ebû Hureyre
  (RA)’den rivayete göre Hz Peygamber (SAV) Efendimiz:

  “Benim bu mescidim, San’a’ya kadar uzatılsa, gene benim mescidim olur” buyurmuşlardır (Deylemi, Firdevs, No: 5152, 3/378)

  Hz Peygamber (SAV) Efendimizin Medine’ye hicretinden hemen sonra
  ashabıyla birlikte inşa ettiği ve Mescid-i Nebî yahut Mescid-i Resûl
  diye anılan Medine Mescidi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’dan sonra
  yeryüzündeki en faziletli mescittir Mescid-i Nebî yahut Mescid-i
  Resûl, Peygamber Mescidi demektir Buna “Mescid-i Seâdet” de denir
  Resûlullah (SAV) Efendimizin kabr-i şerifi de Mescid’in doğu yönünde
  bulunan hücrede yer almaktadır Mescid’in genişletilmesi sebebi ile
  günümüzde bu hücre mescidin içinde kalmıştır Hz Ebubekir (RA) ile
  Hz Ömer (RA)’nun kabirleri de aynı yerdedir

  Mescid-i Seâdet, içinde namaz kılmak üzere uzak yerlerden sefer edilecek üç
  mescidden biridir Ebû Hureyre (RA)’den rivayete göre Hz Peygamber
  (SAV) Efendimiz: “Şu üç mescidten başka, namaz ve ibadet için hiçbir mescide yolculuk edilmesi uygun olmaz Fazla sevap umarak yalnız şu üç mescide yolculuk edilebilir Bunlar: Mescid-i Haram, Mescid-i Resûl yani benim Mescidim Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksa” (Buhari, Mescid-i Mekke:1, 6, Savm: 67, sayd:26; Müslim, Hac:415, 512; Tirmizi, Salat:126; Nesai, mesacid:10) buyurdu

  Mescid-i Nebî’de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışında, diğer mescidlerde
  kılınan bin namazdan faziletlidir Ebû Hureyre (RA)’den rivayete göre
  Hz Peygamber (SAV) Efendimiz: “Benim şu Medine-i Münevvere’deki mescidimde kılınan bir namaz; Mekke-i Mükerreme’deki El-Mescidü’l-haram müstesna olmak üzere, başka mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır,” buyurmuşlardır
  (Buhari, Küsuf:14, No:1133, 1/398; Müslim, Hac:94, No:1394, 2/1012;
  Tirmizi, Menakıb:67, No:3942, 5/483; Nesai, Menasik:124, No:2897,
  5/293; İbn-i Mace, İkame:195, No:1404, 1/450; AbHanbel, 1/184, 3/343,
  4/5; Darimi, Salat:131, No:1418, 1/388; İbn-i Hibban, Salat:6, No:1620,
  4/499; İbn-i Hüzeyme, Salat:177, No:1689, 3/9)
   


Similar Threads: Mescid-i Nebi’de
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Mescid-i Kıbleteyn - Kibleteyn Mescidi 18 Ağustos 2010
Dini Bilgiler Mescid-i nebevi ne zaman ve nasıl inşa edildi? 26 Mayıs 2009
Dini Bilgiler Mescid-i nebevi hakkında bilgi kısa 4 Aralık 2008
Dini Bilgiler Namazlık üzerinde “kabe” veya “mescid-i nebevi” motiflerin bulunmasında sakınca var mıdır? 22 Ağustos 2008