Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşu-3 ocak

'Türkiyem' forumunda Sitem tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


  1. Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşu-3 ocak

    20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşmasından sonra oluşturulan Tahliye Komisyonunun kararına göre Fransızlar, Adana ve havalisindeki yerleşim merkezlerinden Yeniceyi 19 Aralık 1921, Adanayı 20 Aralık, Tarsus ve Hacıtalipi 27 Aralık 1921de, Mersini de 4 Ocak 1922de tamamen tahliye etmiş olacaklardı.Bu tahliye plânı hemen hemen uygulandı. 19 Aralık 1921de Yenice İstasyonu ile Sarıibrahimli köyü, 30. Alayın 2. Taburu tarafından işgal edildi.21 Aralık 1921 Salı günü saat 13.00de Adana Muhafız Taburundan alınan Bando Takımı ve bir bölük askerle birlikte özel bir trene binen Adana Mebusları Rifat ve Sabit Beylerle Kars Mebusu Cavit Bey ve Muhittin Paşa trene binerek Tarsusa hareket ettiler. Yenicede halk ve mücahitler tarafından bayraklarla karşılandılar. Muhittin Paşa, halka: “Şimdi Tarsusa şanlı bayrağımızı çekmeye gidiyorum. dedi. Bu heyet Tarsusa geldi. Tarsus halkı, kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklar elleri bayraklı halde, sevinç ve coşku ile, müftünün ve herkesin duaları ile heyeti karşıladı. Çok sayıda kurban kesildi. Tarsus halkının bu sevinç gösterileri arasında, esnaf temsilcilerinin yaptığı geçit resmini takiben, Muhittin Paşa, bir subayın elindeki sancağı alarak, üç kez saygıyla öptü ve bu şanlı bayrak göndere çekildi .

    Mersinin Tahliyesi
    Mersinin Fransızlar tarafından tahliye edileceği gün yaklaşınca, şehirde bir “ Tören Komitesi kurulmuş ve bu komite üç günlük bir program hazırlamıştı. 4 Ocak 1338 ( 1922 )de kuvvetlerimiz tarafından işgal edilecek olan Mersin, Fransız Tahliye Komisyonunun teklifi üzerine, 3 Ocak 1338 ( 1922 ) Salı günü işgal olundu. Mersin Grup Komutanı Binbaşı Ethem hazırlıklarını tamamlamış, şehrin doğu kapısına yaklaşmıştı. Grup Karargâhı ile 1. ve 2. Bölükler Bekirde köyüne, 3. Bölük Yalınayak köyüne, Solcenah Mıntıkası ve Grup süvarileri Karacailyas köyüne gelmişlerdi. Daha sonra bu birliklere, Adananın kurtuluşuna katılan Ankara Muhafız Alayı Bandosu ile Muhafız Alayı 3. Taburundan Yüzbaşı Fasih ( Kayabalı ) komutasındaki 9. Bölük de katılacaktı.3 Ocak 1922 günü Sabah saat 07.00de, Bekirde, Yalınayak ve Karacailyasdaki birliklerimiz yerlerinden ayrılarak, saat 09.30da İstasyon civarına geldiler. Saat 10.00dan önce savaş düzeninde yerini alan bu birlikler Adanadan trenle gelecek olan heyet ile askeri bandoyu ve birliği beklemeye başlamışlardı. Mersin Mutasarrıfı Fahrettin, Merkez Komutanı Demir Ali, Biga Mebusu Hamdi, Mersin Mebusu Yusuf Ziya ve Millî Kuvvetler Komutanı Hacı Ömer Beylerle, Müftü Efendi de gelecek olan heyeti bekleyenler arasındaydı. Mersin halkı da gün doğarken yola düşmüş, ellerinde bayraklarla gruplar halinde İstasyona gelerek sabırsızlık içinde trenin gelmesini beklemeye başlamıştı. Nihayet saat 10.30da tren geldi. Trende bulunan 3. Tabur 9. Bölük , Mızıka Takımı ile beraber kolun başına alındı. Muhittin Paşa ile birlikte, kendisine Tarsusta katılan Suphi Paşa ve damadı Hakkı Bey, trenden indiler. Başkomiser Fevzi Bey nezaretinde Tarsus Caddesinde düzenlenen törende, halkın bayraklarla yaptığı coşkulu gösteri ve kesilen kurbanlar arasında, birliklerimiz karargâh binasına kadar yürüdüler. Burada yapılan konuşmaları takiben Fransız Bayrağı indirildi ve yerine Türk Bayrağı törenle çekildi. Bunu Muhittin Paşanın konuşması ve Müftü Efendinin konuşması izledi. 3-4 Ocak 1922 gecesi, belediye tarafından Ziya Paşa Gazinosunda, Fransız subayları, ordumuz subayları ve eşraf onuruna verilen bir ziyafette Muhittin Paşa, Mersin Mebusu İsmail Hakkı ve Biga Mebusu Hamit Beyler birer konuşma yaptılar. 4 Ocak 1922de, Mersinin ve bütün Çukurovanın, Fransız kuvvetleri tarafından işgali fiilen sona ermiş, Cossard adını taşıyan yolcu gemisi ve limanda bulunan diğer iki gemiye binen Fransız unsurları, 4 Ocak akşam üzeri saat 16.00da, deniz yoluyla hareket ederek yörede işgal altındaki bütün toprakları ve Mersini tamamen tahliye etmişlerdir. Adana Havalisi Kumandanı Muhittin Paşa da maiyetindeki heyetle birlikte 4 Ocak 1922de Adanayauğurlanmıştır .1970 yılına kadar 5 Ocak günleri yapılan Mersinin kurtuluş günü törenleri, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, ATASE Arşivindeki kurtuluş günüyle ilgili kaydın ortaya çıkmasını sağlayan bir başvuru ve Genel Kurmay Başkanlığının, İçel Valiliğine yazılı bilgi ve belgeleri ulaştırması üzerine 1970 yılından itibaren 3 Ocak 1922 gününe alınmıştır.