Menteşeoğulları Beyliği Özet

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 14 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Menteşeoğulları Beyliği Özeti

  Menteşeoğulları Beyliğinin Özeti

  Menteşeoğlu Beyliğinin bilinen ilk beyi, Kuru Beydir. Kuru Beyden sonra yerine oğlu Elbistan Bey, onun yerine de Menteşe Bey beyliğin başına geçmiştir. Menteşe Beyin ölümünden sonra (1282'den sonra) yerini oğlu Mesud Bey almıştır. Mesud Bey, donanmasıyla Rodos Adasına bir saldın düzenleyerek burayı almıştır (1300). On yıl sonra da Papa V. Kleman ile Fransa Kralı Güzel Filipin yardımı ile Sen Jan şövalyeleri Rodos Adasını geri almışlardır (15 Ağustos 1310). Menteşe Beyliğinin Osmanlıların eline geçmesi: Menteşeoğlu Gıyaseddin Mahmut Beyin (1389′-dan önce) elinde bulunan Balat ve havalisi, Osmanlı padişahı I. Bayezid tarafından işgal edilmiştir (1390). Bu bölge, Ankara Savaşı sonuna kadar (1402) Osmanlıların elinde kalmıştır.
  Menteşe Beyliğinin Beçin- Milas bölgeleri ise, buraların hakimi Gazi Ahmet Beyin ölümünden sonra (1391 Temmuz) Osmanlıların idaresine geçmiştir.
  Ankara Savaşından sonra Timur, Menteşeyi Mehmet Beye vermiş; Mehmet Beyin ölümü üzerine (1402) oğlu İlyas Bey, Menteşe beyi olmuştur.
  İlyas Bey, Osmanlıların saltanat kavgaları sırasında Şehzade İsa Çelebiye yardım etmiş ise de başarılı olamamış; sonunda Çelebi Mehmetin hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştır (1414). İlyas Beyin 1421 yılında ölmesi üzerine, daha önce Osmanlı sarayına rehin olarak alınmış olan Ley ile Ahmet saraydan kaçarak memleketlerine gelmişler, idareyi ellerine almışlardır. 1424 yılında II. Murat tarafından Menteşe Beyliği yemden işgal edilmiş; iki kardeş de Tokat Kalesine hapsedilmişlerdir. Bu kardeşlerden Ahmetin oğlu ilyas Bey, 1451 yılında II. Mehmetin tahta çıkması sırasında tekrar ülke sine dönmüşse de Anadolu beylerbeyi İshak Paşanın buraya gönderilmesi üzerine Rodosa kaçmak zorunda kalmış ve kesin olarak Osmanlı Devletine bağlanan Menteşeoğulları Beyliği bir sancak haline getirilmiştir.
  alıntı