Memleketçiler özellikleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Elfida tarafından 5 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. MEMLEKETÇİLER

  1923–1940 yılları arasında eser vermiş sanatçılar, bireysel duygulardan ziyade, birey aracılığıyla toplumun gerçeklerini, özlemlerini yansıtırlar. Özellikle Anadolu'yu sevme, onu ta¬nıtma ve kalkındırma yolunda çaba harcamışlardır. Bu anlayışın temelleri Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp tarafından atılmıştır.

  Anadolu’ya romantik ve epik bir üslupla yaklaşan bu sanatçılar, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Halk şiiri nazım biçimlerini, halk deyişlerini eserlerinde kullanarak yerlimahalli bir edebiyat oluşturmuşlardır. Anadolu insanının dili olmak en büyük gayeleri olsa da bunda pek başarılı olduklarını söyleyemeyiz.Memleketçiler adıyla bilinen isimler şunlardır: Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kamu, Aka Gündüz, Ah¬met Kutsi Tecer, Necmettin Halil Onan...

  Ahmet Kutsi TECER (1901–1967)

   Edebiyata şiirle başlamış, şiirleri 1921’ den sonra Dergâh ve Milli Mecmua gibi dergilerde yayımlanmıştır.
   Kimi zaman lirik bir üslupla kişisel duygularını dile getirmiş, kimi zaman da memleket meselelerini öne çıkaran şiirler yazmıştır.
   Beş Hececilere bağlanmayarak şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

   Sonradan başladığı oyun yazarlığında genellikle memleket meselelerini ele almış, Köşebaşı’nda Batıya bilinçsizce özenenleri eleştirmiştir.
   Çoğunluğu dergilerde olmak üzere Halk edebiyatı ve folklor üzerine yazdığı makaleleri vardır.
   Geniş kültürlü, açık fikirli, hür düşünceli bir kişiliği, ince, özlü, az mecazlı, duygu yüklü bir şiir yapısı vardır.
   Ünlü halk ozanımız Âşık Veysel’in edebiyat dünyasında tanınmasını sağlamıştır.

  Eserleri:
  Şiir: Şiirler, Tüm Şiirleri
  Oyun: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmadan
  İnceleme: Köylü Temsilleri, Sivas Halk Şairleri Bayramı

  Ömer Bedrettin Uşakli (1904–1968)
   Uşakta doğdu. İstanbul Kabataş Lisesinde ve Mülkiyede okudu.
   Kütahya milletvekilliği yaptı.
   Memleket edebiyatının öncülerindendir. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve ahenkli bir halk Türkçesiyle yazmıştır.
   Eski saz şairleri gibi Anadolu’yu dolaşmış ve Anadolu’nun güzelliklerini şiirlerinde yansıtmaya çalışmıştır.
   Şiirlerinde Anadolu’nun taşına, toprağına, köylerine yer vermiş, bağrı yanık delikanlıları, yaşlıları, kadınları ve çocukları konu edinmiştir.
  Eserleri:
  Şiir: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri

  Necmettin Halil Onan(1902–1968)

   Yurdun değişik yörelerinde edebiyat öğretmenliği yapmış, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Profesörlük yapmıştır.
   Memleket edebiyatının önemli simalarındandır.
   Şiirlerinde halkın anlayabileceği sade ve sağlam bir Türkçe kullanmış, şiirlerini hece vezniyle yazmıştır.
   Şiirlerinde aşk, sevgi, özlem, vatan sevgisi, kahramanlık konularını işlemiştir.

  Eserleri:
  Çakıl Taşları, İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Bir Yudum Daha  Kemalettin Kamu(1901–1948)

   İstanbul Erkek Öğretmen Okulu son sınıfında okurken Kurtuluş Savaşına katılmak için okulu bırakmıştır.
   Edebiyata İstiklal Mücadelesi yıllarında başlamış, gazetecilik ve Milletvekilliği yapmış, Türk Dil Kurumu merkez üyeliği görevini üstlenmiştir.
   Hece vezniyle söylediği dil ve ahenk bakımından sağlam ve kuvvetli olan şiirlerinde ulusal konuları işlemiş ve kısa sürede tanınmıştır.
   Şiirlerinde Anadolu’nun güzellikleri ve Anadolu insanının sorunları; gurbet, aşk, yurt sevgisi gibi konuları işlemiştir.
   Şiirlerinde sağlam bir halk söyleyişi hâkim olan sanatçı Bingöl Çobanları şiiriyle tanınmıştır.

  Orhan Şaik Gökyay(1902–1994)

   Aruzla yazdığı ilk şiirleri, Kastamonu’da yayınlanan "Açıksöz" dergisi ile Balıkesir’ de kendisinin yayınladığı "Çağlayan" dergisinde çıktı. Sonraları hece veznine döndü.
   Önceleri âşık tarzına uygun, ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazmıştır.
   1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve Halk edebiyatı araştırmalarına yönelmiştir.
   Daha çok inceleme ve araştırmalarıyla tanınan sanatçı, özellikle Dede Korkut kitabı üzerindeki titiz çalışmalar yapmıştır.
   Sanat dünyasında ise çeviri eserleri ile halk şiirimizin geleneklerine bağlı, çoğu milli konularda yazılmış lirik-epik şiirleriyle tanınmıştır.
   Sade, pürüzsüz ve duru bir dili olan şairin özellikle “Bu Vatan Kimin?” şiiri çok tanınmıştır.
  Eserleri

  Şiir: Birkaç Şiir-Poems
  Sadeleştirme-Düzenleme: Dedem Korkutun Kitabı,Kâtip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri,Kabusname
  Eleştiri: Destursuz Bağa Girenler