Meleklerin Mucizeleri

'Dini Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 27 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Meleklerin Mucizeleri


  * Başta Buharî ve Müslim gibi hadîs imamları beraberce haber veriyorlar ki: Bir defasında Hazret-i Cebrâil (as), beyaz elbiseli bir insan suretinde gelmiş. Allah Resulü (asm) sahabeleri içinde otururken, yanına gitmiş ve “İman, İslâm, ihsan nedir; tarif et? diye sormuş. Allah Resulü (asm) tarif etmiş. Oradaki sahabeler de dinleyip ders almış. O zât, misafir gibi görünürken, üstünde yolculuk alameti yoktu. Kalktı, birden kayboldu. O gittikten sonra Allah Resulü (asm) “Size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. diyerek gelenin kim olduğunu sahabelerine haber verdi.


  *Yine pek çok kaynakta hadis ilminin büyük imamları tarafından nakledilir ki, Hazret-i Cebrâili (as) çok defa, sahabelerden yüz güzelliği ile meşhur Dıhye (ra) suretinde, Allah Resulünün (asm) yanında sahabeler görüyorlardı. Örneğin, Hazret-i Ömer, İbni Abbas, Üsame bin Zeyd bin Hâris, müminlerin annesi Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Seleme (Radıyallahu Anhum Ecmain) gibi sahabeler pek çok defalar nakletmişlerdir ki: “Biz Hazret-i Cebrâili, Dıhye (ra) suretinde, Resulullahın (asm) yanında çok defalar görüyoruz.  * Güvenilir kaynaklarda, cennetle müjdelenmiş sahabelerden İran fatihi Sad ibni Ebî Vakkasdan naklediliyor ki: “Uhud Savaşında, Resulullahın (asm) iki tarafında, iki beyaz elbiseli şahsı ona nöbetçi gibi, muhafızlık eder suretinde gördük. İkisinin de daha sonradan Hazret-i Cebrâil ve Hazreti Mikâil olduğunu anladık." Demiştir.  * Hem Peygamberimizin (asm) amcasının oğlu olan Ebu Süfyan ibni Hâris ibni Abdülmuttalib, sağlam kaynaklarda haber veriyor ki: “Bedir Savaşında, gökle yer arasında, beyaz elbiseli, atlı zâtları gördük. "  * Hem Hazreti Hamza (ra), Allah Resulüne (asm) “Ben Cebrâili görmek istiyorum. diye ricada bulundu. Efendimiz (asm) de Kâbede ona Cebraili (as) gösterdi. Hazreti Hamza dayanamadı, kendinden geçip yere düştü.

  Bu türden meleklerle görüşme şeklinde meydana gelen hadiseler çokça vuku bulmuştur.