Meleklerin Görevleri Ve Özellikleri

'Dini Bilgiler' forumunda Aysell tarafından 2 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Meleklerin özellikleri nelerdir
  Meleklerin görevleri nelerdir
  Meleklerin özellikleri ve görevleri


  Meleklerin Görevleri Ve Özellikleri hakkında bilgi:

  Meleklerin görevleri:

  Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kuran âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz:

  1. Allahı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, Ona gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve Onu, Ona yaraşır bir biçimde yüceltmek.

  2. Allahın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.

  3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak.

  4. Peygamberlere ve müminlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak.

  5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.

  6. İnsanların fiillerini kaydetmek.

  7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak.

  8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak.

  9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak görev yapmak.  Meleklerin özellikleri

  Meleklerle ilgili bilgiyi biz, Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerinde görmekteyiz. Bir hadis-i şerifte “Cinlerin ve şeytanların ateşten, Hz. Âdemin topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı (Müslim, Zühd, 10) bildirilir.


  *Melekler günah işlemezler
  Melekler, öfke, kin, gazap, kıskanma ve haset gibi negatif duygulardan uzak olup, beşere ait diğer his ve meyillerden korunmuşlardır. Dolayısıyla onlar için, isyan ve başkaldırma gibi herhangi bir günah söz konusu değildir.


  * Yemez içmezler, evlenmezler
  İnsanların sahip oldukları yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek gibi fiil ve özelliklerden uzak (Saffat, 37/49) ruhanî birer varlık olan meleklerin, makamları sabittir ve onlar için bir ücret alma da söz konusu değildir.


  * Son derece hızlı hareket edebilirler
  Melekler, kendilerine has latif ve nuranî bir yapıya sahip olmaları sebebiyle son derece süratli, kuvvetli ve mükemmel varlıklardır. Kuranda onların bu özelliklerini ifade adına şöyle buyrulur: “Melekler ve ruh, O(nun arşı)na -miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan- bir günde yükselip çıkarlar. (Mearic, 70/4)


  * Çeşitli şekillere girebilirler
  Melekler, Allahın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır. Onlar peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Meselâ, Cebrail (aleyhisselam) Hz. Meryeme bir insan şeklinde görünmüştür. (Meryem, 19/16-17.) Hz. İbrahime bir oğul müjdesiyle gelen melekler de, insan şeklinde görünmüşlerdir. Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman, İslâm ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı- rivâyette de belirtildiği gibi, Cebrail sahabiler tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Müslim, İman 37)
   


Similar Threads: Meleklerin Görevleri
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Bütün Meleklerin İsimleri Ve Görevleri 21 Kasım 2012
Dini Bilgiler Meleklerin isimleri özellikleri ve görevleri 6 Şubat 2012
Dini Bilgiler Meleklerin Görevleri 30 Kasım 2011
Dini Bilgiler Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri 27 Kasım 2011
Dini Bilgiler Meleklerin Görevleri İle İlgili Ayetler 27 Kasım 2011