Meleklerin Adları Özellikleri

'Dini Bilgiler' forumunda Ceylan tarafından 21 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. Meleklerin Adları Nelerdir


  Dört büyük melek:

  Meleklerin en üstünü bildiğimiz dördüdür: Cebrail (as) Allah'ın elçisi olarak emir ve yasakları bildirir. Azrail (as) ölüm meleği olarak görev yapar. Mikail (as) rızıkların yetiştirilmesi ve dağıtılmasında görevlidir. İsrafil (as) ise Allah'ın bütün hayat vermeyle ilgili emirlerini uygulayan melektir.

  Kiramen Kâtibin melekleri:

  Kiramen Kâtibin melekleri insanların sağında ve solunda bulunup iyi ve kötü bütün işlerini yazmakla görevlendirilmiş iki melektir.

  Münker ve Nekir Melekleri:

  Ölen kişiyi mezarda sorguya çeken ve gerektiğinde onu cezalandıran iki melektir.

  İnsanlarla yakın münasebetleri olan melekler:

  Bunların ilk sırasında dört büyük melek gelir.
  İnsanın bu melekler ile münasebeti doğum ile değil daha doğumdan önce hatta anne rahmine düşmeden başlar.“Allah (cc) rahmine bir melek vazifelendirir. (Buhari)


  Cünd-ü Sübhani:

  Kulak hırsızlığı yapan ya da şerleri ile semadaki meleklere ilişen cinleri ve şeytanları taşlayan meleklerdir. Aynı zamanda savaşlara da katılıp Cenab-ı Hakkın kullarına yardım ederler.

  Hamele-i mümtesil:

  Cenab-ı Haktan aldığı emri dünya semasına ulaştıran melekler.

  Amele-i mümessil:

  Bu melekler Cenab-ı Hakkın kâinatın idare ve düzenini sağlayan “Adetullah (Tabiat kanunları) denilen kanunlarını uygulayıcı, taşıyıcı, temsil edici olan işçi meleklerdir.

  İbad-ı müsebbih:

  Cenab-ı Hakkı sürekli tesbih eden meleklerdir.

  Melaike-i müekkel:

  Ayetlerde dağlar gibi şuursuz varlıkların bile Cenab-ı Hakkı tesbih ettiklerini anlatıyor. İşte her bir şuursuz varlıkların tesbihlerini, onların namına şuurlu bir şekilde Cenab-ı Hakka takdim eden meleklerdir.

  Arşın mukarreb melekleri:

  Cenab-ı Hakkı tesbih ve anmakla görevli olup, Ona çok yakın ve katında şerefli mevkileri bulunan meleklerdir. Ve günahkâr kullar için de Cenab-ı Hakdan bağışlanma dilerler.