Mekke'nin fethinin önemi nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Belinay tarafından 8 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Mekke'nin fethinin önemi nedir


  Fetih Nedir?

  Fetih şehirleri ve ülkelerin kapılarını, Allahın mesajını yaymak amacıyla İslâma açıp, İslâm idaresi altına almak demektir. Arapçada “açma, yol gösterme, hüküm verme, galibiyet ve zafere ulaştırma anlamlarına gelen fetih, kavram olarak İslâmın meşru gördüğü maksat ve usuller çerçevesinde, müslümanların müslüman olmayan şehirleri, ülkeleri almalarına denir.

  Müslümanların bu faaliyeti, yalnızca “îlâ-yı kelimetullah: Allahın mesajını yaymak maksadıyla ve kendisiyle savaşmayana dokunmamak, ekine suya zarar vermemek gibi usullere riayetle gerçekleştiğinden, asla işgal ya da istila değildir. İşgal ve istila tamamen çıkar amaçlıdır ve savaşta her şeyi mübah görür. Biz işte bu yüzden işgal ya da istila değil, fetih deriz.

  Mekke Şehri Alemlere Rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) in dünyaya teşrif buyurdukları, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği kendine Muhammedül Emin isminin verildiği ve ilahi görevin verildiği mübarek bir beldedir. Ayrıca Hz. İbrahim (a.s.) Efendimiz zamanından beri tevhit inancının merkezi ve müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzamanın bulunduğu ber şehir. Peygamberimiz (s.a.s.) kendisine peygamberlik verildikten sonra putperestliğin merkezi olan Mekkeli müşrikleri Allahın dinine davet etmiş, fakat onlar tabi olmadıkları gibi ilk müslüman olanlara eza ve cefa etmekten de geri kalmamışlardır. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki Yüce Peygamber (s.a.s.)i öldürme kararı almışlar. Allah (c.c.) emriyle Cibril-i Eminin Peygamberimize haber vermesiyle kurdukları tuzak boşa çıkmıştır.

  Bitmeyen eza ve cefa, dinmeyen ızdıraplar sonucu Müslümanların dayanacak güçleri ve sabırları kalmamaya başladığı zamanda onların yardımına rehberi yetişmiş ve Hicret izni verilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) de bu emir gereğince Mekkeden Medineye hicret ettiler. (Yüce Resûlün Kabeyi putlardan temizlemek en büyük hedeflerindendi.) Hudeybiye Antlaşması, Müslümanların Mekke Müşrikleriyle barış içinde yaşamasını ve Kabeyi ziyaret edebilmelerini sağlamışsa da Kabe hala putperestliğin merkezi idi.

  Hz. Peygamberin Mekkenin fethine karar vermesine ve bu kararı gerçekleştirmesine sebep, Mekke Müşrikleriyle Müslümanlar arasında 10 yıllık bir süre için imzalanan Hudeybiye Antlaşmasını 2 yıl gibi kısa bir zaman geçmeden müşrikler tarafından bozulmuş olmasıdır.
    2. biraz daha kısa olsaydı