Mekke'de Putperestliğin Tarihi

'Dini Bilgiler' forumunda Habibe tarafından 28 Mart 2016 tarihinde açılan konu


  1. Mekke'de Putperestliğin Tarihi


    Kureyş kabilesi, ataları Hz. İsmail'in tevhid dinine ve sadece Allah'a kulluk etme esasına bağlı kaldı. Ancak yüzyıllar geçince bu inanç bozuldu. Hz. İsmail'in soyundan gelenler, Mekke vadisine sığmayacak kadar çoğaldılar. Uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp, kabile adına onlara saygı gösterdiler. Daha sonraları komşu putperest toplulukların etkisiyle bu taşlara putlar da eklendi. Amr Bin Luhay El Huzzai (Huzzaların Şefi) Mekke'den Suriye'ye yaptığı bir seyahatte bölge hakkında putlara taptığını gördü. Dönerken de muabi'lerden Hubel adındaki putu getirip Kâbe'ye koydu. Halk, Hubel'e Mekke'nin baş butu yaparak tapmaya başladı. Putperestler, putlarının Allah ile insan arasında aracılık yaptığına inanıyorlardı.

    Yemen'de "şeylü'l-arim" denilen sel felaketlerinden sonra bu bölgeye gelen huzza kabilesi, İsmailoğullarının da yardımı ile, Cürhümüleri Mekke'den kovdular. Cürhümiler, Kâbe'ye hediye edilmiş olan altın geyik heykelleri ile diğer kıymetli eşyaları zemzem kuyusuna atıp üzerine toprakla doldurduktan sonra kuyuyu belirsiz hale getirerek Mekke'den ayrıldılar. Bu yüzden zemzem kuyusu uzun müddet kapalı kaldı. Onların görevini, yani Mekke'nin yöneticilerinin Huzza kabilesi üstlendi.

    Mekke bölgesinin hakimiyeti ve Kabe muhafızlığı üç asır kadar Huzzalılarda kaldıktan sonra Hz. Peygamberin (s.a.v) beşinci dedesi Kusayy Bin kilap, miladi beşinci asırda Kabe muhafızlığına ele geçirdi. Kureyş'in başına geçecek Huzzalıları bu bölgeden çıkardı. Kabe'nin etrafındaki Mekke şehrini kurdu ve Mekke halkları arasında istişare sistemini kurmak amacıyla Daru'n Nedve'yi inşa etti. Ölümünden sonra kabile başkanının ve Kabe muhafızlığı oğlu Abdimenaf'a sonra da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim, Abdimenaf'ın en büyük oğlu ve peygamberimizin(s.a.v) dedesi Abdülmuttalib'in babasıydı. Abdulmuttalib amcasının ölümünden sonra Sikaye ve Rifade vazifelerini üstlendi.