Mehmet Emin Ali Paşa Kimdir Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 26 Nisan 2012 tarihinde açılan konu  1. Mehmet Emin Ali Paşa Kim


    Doğum 5 Mart 1815
    Ölüm 7 Eylül 1871
    Meslek Sadrazam, devlet adamı, Tanzimat reformisti
    Mehmet Emin Ali Paşa, diplomat, sadrazam ve Tanzimat refomcusu. Ali Paşa diye anılmasına rağmen asıl adı Mehmed Emin'dir.İstanbul doğumlu olan Ali Paşa memur olmuş sonrasında Tercüme Odası'nda çalıştı. Avrupa'nın; Viyana, St. Petersburg ve Londra şehirlerine diplomat olarak gönderildi. Osmanlı'nın önemli sadrazamlarından olan Mustafa Reşid Paşa tarafından destek gördü ve 1846'da hariciye nazırlığına atandı. Hüsranla sonuçlanan Kırım Savaşı'ndan sonra Paris Antlaşması'nı imzaladı. Sultan Abdülmecid'e gayrimüslimlere yeni haklar tanımasına yönelik telkinlerde bulunarak Islahat Fermanı'nın çıkmasında etkili oldu. 1867'de Sırbistan ve Girit meseleleriyle uğraştı. Sonucunda Osmanlı Belgrad'tan çekildi ve Girit'e özerklik hakkı verildi. Ali Paşa, birçok alanda reformist çalışmalar yaparken Osmanlı yönetimini yeniden merkezileştirmeyi ve Osmanlıcılık politikasını desteklemeyi gaye edinmişti. Bunların aksine yetkilerin Bab-ı Ali'de toplanması ve basına yönelik sansürcü tavır takınmasından ötürü de aydınların tepkisini çekti