mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiirindeki kafiyeler nelerdir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 24 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiirindeki kafiyeler nelerdir?

  Cevap: mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiirindeki kafiyeler nelerdir?

  Şiirdeki Kafiyeler:

  beklerdin -in: redif
  derdin -erd:zengin kafiye

  kurdun -un :redif
  yurdun -ur :tam kafiye

  gülşen -şen:tunç kafiye
  şen -şen

  serbazın -in :redif
  pervazın -az:tam kafiye

  -eb-ada -da :redif
  -dünyada -a :yarım kafiye

  -perişandır -dır :redif
  -hüruşandır -şan :zengin kafiye

  hakkım -ım: redif
  afakım -k :yarım kafiye

  baharımda -ımda :redif
  diyarımda -ar :tam kafiye

  evladı -ı : redif
  ecdadı -ad: tam kafiye

  oldu -u :redif
  yurdu -d :yarım kafiye

  Osmanın -ın :redif
  mevlanın -an :tam kafiye

  taş -aş : tam kafiye
  dindaş -aş :tam kafiye

  kıvransın -sın :redif
  doğransın -an : tam kafiye

  mahrem -em : tam kafiye
  matem -em : tam kafiye  Bülbül


  Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım:
  Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.

  Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı;
  Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı.

  Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl
  Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.

  Muhitin hali “insaniyetin timsalidir sandım;
  Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!

  Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,
  Zalâmın sinesinden fışkıran memdûd bir feryad.

  O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu:
  Ki vadiden bütün, yer yer, eninler çağlayıp durdu.

  Ne muhrik nağmeler, ya Rab, ne mevcamevc demlerdi:
  Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya Sur-ı mahşerdi!

  Eşin var âşiyanın var, baharın var ki beklerdin.
  Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?

  O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun,
  Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun!

  Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,
  Gezersin hânumânın şen, için şen, kâinatın şen!

  Hazansız bir zemin isterse, şayet ruh-ı serbâzın,
  Ufuklar, bud-i mutlaklar bütün mahkûm-ı pervâzın.

  Değil bir kayda, sığmazsın kanatlandın mı ebada
  Hayatın en muhayyel gayedir âhrara dünyada.

  Neden öyleyse matemlerle eyyâmın perişandır,
  Niçin bir katrecik göğsünde bir umman huruşandır?

  Hayır matem senin hakkın değil, matem benim hakkım;
  Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım.

  Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda
  Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.

  Ne hüsrandır ki: Şarkın ben vefâsız, kansız evlâdı,
  Seraba Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!

  Hayalimden geçerken şimdi, fikrim herc ü merc oldu,
  Salahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu.

  Ne zillettir ki: nâkûs inlesin beyninde Osmanın;
  Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlânın!

  Ne hicrandır ki: en şevketli bir mâzi serâb olsun;
  O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!

  Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Hânın;
  Şenâatlerle çiğnensin muazzam Kabri Orhanın!

  Ne heybettir ki: vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
  Sürünsün şimdi milyonlarca mevâsız kalan dindaş!

  Yıkılmış hânmânlar yerde işkenceyle kıvransın;
  Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!

  Dolaşsın, sonra, İslâmın harem-gâhında nâ-mahrem
  Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!

  Mehmet Akif Ersoy

  alıntı
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 13 Şub 2017