Mehmed Hasib Dürri Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 20 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

  1. Mehmed Hasib Dürri Kimdir
    Mehmed Hasib Dürri Kimdir Kısaca Hayatı

    Mehmed Hasib Dürri Gaziantep velilerindendir. 1848 (H. 1264) senesinde Antebin Karacaoğlan mahallesinde doğdu. Babası, Şam ve Mısırda ilim tahsîl etmiş âlim bir zât olan Hacı Hâfız Ahmed Efendidir. İlim ehli bir âilenin çocuğu olarak dünyâya gelen Hasib Dürrî, küçük yaşta ilim tahsîline başladı. İyi bir medrese tahsîli gördü. Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrendi. Şuaybzâde Ali Âkif Efendinin feyzli sohbetlerine katılarak ona talebe oldu. Ali Akif Efendinin hoca silsilesi Abdullah-ı Dehlevî hazretlerine ulaşır.

    Hasîb Dürrî Efendinin ikisi matbû olmak üzere üç eseri vardır. Bunlardan Tecvîd-i Dürrî matbû değildir. Bu eser akıcı bir dille tecvid kâidelerini anlatmaktadır. İkinci eseri Zübdet-ül-Ferâiz olup, İslâm hukûkunda mîrâs taksimini anlatır. İstanbulda basılmış olan eserin bir özelliği de yarısı manzum, yarısı nesir olmasıdır. Son eseri ise Âteş-i Suzandır ve şiir risalesidir.

    Mehmed Hasib Dürri hayatının sonlarına doğru yakalandığı kemik vereminden kurtulamayarak 1913 (H.1332) senesinde vefât etti. Kabri Gâzianteptedir.