Mayoz Bölünme İle İlgili Çıkmış Sorular

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 17 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mayoz Bölünme İle İlgili Sorular
  Mayoz Bölünme soruları

  Mayoz Bölünme İle İlgili Çıkmış Sorular


  1- Canlılarda görülen mitoz bölünme, mayoz bölüme ve döllenme olayları sonucunda 1n ve 2n kromozomlu hücreler oluşabilir.

  Bu olaylarla ilgili,

  I. 2n kromozomlu hücreler –> mayoz –> 2n kromozomlu hücreler –> mitoz –> 1n kromozomlu hücreler –> döllenme –> 2n kromozomlu hücreler.

  II. 2n kromozomlu hücreler –> mitoz –> 2n kromozomlu hücreler–> mayoz –> 1n kromozomlu hücreler –> döllenme –> 2n kromozomlu hücreler.

  III. 1n kromozomlu hücreler –> mayoz –> 2n kromozomlu hücreler ® mitoz ® 1n kromozomlu hücreler –> döllenme –> 2n kromozomlu hücreler.

  ifadelerinin hangilerinde, olayların gerçekleşme sırası ve kromozom sayıları doğru olarak verilmiştir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) I ve III


  Yanıt: Canlıların kromozom sayılarının sabit kalmasını sağlayan mayoz bölünme ve döllenmedir.

  Cevap – B
  1994-ÖSS


  2- Normal bir mayoz bölünmenin profaz evresi, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştikten sonra başlar?  A) Ribozomlarda protein sentezinin başlaması

  B) Sentrozomun kendini eşlemesi

  C) Hücrede DNA miktarının iki katına (4n) çıkması

  D) Kromatitlerin birbirinden ayrılması

  E) İğ iplikçiklerinin oluşması

  yanıt: Mayoz ve mitoz bölünmelerin başlayabilmesi için, kalıtım materyalinin (DNA ların) eşlenmesi gerekir. Bu olay interfaz evresinin son bölümünde gerçekleşir.

  DNA sentezini (repklikasyon) hücre bölünmesinin evreleri (profaz, metafaz, anafaz, telofaz) takip eder.

  Kromatidlerin ayrılması Mayoz-II nin anafaz evresinde gerçekleşir.

  B ve E seçeneklerindeki olaylar Profaz evresinde olur.

  Protein sentezi ise, hücrenin interfaz evresinin her kademesinde olur.

  Cevap – C

  1998-ÖSS

  3- Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz-I bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir?

  A) Homolog kromozomların ayrı kutuplara çekilmesi

  B) Kromatitler arasında parça değişiminin gerçekleşmesi

  C) Tetratların oluşması

  D) Başlangıçtaki kromozom sayısının iki katına çıkması

  E) Bölünme tamamlandığında, kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin yavru hücrelere eşit olarak aktarılmış olması.

  Yanıt: Mayoz bölünmenin genel özellikleri olan homolog kromozom ayrılması, sinapsislerin ve tetratların oluşması Mayoz-I de gerçekleşir. Bu olaylara mitoz bölünmede rastlanmaz.

  Mitoz bölünmede kalıtsal olarak başlangıçtakinin aynısı iki hücre oluşurken, mayoz bölünme tamamlandığında n kromozomlu dört hücre meydana gelir.

  Mitoz ve Mayoz-I bölünmelerinin başlamasından önce, interfaz safhasında hücredeki kromozomlar eşlenerek DNA miktarını iki katına çıkarırlar.

  Cevap – D


  2002-ÖSS