Matematik Olguculuk Hakkında Bilgi

'Eğitim Merkezi' forumunda zamaneanne tarafından 31 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Matematik Olguculuk Hakkında Bilgi

    Yeni-olguculuğun bir kolu. Özellikle toplumbilim alanında doğa bilim kavramlarını kullanarak burjuva toplumbilimini geliştirmeye çalışan matematik olgucular, toplumbilimsel çözümlemeleri matematiksel çözümlemeye indirgemişlerdir. Bu akım S. Dodd, N. Roschevski, Raymond Aron, G. Lundberg, F. Chepin, G. Zipf vb. gibi toplumbilimcilerce izlenmektedir.

    Örneğin Fransız toplumbilimcisi Raymond Aron şöyle der: "Doğa bilim yöntemi bütün alanlarda başarılı sonuçlar elde ettiğine göre, akıllı insanların, toplumsal olguların çözümlenmesinde de bu yöntemin başarıya ulaşacağına hiç bir şüpheleri bulunmaması gerekir". Buna göre örneğin Amerikan toplumbilimcisi Dodd, toplumsal durumu şöylesine matematik bir formülle saptar: D (Toplumsal durum) — Z (Yaş, çalışma süresi, bir tezgahtan ötekine geçiş süresi vb. gibi zaman olarak dile getirilebilen her şey): U (Coğrafyasal uzay, evle işyeri arasındaki uzaklık, göç vb. gibi uzayla dile getirilebilen her şey): N (Nüfus): I (İnsanların ve çevrelerinin ıralan). Matematik olguculara göre doğa yasalarının dışında hiç bir yasa yoktur, bundan ötürü de ayrıca toplumsal gelişme yasaları olamaz.

    Amerikan toplumbilimcisi Roschevski, toplumbilimin henüz bilimsellik öncesi bir dönemde bulunduğunu, çünkü yetkin bilim fiziğin yasalarını henüz uygulayamadığını ileri sürmektedir. Bundan başka matematik olgucular, toplumsal olguların nitel yanını görmezlikten gelerek sadece nicel yanıyla uğraşırlar. Genellikle toplumsal davranışı koşullayan maddesel etmenleri de yok sayarlar.
     


Similar Threads: Matematik Olguculuk
Forum Başlık Tarih
Eğitim Merkezi Bir yerin matematik konumu o yerin nerelere göre konumunu belirtir? 4 Temmuz 2016
Eğitim Merkezi grupça oynanabilecek matematik oyunları 12 Kasım 2014
Eğitim Merkezi Matematik ile ilgili tekerlemeler 22 Mayıs 2014
Eğitim Merkezi Matematikte Altın Oran Nedir 6 Mart 2013
Eğitim Merkezi Matematikte Örüntü Nedir Kısaca 4 Mart 2013