Matematik Nedir - Matematik'teki Genel Kavramlar Nelerdir ?

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Matematik Nedir - Matematik'teki Genel Kavramlar Nelerdir ?


  Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridirÇok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdıMatematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattırMatematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler Matematik, başka bir yönüyle bir dildirGalileo Galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır derMatematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundurKimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar  Sözcüğün Kökeni

  Eski Yunanca matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedirDaha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen μάθημαmáthema) sözcüğünden türemiştir μαθηματικός (mathematikós) öğrenmekten hoşlananOsmanlı Türkçesi'inde ise Riyaziye denilmiştir Matematik sözcüğü Türkçe'ye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir

  Matematik'teki genel kavramlar

  * Her sayı bir rakam olmayabilir fakat her rakam bir sayıdır
  * Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur
  * Çarpımları sabit olan iki doğal sayı; birbirine en uzak seçildiğinde toplamları en büyük değerini alır, birbirine en yakın seçildiğinde toplamları en küçük değerini alır
  * Toplamları sabit olan iki doğal sayı birbirine en uzak seçildiğinde çarpımları en küçük değerini alırken birbirine en yakın seçildiğinde çarpımları en büyük değerini alır
  * İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayı, çarpımı tek sayıdır
  * İki çift sayının toplamı farkı ve çarpımı çift sayıdır
  * Tek sayı ile çift sayının toplamı ve farkı tek sayı, çarpımı çift sayıdır
  * Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır
  * Tek sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir tek sayıdır
  * Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir
  * Negatif sayılarda çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatiftir
  * Aynı işaretli iki sayının çarpım veya bölümleri pozitiftir
  * Zıt işaretli iki sayının çarpım veya bölümü negatiftir
  * Negatif sayının negatif sayıya bölümü pozitiftir
  * İki ardışık sayı, aralarında asaldır