matematik buluşları tarih şeridi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Misafir tarafından 19 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Matematik tarih şeridi örnekleri


  Birinci Grup Matematikciler

  * Thales (M.Ö. 624-547),
  * Pisagor (M.Ö. 569-500),
  * Zeno (M.Ö. 495-435),
  * Eudexus(M.Ö. 408-355),
  * Öklid (M.Ö. 330?-275?),
  * Arşimed (M.Ö. 287-212),
  * Apollonius (M.Ö. 260?-200?),
  * Hipparc-hos (M.Ö. 160-125),
  * Menaleas (doğumu, M.Ö. 80)
  * İskenderiyeli Heron (? -M.S.80) ,
  * Batlamyos (85- 165) ve Diophantos (325-400)

  Eski Yunan (Antik çağ, Grek) Matematikçileri

  M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında, ikinci grup olarak belirtilen Batı Dünyası matematikçileri ise, 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiç bir araştırma ve çalışma olmamış mıdır? Özellikle, islamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk-İslam Dünyası matematik bilginlerinin varlığı ve çalışmaları görmezlikten gelinmiştir.

  İkinci Grup Matematikçiler

  * Johann Müler (1436-1476),
  * Cardano (1501-1596),
  * Descartes (1596. 1650),
  * Fermat (1601-1665),
  * Pascal (1623-1662),
  * Newton (1642-1727),
  * Leibniz (1646-1716),
  * Leibniz (1646-1716),
  * Mac Loren (1698-1748),
  * Bernoulliler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean Ber-noulli l667-1748, Jacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782…),
  * Euler (1707-1783),
  * Gespard Monge (1746-1818),
  * Lagrance (1776-1813),
  * Joseph Fou-rier (1768-1830),
  * Poncolet (1788-1867),
  * Gauss (1777-1855),
  * Cauchy (1789-1857),
  * Lobaçevski(1793-1856),
  * Abel (1802-1829),
  * BooIe (1815-1864),
  * Riemann (1826-1866),
  * Dedekind (1831-1916),
  * H. Poincare (1854-1912)
  * Cantor (1845-1918)

  Türk – İslam Dünyası Matematikçileri

  8. ile 16. yüzyıl Türk – İslam Dünyası matematikçilerinin hazırlamış oldukları temel eserlerden büyük istifadeler sağlayarak, matematiği, bugünkü ileri seviyesine ulaştırabilmişlerdir. Türk – İslam Dünyası matematikçileri, Batı dünyasının ilmi düşünce ve araştırma duygularını ateşleyerek harekete geçirip beslediler ve yeni bir canlılık kazandırdılar.
  Cebir, geometri, aritmetik ve trigonometri konularında Batıyı kendi görüş ve keşiflerine dayanarak ilerleyebileceği seviyeye getirdiler. 16. yüzyıl sonları için İtalyan matematikçi Cordanonun (1501-1576) adını belirtebiliriz.

  17. Yüzyıl Matematikçileri

  İngiliz (İskoçyalı) Jean Napier (1550-1617), İsviçre matematikçilerinden Gulden (1577-1643); İtalyan matematikçilerinden Cavalieri (1598-1647); Fransız matematikçilerinden René Descartes (1596-1650), Desargues (1593-1662), Blaise Pascal (1623-1662), Pierre Fer-mat (1601-1663); Hollandalı matematikçi Huygensin (1629-1695) adlarını belirtebiliriz. Bu kişilerden J. Napier logaritmaya ait sistemleri ortaya koymuştur. R.Descartes de analitik geometriye ait yeni bazı temel esasları ortaya koymuş, mevcut analitik geometri bilgilerini sis-temleştirmiştir. Diğer matematikçiler de, matematiğin çeşitli dallarına ait, bazı yeni temel bilgi-ler kazandırmışlardır.

  18. Yüzyıl Matematikçileri

  İsviçre matematikçilerinden; Bernouilli (Jacques I 1654-1705), Cramer (1704-1752), Leonard Euler (1707-1783), Alman matematikçilerinden Gottfried Wilhelm Leibniz (1146-1716), İngiliz matematikçilerinden lsaac Newton (1642-1727), Mac-Loren (1698-1746), İtalyan matematikçilerinden Ceva (1648-1734), Riccati (1676-1754), Fransız matematikçilerinden Clairautin (1713-1765) adlarını belirtebiliriz.

  19. Yüzyıl Fransız Matematikçileri

  Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Gespart Monge (1746-1818), Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Joseph Fourier (1768-1830), Galois (1811-1832), Legendre (1752-1833), F. W. Bessel (1784-1846), Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), Jean-Victor Poncolet (1788-1857), Poinsot (1771-1859), Brianchan (1785-1864), Dupin (1784-1873), Chasley (1793-1880), Charles Hermite (1822-1901); İtalyan matematikçilerden Carnot (1753-1823); Norveç matematikçilerinden Niels Henrik Abel (1802-1829), Alman matematik-çilerden, Jacobi (1804-1851), Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Gerge Friedrich Berhard Riemann (1826-1866), Leopold Kronecker (1823-1891), Erust Kummer (1810-1893), Weier-strass (1815-1897); Sovyet matematikçilerinden Nicolas lvanawitch Lobatchewsky (1793-1856), Sonia Kowallewska (1850-1891); ingiliz matematikçilerden Gerge Boole (1815-1864), Cayley (1821-1895), James Joseph Sylvester (1814-1897) ve İrlandalı matematikçi William Rawan Hamilton (1805-1865) adları belirtilebilir.