matbaanın icadı kısa

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 21 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Matbaa, Alman bilim adamı Johann Gutenberg tarafından 1450 yılında icat edilmiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenbergin bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur.

  Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenbergin bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğuda başlamıştır. Bilinen ilk baskı VIII. yyda Japonyada yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizmin kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

  İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng (960-1297) adında bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak matbaanın gelişimine hız kazandırmıştır. Ancak çok harfli Çin alfabesinde tek tek harfler kullanarak baskı yapma nedeni hala anlaşılamamıştır. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmişlerdir. Uygurların IX. yydan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir. (Tun-Huang mağarasındaki buluntular.)

  Avrupada matbaacılık özellikle XV. yyda gelişme göstermiştir. Avrupada matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Burada ki basım tekniği tahta kalıplarla yapılmaktadır. Hattatlarca yazılan tahta kalıplar. Hakkaklarca kazınmaktadır. Kalıplar bu yönetemle üretilmektedir. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Costerin yaptığı sanılmaktadır.

  Johann Gutenberg ise çırağı Fust ile birlikte Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini uygulamıştır. Gutenberg bu çaılşmalara bilgi ve birikimlerini, Fust ise sermayesini katmıştır. İlk çalışmaları olan 42 satırlık İncili 1455 yılında basmışlardır. Fust ve Gutenberg işlerin yolunda gitmemesi neticesinde ortaklıklarına son vermiştir. 1462de Nassau başpsikoposunun askerleri Mainz şehrine saldırdı. Kaçan basımcılar Avrupanın her yanına dağıldı.
  Türkiyede Matbaacılık

  İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrikadır. Lale devri olarak bilinen dönemde 1726 yılında ilk Türk Matbaası kurulmuştur. Ülkemize matbaanın bu kadar gecikmesinin nedenleri dinsel tutuculuktan ziyade toplumun bu yönde bir isteğinin olmayışı, okur yazar oranının yüksek olmayışı, okuma alışkanlığının kazanılmamış olması, hattatlığın yaygın bir meslek oluşu ve matbaa için gerekli alt yapının hazır olmayışıdır. (Avrupada bir psikoposun askerlerine şehir bastırdığı düşünüldüğünde matbaanın gecikmesinin temel nedeninin dinsel tutuculuk olmadığı daha net anlaşılacaktır).

  Osmanlı matbaasında basılan ilk kitap Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Vankulu sözlüğü)dur. Mütefferika yaşamı boyunca 17 farklı eser basmıştır. Ancak kitapların maliyetlerinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının çok yüksek olması matbaacılığın yaygınlaşmasını engellemiştir. Mütefferkanın ölümünden sonra matbaa zaman zaman atıl kalsa da çalışmaya devam etmiştir. Matbaanın başına 1754 yılında İbrahim ve Ahmet Efendiler, 1783 yılından sonra Beylikçi Raşid Mehmed Efendi ve Vaka-nüvis Vasıf Efendi geçmişlerdir.

  1796 yılında Abdurrahman Efendi Mühendisane matbaasını kurmuştur. Daha sonra Üsküdar matbaası(1802) ve sonrasında Takvimhane-i Amire adında bir matbaa daha açıldı. (1831) Bu sırada Mısırda Kavalalı Mehmet Ali Paşa Bulak matbaasını kurdu. (1822) 1833 yılında ülkede 54 matbaa (15i litografi) 1948 yılında 509 matbaa ve 1983 yılında 3537 matbaa bulunmaktaydı.

  Günümüzde Türk matbaacılığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Basım sektörü Avrupadaki emsalleriyle aynı kalitede ürünler üretebilmektedir. Hazır teknoloji üretici ülkelerden alınmakta ülkemizde başarı ile uygulanmaktadır. Ancak Türkiye bazı istinalar hariç teknoloji üretmekten uzak, fakat iyi bir teknoloji takipçisi durumundadır.
   


Similar Threads: matbaanın icadı
Forum Başlık Tarih
Bunları biliyormusunuz Matbaayı Kim Buldu Matbaanın icadı 30 Ekim 2010
Bunları biliyormusunuz matbaanın bulunuşu kısa 31 Ağustos 2010
Bunları biliyormusunuz Matbaa İcadından Günümüzdeki Durumu Kısa Bilgi 1 Temmuz 2013
Bunları biliyormusunuz fermuarın icadı 24 Nisan 2012
Bunları biliyormusunuz Emniyet Kemerinin İcadı 11 Nisan 2012