Maskeyi İlk Kim Buldu

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 22 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Maskeyi Kim Buldu

  Maskeyi Kim İcat Etti

  Maskeler insan ve hayvan suretlerine farklı şekiller verdikten sonra yüzü gizlemeye yarayan eşyalardır. Maskeler üzerindeki çalışmalar antropoloji ve sanat tarihinde önemli bir yer tutar. Çok eskiden insanların maskeler kullandıkları, taşlar üzerine kazıdıkları
  resimlerden anlaşılmaktadır. Bu resimlerde maskeler genellikle bir hayvan kafasını esas alır.

  Maskenin, insanların tarih boyunca zaman zaman nasıl davranış değişiklikleri geçirdiğini göstermesi bakımından önemi büyüktür. Maskeler daima hayali hayvan hikayelerine konu olmuş ve bunu giyen insanlar bu hikayelere uygun danslar yapmıştır. Mesela, Fransadaki Mige Mağarasında dağ keçisi kafasını andıran iki sivri boynuzlu maskelerle keçi gibi dans eden insan resimleri buna en güzel örnektir. Babil, Ur, Tibet ve Çinde dînî ayinlerde bu tür maskeler kullanılmıştır. Doğu Misissippi bölgesinde tahtadan, insan kafasını andıran, görünüşü çok korkunç maskeler senede bir defa çeşitli hastalıkların kovulması için seremoni şeklinde takılırdı. Maskelerin kullanılması insanların batıl düşüncelere sapması oranında artmıştır.

  Maske, günümüzde en çok tiyatro sahnelerinde kullanılmaktadır. Tiyatro sanatçıları maske yardımı ile insan karakterlerini daha iyi temsil edebilirler. Bu tür maskeler ekseriya ağızdan yukarıda kalan renkli yarım maskelerdir. Remo Bufanonun yaptığı Alis Harikalar Ülkesinde isimli maskeli oyunu buna en güzel örnektir. Son senelerde İtalyan sanatçılar tarafından maske giyilerek yapılan kukla oyunları oldukça dikkati çekmiş ve televizyon oyunları hazırlanmasında çok kullanılmıştır.

  Günümüzde Avrupa ve Amerikada karnavallarda, insanlaştırılmış kocaman hayvan kafalarından maskeler takılması adet halini almıştır. Bu karnavallarda maske takan insanlar günlük yaşayışlarında yapmadıkları taşkın hareketlerle adeta taktıkları maskeye ait hayvanı taklit ederler.

  Maskenin teknoloji ve sporda da yeri vardır. Kaynakçı, kaynak maskesi ile kaynak yapar. Zehirli, biyolojik ve kimyasal gazlardan korunmak için savaşta maske şarttır. Büyük yangınlarda duman maskesi ile bina içlerine girilir. Amerikan futbolunu maskesiz oynamak mümkün değildir. Eskrim, hokey ve daha birçok spor, maske ile yapılır.

  alıntı