Masal Nedir - Masal Çeşitleri - Masal Bölümleri

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 3 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. masal nedir türleri, masalların çeşitleri ,
  masallar kaça ayrılır ,
  masal çeşitleri

  MASAL; olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan ilgi çekici hikâyedir Masallardaki olaylar gerçeğe uymaz; şahıslardan bazıları, hayatta hiçbir zaman rastlanmıyacak kuvvetlere, niteliklere sahip doğaüstü kişilerdir

  Hayvanları, eşyaları dile getirerek hazırlanmış kısa hikâyelerle masallar; olağanüstü olaylar ile çocukların hayal güçlerini çalıştırır Masalların belli başlı kahramanları cüceler, gulyabaniler, periler, devler, alev püsküren ejderhalar, cadılar'dır Keloğlan ise bizim masallarımızın en sevimli kahramanlarından biridir Masallar genel olarak ikiye ayrılır:

  1 — Halk masalları,

  2 — Sanat masalları


  Halk masalları

  toplumun geleneklerini, düşünüş tarzını, zevkini sözlü olarak kuşaktan kuşağa bildirir Halk masallarının kimin tarafından yaratıldığı belli değildir Nesiller boyunca ağızdan ağıza geçerek gelişip olgunlaşır Bir yazar bazen bunları toplar, daha derli toplu bir biçime sokar Almanlarda Grimm Kardeşler, bizde Eflâtun Cem gibi


  Sanat masalları

  bir kimse tarafından yazılan masallardır Halk masallarında tek düşünce bir olayı hikâye etmektir; halbuki sanat masallarında çoğun bir gaye vardır Bir fikri, bir düşünceyi ortaya koymak, hicvetmek, toplumun aksaklıklarını belirtmek için bu masallardan faydalanılır Andersen, Jonathan Swift'in masalları gibi


  Masalın temel özelliği

  Masalın temel özelliği anlatılışındadır Geniş etkisini halk arasında, ağızdan ağıza geçerek yapar Masallarda çoğu zaman, hayat deneylerinin süzgeçten geçmiş sonuçları vardır Bu halk hazinelerini toplayıp yazılı hale koymak folklorun görevleri arasındadır

  Masal zevkini geliştirmek faydalıdır Çünkü çoğu ülkelerin edebiyatının temelinde masal vardır Homeros'un masalları Yunan, Vergilius'un masalları Lâtin edebiyatlarına kaynak olmuş; Hamlet, Kral Lear, Faust gibi baş yapıtlar halk masallarından doğmuşlardırHikâye gibi, masal anlatma da başlıbaşına bir sanattır Bunun için, güzel masal anlatanları dikkatle dinlemek, seçme masalları bol bol okumak, anlatılırken hayalgücünden faydalanmak, can kulağiyle dinlenecek nitelikteki masalları seçmek, sesi çatlatmamak, konuşurken yapmacık hareketlerden sakınmak gereklidir


  Masalın bölümleri nelerdir

  Masal; var olduğu zannedilen varlıkların başlarından geçmiş gibi olayları anlatan bir yazı türü olduğuna göre; hikâye ve romanı andırmasına rağmen, aralarında büyük ayrılıklar vardır Masalların bütün gereçleri düşsel olduğu halde, romanınki gerçeklerdir Masallar en çok çocuklarca beğenilip sevildiği için, gelecekte onlari masal yoluyla topluma yararlı bir insan yetiştirebiliriz Masalın da üç bölümü vardır:
  1 -Giriş,
  2 -Gelişme,
  3- Sonuç

  1- Giriş; bu bölümde söylenegelen bazı kalıplaşmış cümlelerin kullanılması doğru olur; çünkü belirtildiği gibi masalın okuyucusu çocuklardır Çocuklar ise komik şeylerden çok hoşlanırlar Tuhaflık için masalın başında söylenen tekerlemelerden sonra sıra, yerin belirtilmesine gelir Burada belirli bir yer gösterilmez; sadece çok eski zamanlarda, gökle yerin birleştiği yerde, çok uzaklarda, Kafdağı'nın ardında gibi cümleler kullanılır Kısaca kahramanlar tanıtıldıktan sonra masala girilmiş olunur.

  2 -Gelişme; masalın temel varlığını ortaya koyan bu bölüm, baş kahramanın başından önemli bir olay geçmesiyle başlar Sonra masala, çoğu kötü olarak tanınan yaratıklar girer Masaldaki baş kahramanların iyi ruhlu olmaları; çocukların iyiliğe, doğruluğa karşı sevgilerini artırır Masallar, bu bakımdan baş kahramanların üstünlüğü ile sona ermelidir Masal ne derece olağanüstü olaylarla dolu olursa, değeri o derece yükseleceğinden, doz ona göre ayarlanmalıdır Gelişmenin sonlarına doğru, kötü yaratıkların sık sık, bir bir yenilmeleri dinleyicilerin, okuyucuların zevkle dinleyip okumalarına yol açar.

  3- Sonuç; iyi ruhlu yaratıkların, insanların üstünlüğü ile bağlanmalıdır Masalın kötü ruhlu yaratıkların yenilgisiyle son bulması gereklidir En güzel sonuç böyle olanıdır Kötülerin masalın sonunda öldürülmesi iyi olursa da, en güzel sonuçların kötülerin iyi olmasiyle sona erenler olduğu unutulmamalıdır.

  Sıraladığımız bu üç bölümü yerli yerinde, gayeye uygun olarak kullanan bir masalcı, tinsel değeri yüksek, gerçekten faydalı bir masal yaratmış olur.