Marmara Üniversitesi özel yetenek bölümü için gerekli olan puan kaçtır?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda cCasT tarafından 8 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Liseler, Meslek Liseleri, Ö
  Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, Tasarım ve Teknolojisi, Grafik, Grafik Tasarım, Seramik, Sanat, Müzik, Sanat (Müzik), Resim, Sanat (Resim) alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki Eğitim programlarına başvuracakların 2008-ÖSSde puan türlerinin en az birinden (Ham puan olarak) 160.000 ve daha fazla ÖSS puanı almış olması, Yukar
  ıda (a) maddesinde sözü edilen alan/kol/ bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümünden başvuracak adayların 2008 ÖSS puan türlerinin en az birinden (ham puan olarak) 185.000 veya daha fazla ÖSS puanı almış olması, Atatürk E
  ğitim Fakültesine başvuru için adayın kendisi veya bir yakını tarafından yapılabileceği gibi posta ile de yapılabilir. Posta ile müracaat edenlerin sınavdan bir gün önce sınava giriş belgesi almaları zorunludur. Her iki Anabilim dal
  ına başvuracak adayların belgelerini her Anabilim Dalı için ayrı ayrı düzenleyerek başvurmaları gerekmektedir.

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ:

  Güzel Sanatlar Fakültesi için 2008 ÖSS sınavına girmiş sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puanların herhangi birinden 185.000 ve üzerinde puan almış olması gerekir. Herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak yetenek sınavlarına katılmaya engel değildir.
  Sınavlara kayıt, aday tarafından ya da adayın noterce onaylı vekili tarafından yaptırılabilir, postayla kayıt kabul edilmez.

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU :

  Milli olan sporcuların Milli sporcu olduklarını gösteren belgelerinin (ilgili kurumca verilen) aslı ya da noter takdikli suretini teslim etmeleri ve ÖSS sınav sonuçlarına göre herhangi bir sınav türünden en az 160.000 puan almış olmaları halinde ön kayıt yaptırır, Milli oldukları spor dalından sınava girer ve Milli oldukları spor dalının kontenjanı içinde değerlendirilir. Spor alan/kol/bölümlerinden ve di
  ğer bölümlerden başvuracak adayların, 2008 ÖSSnin puan türlerinin en az birinden 215.000 ve daha fazla ÖSS puanına sahip (AOBP hariç) olmaları ön kayıt başvuruları için yeterlidir.