Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri

'Türkiyem' forumunda Wish tarafından 25 Nisan 2011 tarihinde açılan konu 1. Marmara Bölgesinin coğrafi durumu


  1. Konumu ve Sınırları

  Türkiyenin kuzeybatısını oluşturur. ismini Marmara Denizinden almıştır. Avrupa kıtasındaki topraklarımızın tamamı bölge sınırları içindedir. Bölge doğuda Adapazarı ovası ile Bilecikin doğusuna kadar uzanır. Bölgenin güney sınırı Kazdağından başlayarak Balıkesir ovasını içine alır ve Uludağın güneyinden geçer. Çanakkale açıklarındaki Gökçeada ve Bozcaada bölgede bulunur. Bölge ülkemiz yüzölçümünün %8,5'ine sahiptir. Yüzölçümün büyüklüğü bakımından bölgeler arasında altıncı sıradadır.

  Bölgenin bölümleri Çatalca - Kocaeli, Ergene, Yıldız Dağları ve Güney Marmaradır.

  2. Yeryüzü şekilleri

  Türkiyenin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. En önemli yükseltilerini kuzeyde Yıldız Dağları, güneyde Samanlı Dağları ile Uludağ oluşturur. Uludağ 2543 m. ile bölgenin en yüksek yeridir.

  Bölgede alçak, tepelik alanlar ile dalgalı düzlükler geniş yer kaplar. En önemli ovaları, Ergene, Adapazarı, Bursa, Karacabey, inegöl, Pamukova, Gönen ve Balıkesir ovalarıdır.

  Meriç, Ergene, Sakarya ve Susurluk bölgenin en büyük akarsularıdır. Bölgenin ortalama yükseltisi az olduğu için akarsuların enerji potansiyelleri düşüktür.

  Manyas, Ulubat, iznik, Sapanca, Büyük ve Küçük Çekmece ile Durusu (Terkos) bölgede yer alan göllerdir. Kuzey Anadolu fay hattının bir kısmı bu bölgeden geçer.

  3. iklim

  Marmara Bölgesinde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim özelliklerinin hepsi görülür. Bölge yılda ortalama 500 - 700 mm. arasında yağış alır. Örneğin, istanbul 677 mm, Bursa 696 mm, Edirne 586 mm. yağış almaktadır.

  Bölgedeki yıllık ortalama sıcaklık 13 - 15 °Cdir. istanbulda, en sıcak ay ortalaması 23,2 °C iken, en soğuk ay ortalaması 5,6 °C dir. Güney Marmara Bölümünün dağlık iç kısımlarında ve Ergene Havzasında karasal iklim koşulları etkili iken, Karadeniz kıyı şeridinde Karadeniz iklimi görülür. Marmara ve Ege Denizi çevresindeki 300 - 400 m. yüksekliğe kadar olan alanlarda ise Akdeniz geçiş iklimi etkilidir.

  4. Bitki Örtüsü

  Bölge, bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir. Bu durum, bölgedeki iklim çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklanır. Ergene Havzasının karakteristik bitki örtüsü, ormanların tahrip edilmesi ile oluşmuş antropojen bozkırdır. Yıldız Dağlarının Karadenize bakan yamaçları ile Koru ve Işık dağlarında ormanlar yer alır. Marmara ve Ege Denizi çevresinde, Akdeniz ikliminin etkisi ile 300 - 400 m. yüksekliğe kadar maki toplulukları bulunur. Güney Marmaranın yüksek kesimlerinde ise, iğne yapraklı ormanlar yer alır. Bölge, Türkiye ormanlarının % 13'ünü kaplayarak bölgeler arasında dördüncü sırada bulunur.

  5. Toprak

  Trakyanın kuzeyinde, Kocaeli Yarımadasında, Güney Marmaranın doğusu ve güneyinde, asitli, koyu renkli ve organik madde bakımından zengin topraklar bulunur. Ergene çayı havzası ile Güney Marmara Bölümündeki ovalarda vertisol topraklar, Trakyanın batısı Gelibolu ve Biga Yarımadası çevresinde ise rendzina adı verilen kireçli topraklar yer alır.

  6. Nüfus ve Yerleşme

  Nüfus ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Türkiyenin toplam nüfusununun yaklaşık % 20 sinden fazlası bu bölgede yaşar. 1997 nüfus sayımına göre bölge nüfusu 15,9 milyon, nüfus yoğunluğu km2 ye 236 kişidir.

  Bölgede şehir nüfusu fazla iken, kır nüfusu oldukça azdır. Diğer bölgelerden göç aldığından nüfusu sürekli olarak artmaktadır.

  7. Ekonomik Özellikler

  Marmara Bölgesi, bölge yüzölçümüne göre tarım alanları oranının en fazla olduğu bölgemizdir. Bölge, Türkiye ayçiçeği ve pirinç üretiminde birincidir. Zeytin, tütün, şekerpancarı, üzüm, mısır ve buğday tarımı yapılan diğer ürünlerdir.

  Marmara, ahır ve kümes hayvancılığının en fazla geliştiği bölgemizdir. Bu durum, bölgede başta tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması ile ilgilidir. Yine Marmara, Türkiyede ipekböcekçiliğinin en fazla yapıldığı bölgedir.

  YERALTI ZENGİNLİKLERİ:

  Bor: Susurluk, Bigadiç- Balıkesir (Türkiyede 1.), Volfram (Tungsten):Uludağ-Bursa, Demirköy-Kırklareli

  (Türkiyede 1.), Mermer: Güney Marmara, Linyit: Bölgenin genelinde, Barit: Lapseki-Çanakkale,

  Doğalgaz: Kırklareli, Demir: Kocaeli ve Sakarya, Manyezit-Magnezyum: Bilecik, Krom: Bursa,

  Kurşun-Çinko: Balıkesir ve Çanakkale, Seramik Kili: İstanbul ve Çanakkale


  ENDÜSTRİ:

  Bölge ekonomisi gelişmiştir. Milli gelirimizin %20si bu bölgeden karşılanır. Sanayi işçilerimizin

  yarısı burada çalışır ve sanayi ürünlerinin 1/3ü bu bölgeden karşılanır. Ulaşımını kolay olması,

  hammadde teminin kolay olması, Hinterlandının geniş olması, işgücünün fazla olması, tüketici

  nüfusunun fazla olması ve pazarlama kolaylığı gibi sebeplerle sanayisi gelişmiştir. Enerji

  üretimi en az olan bölge olmasına rağmen enerji tüketiminde ilk sıradadır. Türkiyenin en

  büyük sanayi kuşağı olan İstanbul-Kocaeli-Adapazarı bu bölgede yer alır. Bursa başka bir

  sanayi ilidir. İstanbul en işlek ve gelişmiş limanımız olarak en büyük ithalat limanımızdır.  İzmitte İpraş Petrol Rafinerimiz bulunmaktadır. Ambarlı-İstanbulda Doğalgaz ve Fuel Oil, Bursa

  ve Hamitabatta Doğalgaz, Kırklareli ve Orhanelinde termik santraller vardır.

  Bursada dokumacılık, otomotiv ve konserve sanayisi vardır. İzmitte ise kağıt, petro-kimya ve

  İpraş Rafinerisi vardır.

  Bölge, bor mineralleri çıkarımında Türkiyede birincidir. Mermer, linyit, barit, volfram ve doğal gaz bölgede çıkarılan diğer yeraltı zenginlikleridir. Endüstrinin en çok geliştiği bölgedir. Türkiyedeki endüstri kuruluşlarının % 75'i bu bölgededir. Makine, kimya, ilaç, dokuma, tekstil ve gıda gibi hemen her tür endüstri kuruluşunu Marmara Bölgesinde görmek mümkündür.

  Marmara, Türkiyede iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgedir. Bölge ticaretinin gelişmesinde, tarım ve endüstrinin çok gelişmiş olması ile ulaşım ağının çok sık ve kolay olmasının da rolü vardır. Marmara Bölgesi, turizm potansiyellerinin hemen hepsine sahiptir. Dolayısı ile turizm gelirlerinin en çok olduğu bölgemizdir.  Türkiye'de;


  En fazla toplam nüfus,
  En fazla nüfus yoğunluğu,
  En fazla şehirleşme oranı,
  En fazla okur-yazar oranı,
  En fazla sağlık hizmetleri,
  En fazla enerji tüketimi,
  En fazla sanayi işçisi,
  En fazla ekili dikili arazi,
  En fazla ayçiçeği üretimi,
  En fazla ipek böcekçiliği,
  En fazla kümes hayvancılığı,
  En fazla nüfusa sahip şehir,
  En fazla pirinç üretimi,
  En fazla ortalama yükselti,
  En az izdüşüm alanı,
  En çok bor mineralleri çıkarılan yer,
  En çeşitli iklim,
  En az kır nüfusu,
  En az izohips sayısı,
  En çeşitli tarım ürünü Marmara bölgesindedir.