malülen emekli olabilme şartları nelerdir?

'Ders notları' forumunda anniccha tarafından 9 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. malülen emekli olabilme şartları nelerdir?

  Malulen emekli olunabilmesi için; prim ödeme gün sayısı ve sigortalı hizmet süresi ile ilgili şartlar yerine getirildikten sonra, ayrıca;

  1-Çalışma gücünün en az 2/3 ünü yitirmiş olması
  2-İşkazası ve meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını yitirmiş olması,gerekir.
  Bu şartlar yerine getirilmediği sürece malulen emekli olunamaz.

  Kimlerin malül sayılacağı:

  1-Madde 53- (Değişik : 29.07.2003 - 4958 / 33 md. Y.T. 06.08.2003)
  a) a) Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3 ünü yitirdiği,
  b) 34 üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3 ünü yitirdiği,
  c) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını yitirdiği,
  Kurumca tespit edilen sigortalı malullük sigortası bakımından malul sayılır.
  2- Meslek hastalığı sonucu, meslekte kazanma gücü azalma oranının tespiti Kurumun meslek hastalıkları hastanelerince yapılır.

  Bu Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık ve arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malul sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını Kurum veya Kurum dışındaki hastanelerden işe girmeden önce alınmış, usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malullük sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

  Bu gibi sigortalılara malullük sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınır.

  Bu maddenin uygulama hükümleri çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
  Malüllük aylığından yararlanma şartları :

  Madde 54- (Değişik: 06/03/1981-2422/4 md.)

  Sigortalının, malüllük aylığından yararlanabilmesi için :
  a) 53 üncü maddeye göre malül sayılması,
  b) Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması,şarttır.

  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik 53. maddesine göre;

  Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3ünü yitirdiği,

  34üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3ünü yitirdiği,

  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60ını yitirdiği,

  Kurumca tespit edilen sigortalı malullük sigortası bakımından malul sayılmaktadır. Sigortalıların, maluliyet durumu iki şekilde tespit edilmektedir. Bunlardan birincisi sigortalının SSKnın ilgili sigorta müdürlüğüne dilekçe vererek çalışamayacak durumda hasta olduğunu belirtmesi ve kendisinin Kurum tarafından sağlık kuruluna sevk edilmesiyle düzenlenecek sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücünün 2/3ünü yitirdiğinin tespitiyle malul sayılması halidir. Malulen emeklilik için öncelikle ilgili sigorta müdürlüğüne hastaneye sevk edilmeniz için başvurun. 2005 yılındaki kalp krizi rahatsızlığınızdan dolayı çalışma gücünün 2/3ünü yitirdiğinize ilişkin sağlık kurulu raporu almanız halinde (en az 1800 gün priminiz olması gerekmektedir) malulen emekli olabilirsiniz.