Malkaçoğlu Bali Bey Kimdir,Hayatı

'Tarih Bölümü' forumunda ZORBEY tarafından 2 Eyl 2011 tarihinde açılan konu

  1. Bali Bey Han Kimdir
    Malkaçoğlu Bali Bey hakkında
    Malkaçoğlu Bali Bey Yaşamı

    Malkoçoğlu Hamza Bey'in oğludur. Fatih Sultan Mehmed Han'ın kurdurmuş olduğu, Enderun-ı Hümayun adlı Saray Üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyidir. Sultan İkinci Bayezid Han devrinde Silistre Beylerbeyliği yapmıştır. Cesur, sadık ve kabiliyetli bir kumandandır. Kendisi Silistre Beylerbeyi bulunduğu sıralarda isyan eden Eflak Voyvodasına karşı gönderilen Osmanlı ordusunda yararlıklar gösterip, yine aynı beylerbeyliği sırasında Macaristan'da Varadin Kalesi ile diğer pek çok yeri zapt etmiştir. Daha sonra Prut Nehrini geçerek Akkerman Kalesini ele geçirmek isteyen Buğdan Voyvodasını ordusu ile hezimete uğratmıştır. 1498 yılında 40.000 kişilik ordusu ile Lehistan üzerine akınlar yaparak Varşova şehrine kadar uzanmış ve büyük bir zafer kazanıp, bu akınları sırasında 10.000 esir ve ganimet ile dönmüştür. Bu ganimet ve esirlerden bir kısmını seçerek, Kethüdası Mustafa Bey ile Sultan İkinci Bayezid Hana göndermiştir. Oğulları Ali ve Tur Ali Beyler de kendisi gibi cesur, silahşör ve kahraman idiler. Büyük oğlu Ali Bey, Sofya Sancakbeyliği yaptı. Küçük oğlu Tur Ali Bey ise, babasından sonra Silistre Sancakbeyliği hizmetinde bulundu. Bali Bey 1514 yılında vefat etmiştir.