Maide Suresi 3. ayetin meali, açıklaması

'Dini Bilgiler' forumunda Burcu tarafından 2 Eki 2014 tarihinde açılan konu

 1. Maide Suresi 3. Ayet:
  Hurrimet aleykumul meytetu veddemu ve lahmul hınzîri ve mâ uhılle li gayrillâhi bihî vel munhanikatu vel mevkûzetu vel mutereddiyetu ven natîhatu ve mâ ekeles sebuu illâ mâ zekkeytum ve mâ zubiha alen nusubi ve en testaksimû bil ezlâm(ezlâmi), zâlikum fisk(fiskun), elyevme yeisellezîne keferû min dînikum fe lâ tahşevhum vahşevn(vahşevni) el yevme ekmeltu lekum dînekum ve etmemtu aleykum ni’metî ve radîtu lekumul islâme dînâ(dînen) fe menidturra fî mahmasatin gayra mutecânifin li ismin fe innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).


  Maide Suresi 3. ayetin meali:
  Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan (kesilen), boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan (ölmeden kesilmesi hariç) ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kâfirler sizi dîninizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim. Ve üzerinizdeki ni'metimi tamamladım. Sizin için dîn olarak İslâm'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle, günaha meyl etmeksizin zarurette (yemek zorunda) kalırsa, muhakkak ki Allah gafûrdur, rahîmdir
   
 2. Kur’an’da tamamlanması söz konusu olan Nur, Kur’an’dır, İslam’dır. Bu sebeple her iki ayette de aynı hakikate vurgu yapılmıştır.

  “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi, size açık bir nûr indirdik.” (Nisa, 4/174) mealindeki ayette Kur’an-ı kerim “NUR” olarak adlandırılmıştır.

  “İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı beğendim.” (Maide, 5/3) mealindeki ayette, vahyin / Kur’an’ın tamamlandığına işaret edilmiştir.

  Onlar, Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah nûrunu tamamlayacak. "(Saff, 61/8),

  Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise, nûrunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar! O’dur ki Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak için hidâyetle ve hak din ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar! ”(Tevbe,9/32-33)

  mealindeki ayetlerde ise, Kur’an’ı, Hz. Peygamber (a.s.m)’i, İslam’ın hakikatlerini inkâr edip yalanlayanlara, İslam güneşini üflemekle söndürmeye çalışanlara hitaben, vahyin nurlu mesajlarının dünyanın her tarafına ulaştırılacağına, Hz. Peygamber (asv)'in geliş maksadının hak din olan İslam’ı bütün dinlere üstün kılmak olduğuna ve bu güneşin kıyamete kadar devam edeceğine ve hiç kimsenin onu söndüremeyeceğine işaret edilmiştir.