Mahrûk Efendi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 16 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. Mahrûk Efendi Kimdir
    Mahrûk Efendi Kimdir, Kısaca Hayatı

    İstanbul velîlerinden. İsmi Abdüllatif'dir. Mahrûkî de denildi. İstanbul'da doğdu. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir.İstanbul'da ilim ve edep öğrenip, Halvetî büyüğü olarak Vefâzâde Dergâhının pîri oldu. Hocalarının silsilesi Seyyid Burhâneddîn, Nâsih Efendi, Tâcüddîn Karamânî olup, Şihâbüddîn Ömer Sühreverdî'ye ulaşır.

    Uzun zaman İstanbul'da irşâd ile insanlara manevî terbiye vermekle meşgûl oldu. Sonra Şam'a gidip orada Emevî Câmiinde vaz ve nasihatlerde bulundu. Sonra İstanbul'a döndü ve Vefadaki dergâhta karar kıldı. Güzel halleriyle meşhur olup, kerâmetleri görüldü. Dâimâ gözü yaşlı ve mahzûndu. Son zamanlarında yaptıkları duâlarında; Ya Rabbî! Beni Cehennem'inde yakma. Dünyâda yak. Âhirette merhâmet eyle. buyurdu. Duâsı kabûl edildi ve bir gece Tennur kenarında yatarken üzerine ateş düşüp çok yaşlı olması dolayısıyla bunu def edemedi ve mübârek vücutları yaralandı. Ertesi gün de vefat etti.Şeyh Vefâ hazretleri yakınına defnedildi.