Mahmûd-İ İncirfagnevi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 14 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. Mahmûd-İ İncirfagnevi Kimdir
    Mahmûd-İ İncirfagnevi Kimdir, Kısaca Hayatı

    Mahmûd-İ İncirfagnevi Büyük velîlerdendir. İnsanları Hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin on birincisidir. Mâverâünnehr ilinin (bölgesinin) Tûr-i Sînâ gibi mukaddes bir yer olmasına vesîle olan, orayı nûrlandıran büyük âlim ve velîlerden olan Mahmûd-i İncirfagnevî, Buhârânın Fagne köyünde doğdu ve Akbenî nâhiyesinde yerleşti.Mahmûd-İ İncirfagnevi Doğum târihine kaynaklarda rastlanmamıştır.Mahmûd-İ İncirfagnevi 1315 (H.715) senesinde vefat etti. Mîmârlık ile geçinirdi.