Mağara Nasıl Oluşur

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 17 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Mağaraların oluşumu
    Mağaraların oluşumuyla ilgili bilgi

    Yeraltında bulunan, en az bir insanın girebileceği kadar genişliğe sahip olan boşluklara mağara denir Bunlar bir kaç metreden, kilometrelerce uzunluk ve yüzlerce metre derinlik veya yüksekliğe ulaşabilirler Mağaralar oluşum şekline göre: doğal ve yapay mağaralar olarak iki gruba ayılır İnsanların kazdığı (kaya mezarları ile volkanik tüf veya marnlarda açılan yeraltı şehirleri, kaya evleri ve tapınaklar, meyve-sebze depoları vb ) veya hayvanların oyduğu boşluklar yapay mağaraları oluştururlar

    Buna karşılık ana kaya oluşurken veya oluştuktan sonraki fizik-kimyasal olaylarla oluşan mağaralara da doğal mağara adı verilir Bu grup mağaralar oluştuğu kayaya bağlı olarak, gelişim zamanına göre birincil mağaralar veya ikincil mağaralar olmak üzere iki alt gruba ayrılırlar Ana kaya ile birlikte oluşan mağaralara birincil mağara adı verilir Lav mağaraları, buzul mağaraları, travertenler boşlukları gibi Ana kaya oluştuktan sonra gelişen mağaralara da ikincil mağaralar adı verilir Karbonatlı (kireçtaşı, dolomilik kireçtaşı, dolomit, karbonat çimentolu konglomera ve kumtaşı), sülfat (jips) ve klorürlü (tuz) kayaların yeraltı suları tarafından aşındırılması sonucu oluşan mağaralar bu grupta yer alırlar Mağaraların oluşumuna ortam hazırlayan en önemli kaya, kireçtaşıdır