Maddi Manevi Tazminat talepli boşanma davası dilekçesi

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Maddi Manevi Tazminat talepli boşanma davası Dilekçesi Örneği

  ............AİLE MAHKEMESİNE
  DAVACI :
  VEKİLİ :
  DAVALI :
  KONU : Şiddetli Geçimsizlik sebebi ile Boşanma; TL Maddi ve TL Manevi Olmak Üzere Toplam TL Tazminat istemi
  AÇIKLAMALAR :
  1-) Müvekkilim ile davalı ile tarihinden beri evlidir Davalının ilk evliliğinden olan iki çocuğu vardır, müşterek çocuk yoktur
  2-) Evliliğin ilk günlerinden beri evlilik içinde sorunlar baş göstermiştir Davalı sürekli davacıya hakaretlerde bulunmakta sinkaflı küfürler etmektedir Davacı müvekkilim de kendisini savunmaya çalıştığında, müvekkilime saldırmakta ve tekme tokat dövmekte, darp etmektedir
  3-) Davacı müvekkilim ilkokul mezunu olmasına rağmen aydın bir şahsiyete sahiptir Davalı taraf müvekkilimi zorla tarikatına da girmeye zorlamaktadır Müvekkilim karşı çıkınca yine şiddet yoluna başvurmaktadır
  4-) Davacı müvekkilime şiddete başvurulması sonucu Hastanesine ait darp raporları bulunmaktadır
  YASAL NEDENLER : 4721 S K m 174 ve ilgili mevzuat
  YASAL DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporları, şahit beyanları ve diğer deliller
  SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenler çerçevesinde, davacı ile davalının boşanmasına, TL maddi TL manevi olmak üzere toplam TL tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim //

  Davacı Vekili
  Av