Maddeler halinde Ahmet Haşimin Edebi Kişiliği

'Eğitim Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 30 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Ahmet Haşim Edebi Kişiliği Maddeler Halinde;

  *Fecr-i Âti topluluğunun en güçlü şairidir.
  *Şiirlerinde musiki de vardır.
  *Empresyonizm ve sembolizmin etkisiyle şiirler yazar.
  *Ona göre şiir, anlamın ve ahengin uyumundan doğar.
  *Ahenk kavramına büyük önem verir.
  *Sanatçıya göre gerçek şiir, nesre çevrilmesi mümkün olmayan bir şiirdir.
  *Aruz ölçüsüyle yazan şair, Arapça ve Farsça sözcüklere de bolca yer verir.
  *Haşim, anlamca kapalı olan şiirleri sever.
  *Serbest müstezata ilgi duyar. Haşim’e göre şiirlerde “açıklık” ve “fikir” gereksizdir. Şiir, anlamını okuyucudan almalıdır. Okuyucu kendi gücü oranında yorum yapmalıdır.
  *”Piyâle” Haşim’in olgunluk dönemi şiirlerini kapsamaktadır.
  *Bu dönemde hayat ve kadın karşısında kendisini yalnızlık içinde bulan sanatçının ruh yansımaları vardır.
  *Ahmet Haşim, hece ölçüsünü musiki açısından yeterli görmez, serbest müstezatı Servet-i Fünûnculardan daha rahat kullanır.
  *Şiirlerinde tasvire yer veren sanatçı sıfatları da çok kullanır.
  *Sembolizmin ahenk ve anlam kapalılığı ilkesinden; empresyonizmin izlenimlerinden yararlanır.
  *Sanatçı, toplumsal sorunlara ilgisizdir. Şiirlerinin konusunu hüzün, yalnızlık, ölüm, aşk gibi bireysel konular oluşturur.
  *Haşim’e göre şiir, musiki ile söz arasında; fakat sözden çok musikiye yakın bir dildir. Şiirlerin, açık ve anlaşılır olmasına karşıdır. Haşim; sarı, kırmızı, siyah renkleri kullanır.
  *Şiirlerinde duygusallığa anlam kargaşalığına önem veren sanatçı nesirlerinde açık, yalın, anlaşılır bir üslupla karşımıza çıkar. Sanatçının fıkraları, edebi tenkitleri, gezi yazıları vardır. Ayrıca nesirlerinde sosyal konulara da ağırlık verir.