M Harfi ile başlayan Kısa sözler

'Resimli Konular' forumunda Bloom tarafından 2 Ocak 2010 tarihinde açılan konu


 1. Mal canı kazanmaz, can malı kazanır.Türk Atasözü


  Meşhur bir filozofa sormuşlar : Servet ayaklarınızın altında siz fakirsiniz! Neden? O servete konmak için eğilmek lâzım.Victor Hugo


  Musiki hissin uğultusudur.Oscar Wilde


  Meziyetlerinizi bir tevazu perdesiyle örtünüz ki haset oklarından ziyan görmeyesiniz.S. Ertürk


  Muntazam aile hayatına dayanan milletler, kolay kolay yıkılmazlar.Y. G. Holland


  Mutlu olduğumuz zaman daima iyiyiz; fakat iyi olduğumuz zaman daima mutlu değilizdir.Oscar Wilde


  Mal kaybeden bir şey kaybetmiştir. Şeref kaybeden çok şey kaybetmiştir; cesaret kaybeden her şeyi kaybetmiştir.Goethe


  Muvaffakiyetin hiç önemi yoktur. Asıl mesele büyük görünmekte değil, büyük olmaktadır.Romain Rolland


  Müdafaası zayıf olan bir ruh için her şey vesile olabilir.Georges Duhamel


  Mizah ve nükte anlayışı, taassup (fanatizm) virüsleri için öldürücü etkisi olan antibiyotiklerdir.Antoni Slonimski


  Methedilmeyi reddetmek iki defa methedilmek arzusundan doğar.La Rochejoucauld


  Menzile erince yağmur kesilir.Türk Atasözü


  Mutlu olmak için bir tek çare vardır : Hayatın gayesi olarak saadeti değil, fakat saadete yalancı bir gaye kabul etmek.Stuart Mill


  Müzik ruhu terbiye eden biricik vasıtadır.Eflâtun


  Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan olur.Türk Atasözü


  Mazinin rahat döşeği tarihtir : Geçen zamanları, bütün hisleri, hayalleri, şiirleri, teraneleriyle oraya yatırmalı.Cenap Sahabettin


  Mutlu insan, ancak bütün kalbi ve ruhu ile dinine bağlanıp itikad edeninsandır.John Erskine


  Mahkemede hâkim, dâvadan başka her şey unutmalıdır.Beaumarchais


  Mukadderat, ölmezlerin sınıfına sokulmuş heveskârları affetmez.Stejan Zweig


  Minnet gururdan fedakârlıktır.Kemal Kaltakçıoğlu


  Mademki zaman içinde yaşıyoruz; ona ayak uydurmalıyız. Yoksa o bizi sürükler.Herder


  Mum kendi dibini aydınlatmaz.Türk Atasözü


  Mizah, şakanın arkasına saklanmış ciddiyettir.J. Velse


  Memnuniyetsizlik, bir adamın veya bir milletin ilerleme yolunda attığı ilk adımdır.Oscar Wilde


  Mutlu olduğum zaman insanları anlıyorum sanmıştım. Halbuki onları ancak felâket içinde tanımam mukaddermiş.Napoleon


  Menfaatim için inandığım şey gerçekten var demektir.Voltaire


  «Makam sandalyesi firavun koltuğudur» diyen Gökalp, nur içinde yat.S. Ertürk


  Menfaatin, asla sabit genel kuralları yoktur; o meyil ve işlere uyar vezamanla değişir.Bossuet


  Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir.Cenap Şahabettin


  Muzafferiyetleri kazandıran ne ordunun kuvvet ye heybeti, ne de silâhların intizam ve mükemmeliyetidir. Muzafferiyetleri sağlayan, kalp ve ruhun kuvvetidir.Fichte


  Mal hasisleıin, silâh korkakların fikir ve rey vermek te zayıfların elinde olursa işler bozulur.Ebubekir


  Mümkün gayri mümküne sorar: «Sen nerede oturuyorsun?» O cevap verir: «Âcizin rüyalarında.R.Tagore


  Meyve vermiyen ağacı keserler.Türk Atasözü


  Muvaffakiyet en müessir leke sabunudur.Cenap Şahabettin


  Müslümanlığın şartı beş, haddini bilmek altı.Türk Atasözü


  Manevî kusurlar da yüz kusurları gibi yaşlandıkça çoğalır.


  Meyveli ağacı taşlayan çok olur.Türk Atasözü


  Milyonlarca hemcinsimiz ölür de haberimiz olmaz. Fakat, küçük parmağımız sancıymca tahammül edilmeyecek ıstırap duyarız.W. Hazlitt


  Meydan muharebelerini büyük kumandanlar idare eder, fakat harbi kazanan meçhul askerdir.Henry Von Dyke


  Mum minareyi dedi ki: Şu insanlar değer bilir şeylerdir vesselam. Bin yıllık emeğimi unutmamışlar ve bana şahane bir âbide dikmişler.Arif Nihat Asya


  Martta yağmaz, nisanda dinmezse sabanlar altın olur.Türk Atasözü


  Malik olduğunuz şeyleri mahvetmeyiniz. Onda bütün bir milletin hakkı vardır.Locfce


  Milletler insanlar gibi yaşar ve ölürler; fakat medeniyet ölmez.Mazzini


  Mültefit yalan bir lahzada benimsendiği halde acı hakikat ancak damla damla yutulur.Diderot


  Meserret çocukların, yalnız çocukların payıdır.Tevfik Fikret