Lys 4 Konu Dağılımı

'Biyografi' forumunda Ezlem tarafından 9 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Lys 4 Konu Dağılımı nedir
  Lys 4 Konuları

  Lys 3 Konularına ilaveten Lys 4 aşağıdaki konularıda kapsar.


  LYS Tarih Konuları
  GENEL TÜRK TARİHİ
  İlk Türk Devletleri
  Türk İslam Devletleri
  Türkiye (Anadolu) Tarihi

  OSMANLI TARİHİ
  Beylikten Devlete (00 - )
  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti ( - 00)
  Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
  Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
  En Uzun Yüzyıl (00 - )

  ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
  XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
  II. Dünya Savaşı
  Soğuk Savaş Dönemi
  .çYumuşama Dönemi ve Sonrası
  Küreselleşen Dünya

  LYS Coğrafya Konuları
  DOĞAL SİSTEMLER
  Topografya ve Kayaçlar
  Levha Hareketlerinin Etkileri
  Levha Hareketlerinin Etkileri
  Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı)
  Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
  Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye'de Görülen Bitki Türleri)
  Biyoçeşitlilik
  Ekosistemin İşleyişi
  Enerji akışı ve madde döngüsü
  Hidroelektrik Potansiyel
  Doğadaki ekstrem Olaylar
  BEŞERİ SİSTEMLER
  Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
  Nüfusun Nitelikleri
  Göçlerin neden ve sonuçları
  Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
  Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
  Türkiye'de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
  Türkiye'nin Nufus Politikası
  EKONOMİK FAALİYETLER
  Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
  Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
  Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
  Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar)
  MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
  Türkiye'nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) - Jeopolitiği
  Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
  Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
  Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
  Türkiye'de Hayvancılık
  Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
  Sanayi ve Turizm (Genel)
  Türkiye'de Sanayi ve Turizm
  Dünya'da Ulaşım ve Ticaret
  Türkiye'de ve Ulaşım ve Ticaret
  Ekonomil Faaliyetler (Genel)
  ÇEVRE VE TOPLUM
  Doğal Afetler
  Türkiye'de Doğal Afetler
  Doğal Kaynaklar ve Çevre
  Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
  Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
  Küresel Çevre Sorunları
  Küresel Çevre Sorunları
  KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
  Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri)
  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler)
  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
  Ülkeleri Tanıyalım
  Ülkeleri Tanıyalım
  Ülkeleri Tanıyalım
  Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)

  LYS Sosyoloji Konuları
  SOSYOLOJİNİN ALANI
  Sosyolojiye Giriş - Sosyolojinin Konusu
  Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
  Sosyolojinin Yöntem ve Araştırma Teknikleri
  SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER
  Sosyal Yapı Kavramı, Sosyal İişki, Statü ve Rol
  Sosyal Değer, Norm ve Kontrol
  Sosyal Grup, Yığın ve Kategori
  Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik
  Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik
  KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR
  Kültürün Tanımı, Unsurları ve Özellikleri
  Toplumsal Kurumlar - Aile
  Ekonomi
  Din ve Siyaset
  Din ve Siyaset
  SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME
  Sosyal Değişme
  Sosyal gelişme
  Sosyal gelişme

  LYS Mantık Konuları
  KLASİK MANTIK
  Kavram ve Terim - Terim çeşitleri
  Kavramlar Arası İlişkiler
  tümel - tanım
  Önerme - Önerme Türleri
  Önermeler arası ilişkiler
  Kıyas
  Kıyas
  SEMBOLİK MANTIK
  Önermeler Mantığı - Sembolleştirme - Ana Eklem
  Önermeler Mantığında (Tutarlılık, Geçerlilik Denetlemesi)
  Önermeler Mantığında ( Eşdeğerlikve Çıkarım Geçerliliği Denetlemesi)
  Yüklemler Mantığı
  Yüklemler Mantığında geçerlilik tutarlılık denetlemesi
  Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
  Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
  MANTIĞIN UYGULAMALARI
  Mantığın Uygulamaları - Mantık Felsefesi

  LYS Psikoloji Konuları
  PSİKOLOJİNİN ALANI
  Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu
  Psikolojide Yaklaşımlar
  Psikolojinin Uzmanlık Alanları
  Psikolojide Yöntem
  ORGANİZMA VE ÇEVRESİ
  Uyarım
  Güdülenme
  Duyum - Algı
  Algının Özellikleri
  ÖĞRENME
  Öğrenme
  Öğrenme Yolları
  Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  Bellek ve Düşünme
  ZEKÂ VE KİŞİLİK
  Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları
  RUH SAĞLIĞI
  Ruh Sağlığı - Engellenme - Çatışma
  Savunma Mekanizmaları
  BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER
  Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 7 Nis 2012