Lukretius, Lukretius kimdir, hayatı

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 12 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Lukretius hakkında bilgi
  Lukretius biyografi

  MÖ 94-51 yılları arasında yaşamış olan Romalı düşünür
  Altı kitaptan oluşan Doğa Üzerine adlı eseri yazmış olan
  Lukretius, 1 hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı ve 2 hiçbir
  şeyin ortadan kaldırılamayacağı ilkeleriyle birlikte, maddi cismin
  ve boşluğun varolduğunu öne sürmüştür Lukretius, daha sonra
  cismi de, bileşik ve basit diye, ikiye ayırmıştır Bunlardan
  bileşik cisimler nesnelere, şeylere karşılık gelirler; buna
  karşın, basit cisimler atomlardır Atomun varoluşunu öne
  sürdüğü için, maddenin sonsuzca bölünebilirliğine karşı
  çıkan Lukretius, bir yandan da atomların şekil ve ağırlıkları
  olduğunu, fakat renk, ses, koku ve tat gibi ikincil niteliklere sahip
  olmadığını iddia etmiştir

  Antikçağ Yunan bölünmezciliği (Atomculuğu)'nin büyük ve güçlü ürünü
  Epikurosçuluk'tur Epikurosçuluğun büyük ürünü de Latin
  özdekçiliği'nin başlıca temsilcisi Lukretius'dur Özdekçilik,
  böylelikle, eski Yunan'dan eski Roma'ya geçmiş
  bulunmaktadır Bu, öylesine bir geçiştir ki, yüzyıllarca sonra
  Batı'yı uyandıracak ve özdekçilik anlayışına geniş
  boyutlar kazandıracaktır İdealizme pek yakışan bir güçlüler
  egemenliğinin vatanı olan Roma'da Lukretius,
  Roma'nın bütün görkemine direnen sağlam bir tohum gibidir Roma
  egemenlerinin çıkarlarına uygun düşen dinsel
  ve gizemsel felsefenin temsilcileri Cicero, Seneca, Epiktetos ve Marcus
  Aurelius'un bütün çabalarına karşın bu
  tohum gittikçe verimli olmaktan alıkonulamamıştır Benjamin
  Farrington, Epikuros'un Tanrıları ve Roma Devleti
  adlı yazısında şöyle der (The Modern Quarterly, sayı 3, c I,
  Londra, s 214): Epikurosçuların ona karşı: duydukları
  taparcasına sevgi, Cicero'nun hoşuna gitmiyordu Tusculenedes, İÖ
  45 yılında Epikurosçuluğun Roma'da
  yayılışına öfkeleniyor, başka bir felsefenin önerilmesini
  amaçlıyordu Epikuros özdekçiliğinin Roma'da yayılışının
  başlıca etkenleri, onun ilk çeviricisi Amafinius'le Lukretius'dür
  (Bilinmesi gerekir ki Lukretius, Roma'da,
  kendisinden hiç söz edilmemek yoluyla baltalanmıştır Kimi
  incelemecilere göre, bu susku, örgütlenmiş ve bilinçli
  bir suskudur Çağımızda da uygulanan bu yöntem bir dereceye kadar
  etkendir Nitekim Lukretius'un kişiliği ve
  yaşamı üstüne bu yüzden hemen hiçbir bilgi kalmadığı gibi,
  yazılarının çoğu da yitip gitmiştir) Günümüze kalan
  parçalarından birinde büyük özdekçi düşünür şöyle der
  (Lukretius, Nesnelerin Doğası üstüne, kitap ii, satır 59-63):
  Kendi zenginliklerini arttırmak için vatandaşlarının kanlarını
  dökerler Cinayet üstüne cinayet işleyerek
  zenginliklerini iki katına çıkarırlar Kardeşlerinin cenaze
  törenleri onlar için haz konusu, yakınlarının sofraları kin
  kaynağıdır
  Lukretius'un bütün düşüncelerini ve Epikuros özdekçiliğine
  katkısını De Rerum Natura adını taşıyan bu şiirden
  öğreniyoruz Bu şiir altı kitaba bölünmüştür Lukretius'a
  göre; evren sürekli olarak devinen özdekten meydana
  gelmiştir, başlangıcı ve sonu yoktur, yaratılmamıştır ve yok
  olmayacaktır, zaman ve uzay devinen özdeğin dışında
  varolamaz, bunlar birbirleriyle bağıntılıdırlar, özdeğin
  bölünebilirliği atomda biter; evrenin bütün değişik
  görünüşlerinin içinde bu atomlar vardır, doğayı açıklamada
  yaratıcı ilkeler hayal etmek yanlıştır ve yalandır, sonsuz
  olan evrende sayısız dünyalar vardır, bu dünyalar hep aynı
  atomsal özdeklerden meydana gelmiştir, devim özdeğin
  bir özelliğidir ve hiçbir doğadışı varlığın fiskesiyle
  meydana gelmiş değildir, demir gibi en katı
  cisimlerin bile içi sonsuz bir devimle devinmektedir Görüldüğü
  gibi, çağdaş bilimin birçok verileri bu şiirde
  verilmiştir Dikkat edilmesi gereken nokta, bu gibi özdekçi
  düşüncelerin her zaman şunlar gibi sosyo-ekonomik
  gözlemleri de birlikte getirmiş olmasıdır: İnsanların gümüş ve
  altın damarlarını izlediği, toprağın derinliklerinin
  demirle araştırıldığı bu yerlerde Scaptensula'nın dibinden pis
  kokulu bir soluk yayılır Madencilerin yüzleri ve
  tenleri bu zararlı soluk altında çöker Onların neden çabuk
  öldüklerini ve ne türlü çetin bir baskıyla bu uğraşıya
  boyun eğdirildiklerini, varlıklarının nasıl bir güvensizlik
  içinde olduğunu hiç görmediniz ya da duymadınız mı?
  (İbid, kitap Vi, satır 808-815) Lukretius bunlardan başka doğaya
  hiçbir şeyin kumanda etmediği ve edemeyeceği,
  doğada nesnel yasaların var bulunduğu ve doğanın bu yasalara göre
  geliştiği, bu yasaların nesnel oldukları kadar da
  zorunlu bulundukları, düşüncenin nesnel gerçeğin bir yansıması
  olduğu, sevinç ve acı izlenimlerimizin
  duyumlarımız ve algılarımızla meydana konduğu vb gibi
  şaşkınlık verici çağdaş düşünceler ileri sürmüştür
  Unutulmamalıdır ki, bütün bu düşünceler İÖ ileri
  sürülmüşlerdir, yirmi bir yüzyıllık bir kıdemleri vardır
  Lukretius'a göre kendiliğindenlik evrenin oluşmasında temel
  yasadır Şöyle der: Evrenin atomlarının yerli yerine
  yerleştirilmiş olmaları, bir kafanın hazırladığı bir plana
  göre olmuş değildir Evrenin içinde bin bir türlü değişime
  uğradıktan, sonsuzluk boyunca sarsılıp yerlerinden edildikten
  sonra, her çeşit devinmeleri ve birleşmeleri deneye
  deneye sonunda evreni meydana getiren bir düzene ulaşmışlardır
  (İbid, kitap I, satır 1024-1028) Demek ki, bu
  düzen kendiliğinden elde edilmiş, evren kendi kendini deneye deneye
  kurmuştur Her şeyin bir başlangıcı, bir
  yaşamı ve bir sonu olduğu yolundaki eytişimsel tez, Lukretius'da
  bütün açıklığıyla dile gelir: Devinmeler, varoluşa
  ne kesin olarak üstün gelebilirler ve ne de onu koruyabilirler
  Meydana gelmiş olanı tümüyle yıkamayacakları gibi,
  meydana getirdiklerini koruyamazlar da Varolma ve yok olma arasındaki
  savaş bu yüzden sonsuza eşit koşullarda
  sürüp gider Yaşam, kimi zaman burada ve kimi zaman orada üsttedir
  Ölüm de öyle