Londra Konferansı Sebepleri ve Önemi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 13 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. LONDRA KONFERANSI

    Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İtilaf devletleri arasında, Londra'da yapılan konferans.

    Sevr Antlaşması'nı kabul etmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarıyla İtilaf devletlerini güç duruma sokmuştur. Sevr Antlaşması'nda küçük değişiklikler yaparak şartları kabul ettirmek isteyen bu devletler, Londra'da toplanan konferansa Osmanlı delegeleriyle birlikte, yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin temsilcilerini de resmen çağırdılar.

    Müzakereler sırasında söz alan sadrazam Tevfik Paşa, "Ben, sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi baş delegesine bırakıyorum" dedi. 18 gün süren konferans, şiddetli tartışmalara sahne oldu.

    Büyük Millet Meclisi delegesinin, Misak-ı Milli'ye dayanarak Sevr Antlaşması'nı bütünüyle reddetmesiyle konferans, bir sonuç almamadan dağıldı.