lojistik açıdan liman seçiminin önemi ve uluslararası ticarete etkileri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 28 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


  1. lojistik açıdan liman seçimi hangi faktörlere bağlıdır? ve bunun önemi nedir? uluslararası ticarette liman seçiminin etkisi nelerdir?

    Cevap: lojistik açıdan liman seçiminin önemi ve uluslararası ticarete etkileri

    Lojistik aıdan limanların seçileceği yerler uluslararası ticaret ağlarına yakın olmalıdır. Limanlar için pazarlama, finansal, operasyon ve ayrıca ekonomik gelişme, bölge kalkınması ile ilgili amaç ve hedefler mevcut olsa da, bu hedeflerin merkezinde rekabet ve pazar payının artırılması (en azından mevcut pazar payının muhafazası) hedefi yer almakta ve diğer hedefler bu ana hedefe göre şekillenmektedir.

    Geçmişte coğrafi konum, ana lojistik hatlara kolay erişim, yaklaşım kanal derinliği, emniyet gibi hususlar liman açısından rekabet avantajını yakalama yönünden önemli faktörler olmasına rağmen, bu faktörlere ilave olan maliyet faktörü giderek önemini artırmıştır. Nitekim ATHENCO projesinde, yapılan akademik literatür taramasına göre, limanlar için fiyatlamanın maliyet esaslı olması gereği vurgulanmıştır. Maliyete dayalı tarifeler kendi içlerinde marjinal maliyete, ortalama toplam maliyete ve ortalama değişken maliyete dayalı tarifeler olarak kısımlara ayrılırlar.