Liseler ve tanıtımları..

'Etüt Merkezi' forumunda Aysell tarafından 3 Ekim 2008 tarihinde açılan konu


 1. POLİS KOLEJİLERİ


  Ankara Polis Koleji, lise derecesinde egitim ve ögretim yapmak üzere 15.06.1938 tarihinde Atatürk’ün direktifleri ile kurulmuş, Anıttepe’deki Polis Enstitüsü binasında faaliyete geçmiştir.1979 yılında yabancı dil gereksinimi duyulup hazırlık sınıfı konularak egitim süresi dört yıla çıkarılmış olup, 2005 yılında Milli Egitim Bakanlıgının Orta Ögretim Kurumlarındaki Hazırlık Sınıfını kaldırması ile birlikte Polis Koleji Müdürlügü de Hazırlık sınıfını kaldırarak 4 yıllık Egitime geçmiştir. Müfredatı geliştirilerek Anadolu Lisesi statüsünde ve fen alanında egitim yapmaya başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 19.09.2004 tarih ve 2004/7935 sayılı kararları ile Bursa İline de Polis Koleji açılmış olup, 2005 yılında 74 ögrenci ile birlikte Egitim ve Ögretime başlamıştır.

  Polis Koleji mezunları Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duydugu fakülte ve yüksek okullarda ögrenim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile amir sınıfında Emniyet Genel Müdürlügü bünyesinde çalışmaya başlamaktadırlar.

  POLİS KOLEJİ’NİN KURULUŞ AMACI ve HEDEFLERİ Polis Koleji; Emniyet Teşkilatı’na orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisi’ne veya Emniyet Teşkilatı’nın ihtiyaç duyacagı branşlarda fakülte ve yüksek okullara kaynak saglamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlügüne baglı, parasız yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur.

  Polis Koleji ögrencilerinin;

  a) Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Anayasa’nın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiligine baglı; Türk Millî Egitiminin millî, kültürel degerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima üstün tutmaya çalışan, insan haklarına saygılı ve Anayasa’da özellikleri belirlenen Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi,

  b)
  Emniyet Teşkilatı’nın orta ve üst kademe amir ve yöneticilerini yetiştirmek amacıyla kurulan Polis Akademisi’nin ögrenci kaynagını oluşturmak üzere, meslek terbiye ve disiplin anlayışına küçük yaşlardan itibaren alıştırılması,

  c)
  Beden, zihin, şahsiyet, ruh ve duygu bakımından dengeli ve saglıklı şekilde gelişmiş bir kişilige ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip kişiler olarak yetiştirilmesi,

  d)
  Bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek, birlikte iş görme alışkanlıgını kazandırmak suretiyle hayata ve polislik meslegine hazırlamak ve onları kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluguna katkıda bulunacak şekilde millî birlik ve beraberlik içinde Türk Milleti ile polislik meslegini yapıcı ve seçkin bir ferdi olarak yetiştirilmesi temel ilkedir.

  POLİS KOLEJİ’NİN FİZİKİ DURUMU

  Modern bir çehreye sahip sınıf katlarında; 30 derslik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, Self Access laboratuvarları, resim ve müzik odaları bulunmaktadır. Yatakhane katlarında ögrencilerin dinlenmeleri için koguşlar ve en alt katında ögrencilerin de faydalandıkları çamaşırhane bulunmaktadır. Spor imkanları açısından; hizmete yeni girmiş olan yüzme havuzu ve yeni düzenlenmiş ve günümüzün en kaliteli kondisyon aletlerinin mevcut oldugu kondisyon salonu bulunmaktadır. Ayrıca Kondisyon Salonu ile baglantılı olan Havalı Tabanca Atış Poligonu’nda Atış Takımı çalışmaktadır. Spor Salonunda basketbol, voleybol, hentbol, bedmington oynanabilmektedir. Bunların yanında bina dışında futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortu mevcut olup, halı saha hem ögrenci hem de halkın kullanımına açıktır. Ögrencinin dinlenmesi için gazinolarda; kantin, televizyon ve video bulunmaktadır. Ögrenciler boş vakitlerinde gazinolardan faydalanabilecekleri gibi, satranç odası, kütüphane, bilardo, self access, bilgisayar laboratuarlarını da kullanabilmektedirler. Saglık hizmetleri olarak Başhekimlik bünyesinde üç doktor, bir diş hekimi bulunup ögrencinin saglık problemlerini imkanlar dahilinde giderirler. Ciddi ve tedavisi kurumda yapılamayacak ögrenciler hastaneye sevk edilirler, tedavi giderleri kurumca karşılanır.

  POLİS KOLEJİNDE YAPILACAK SINAV (POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI)

  “Polis Koleji Aday Tespit Sınavı”nda başarılı olan adaylar ayrıca; Polis Kolejinde Mülakat, Beden Egitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulacaklardır.

  a. Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlügü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti degerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getireceklerdir. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden egitimi sınavına alınacaktır.

  b. Beden Egitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden egitimi sınavına tabi tutulacaklardır.

  c. Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yetenegi, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşagıda belirtilen agırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.

  KONU
  SORU SAYISI

  Matematik
  30

  Fen Grubu
  25

  Türkçe ve Dil Yetenegi
  20

  Sosyal Grup
  15

  Yabancı Dil
  10

  TOPLAM
  100

  Emniyet Genel Müdürlügünce görevlendirilecek Degerlendirme Komisyonu sorumlulugunda, yazılı sınav kagıtları optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak degerlendirilecek ve ilan edilecektir. Degerlendirme 100 tam puan üzerinden 3 yanlış cevap 1 dogru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a-5 maddesinde belirtilen şartları taşımak,Halen ilkögretim okulu 8 inci sınıfında okuyor olmak,04 Agustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Emniyet Teşkilatı Saglık Şartları Yönetmeliginde belirtilen saglık şartlarını taşımak, Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldıgı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak , “01 OCAK 1991 ve daha sonraki tarihlerde dogmuş olmak,Ögrenime ara vermemiş olmak, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, İlkögretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak (2005-2006 Egitim ve Ögretim yılı sonu itibariyle Polis Koleji Giriş Sınavında aranır.) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
    2. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ  A- AMAÇLARI

  1. Genel ve ögretmen yetiştiren yüksek ögretim programlarına ögrenci hazırlar.

  2. Ögrencilerine;

  -Ögretmenlik ruhunu aşılar ve ögretmenlik meslegini sevdirir.

  -Ögretmenlik mesleginin gerektirdigi davranışları kazandırır.

  -Orta ögretim düzeyinde ortak bir genel kültür verir.

  3. Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırır.

  B- ÖGRETİM PROGRAMLARI

  Anadolu Ögretmen Liselerinde programlar;

  - Ortak genel kültür derslerinden,

  - Ögretmenlik meslegi ile ilgili derslerden,

  - Ögrencilerin bireysel ilgi veyeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkan saglayan derslerden,

  meydana gelir.

  Ögretim programlarının, ögrencilerin; ilgi, istek, gereksinim , yetenek, gelişim, olgunluk düzeyleri ile bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır.

  Bu okulların tüm sınıflarında agırlıklı olarak yabancı dil dersi (İngilizce) okutulur.

  C- ANADOLU ÖGRETMEN LİSESİ ÖGRENCİLERİNE SAGLANAN HAKLAR
  1. Yeterli puan alınmak kaydıyla ögrencilerine tüm yüksek ögretim programları açıktır. 2004 yılı ÖSS’de mezunlarının başarı oranı %70 civarındadır.

  2. Ögretmen yetiştiren yüksek ögretim kurumları tercih edildiginde, 2547 sayılı Yasanın 45/a maddesi geregince, ayrıca ek puan verilir. 2004 yılında, üniversite sınavlarını kazananlardan, ögretmen yetiştiren yüksek ögretim kurumlarına yerleşenlerin oranı %80 civarındadır.

  3. Burs kontenjanı tanınan ögretmen yetiştiren yüksek ögretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere, 3580 sayılı Yasa geregince dogrudan burs verilir.

  4.
  Yabancı dil İngilizce olup, ayrıca zorunlu olarak ikinci yabancı dil (Fransızca-Almanca) dersi okutulmaktadır.

  5.
  Tüm sınıflarda ögrenci mevcudu azamî olarak 30’dur. Ayrıca özel giriş sınavı sonuçlarına göre ögrenci alındıgından, bilgi ve yetenek bakımından aynı seviyede ögrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamigi yüksektir.

  6. Ögretmenleri; en az üç yıl kıdemi olan ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınav ve mülâkat sonuçlarına göre başarılı görülenler arasından atanır.

  7. Cinsiyetlerine uygun pansiyonun bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan ögrencilere; ikinci bir sınava girme koşulu aranmaksızın, kontenjan nispetinde parasız yatılılık hakkı saglanır.
    3. TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ ( Üstün Yetenekli Ögrenciler )


  1990 yılında ünlü girişimci ve iş adamı Sezai Türkeş, eşi İnanç Türkeş’in adını yaşatacak, maddi olanakları sınırlı üstün/özel yetenekli çocukların egitilecegi bir okul açmak için bir vakıf kurdu. Bu amaç dogrultusunda, Vakıf 1993 yılında 416 dönümlük arazi üstünde üç yüz ögrencinin yatılı egitim görecegi Özel İnanç Lisesini açtı.

  1994 ve 1995 yıllarında 20.000 m2’lik kapalı alan egitim ögretim hizmetine girmesinin ardından 1996 Ocak ayında maddi güçlükler baş gösterdi ve inşaat çalışmalarına ara verildi.

  1997 yılında uygulamaya konan zorunlu sekiz yıllık egitim, okulun ortaokul bölümünün kapanmasına yol açtı ve ögrenci kaynagına sınırlama getirdi.

  Türk Egitim Vakfı Dönemi

  Okulun belirsizlik dönemi 35 yıldır başarılı ve yetenekli ancak maddi olanakları sınırlı ögrencilere egitim olanagı saglayan Türk Egitim Vakfının destegiyle sona erdi. TEV, 10 Temmuz 2002’de kurumu devralarak okulu içinde bulundugu dar bogazdan kurtardı. Su anda okul, Türk Egitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTOL) adi altında egitimine devam etmektedir.


  ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

  Üstün ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolayı, yüksek seviyeli iş yapmaya yeterli oldukları, bu alanda, profosyonel olarak bilinen kimselerin belirlemiş oldugu çocuklardır. Bu özellikdeki çocukların kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için, farklılaştırılmış egitim programları ve hizmetlerine gereksinimleri vardır. (Clark, 1997)

  Üstün ve özel yetenekli ögrenciler için ögretimin farklılaştırılması gerekli midir?

  Farklılaştırılmış ögretimin amacı, ögrencinin gelişimini ve bireysel başarısını en üst düzeye çıkarmaktır. Ögrenci gereksinimleri etkin ve sürekli bir şekilde degerlendirilir. Böyle bir ögretimde esnek gruplar oluşturulur, ögrenci birçok ögrenme fırsatları ve çalışma düzenlemeleri ile tanışır.

  Üstün yeteneklilerin tanılaması ve bu kişilerin egitimi niçin önemlidir?

  Üstün yetenekliler erken yaşta yönlendirildiklerinde gelişimleri hızlandırılabilir.
  Bilgi ve yaratıcılıga dayalı rekabet dünyasında üstün yetenekliler kendi alanlarında iş, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet sektörlerine, uygarlıga katkıda bulunabilecek degerli birer ekonomik kaynaktır.
  Yönlendirilmedigi, kendini gerçekleştirme ve yaratma fırsatını bulamadıgı zaman kendisine ve çevresine olumsuz etkileri olabilir.

  Üstün Ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Nelerdir?

  • Zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler • Hızlı ögrenirler, üstün kavrama, akılda tutma özellikleri vardır • Geniş hayal ve imgeleme güçleri vardır •Gözlem güçleri kuvvetlidir •Yaratıcıdırlar, keşfetmek, bulmak isterler •Sürekli gelişme istegi içindedirler ve sürekli sorgularlar •Bellekleri güçlüdür • Analiz, sentez yetileri gelişmiştir • Entelektüel meraka sahiptirler • Lider özellikleri sergilerler •Çevreleriyle iyi ilişkiler kurarlar • Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoşlanırlar • Mizah duyguları güçlüdür • Ayrıntılara dikkat ederler •Sözcük hazineleri zengindir, dogru, hızlı ve akıcı konuşurlar • Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoşlanmazlar.

  Bu özellikler tüm çocuklarda belli ölçüde gözlenebilir. Üstün yetenegin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden bir çogunun çocukta ilgili yaş grubunun dogal olarak gösterdigi ölçülerin üstünde bir düzeyde gözleniyor olması gerekir. Üstün yetenek çeşitli alanlarda, farklı boyutlarda ve farklı derecelerde ortaya çıkabilir.

  Zeka ve Ölçülmesi

  Üstün yetenegin tanılanmasında Wechsler Intelligence Scale for Children WISC-R zeka ölçeginin kullanılması yaygınlık gösterir. Bu test 6 -16 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bu ölçek sözel ve performansa dayalı yetenegi ölçmekte ve ortalaması 100, standart sapması 15 olan standartlandırılmış bir toplam IQ puanı hesaplamaktadır.
  Üstün yetenekliler, kendilerine ve çevrelerine katkıda bulunabilmeleri için normal sınıflarda uygulanan programların ötesinde farklılaştırılmış ögrenme yaşantılarına ihtiyaç duyarlar. Çocukların farklı yetenek alanlarına göre tanılanması, okuldaki başarı degerlendirilirken birden çok başarı ölçütünün kullanılması, sadece ortaya çıkan degil potansiyel yetenegin de keşfedilmesi, motivasyonun sürekli ölçülmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Bilindigi gibi genel zeka ve egitim ile kazanılan bilgi ve beceri iş yaşamında başarı kazanmak için yeterli degil, bu durum duyuşsal zeka ile desteklenmesi gerekmektedir.

  Aileler Neler Yapabilir?

  Yaparak yaşayarak ögrenmeyi desteklemeli, çocuk bedenini, beş duyusunu, zihinsel ve duygusal alt yapısını kullanma fırsatı bulursa, yaşantısı zengin olur.Gelişiminin önünü kapatmama, özel bir çocuga sahip olan anne baba çocugun merakını engellememeli, kendi yolunu bulmaya çalışırken durdurmamalıdır.Çok yönlü gelişimi özendirme, sözel ve sayısal becerileri, mantık ve akıl yürütmeyi, ilişkilendirebilme, iletişim gibi sosyal becerileri, degerleri ve yaratıcılıgı dengeli büyümeyi saglayacak biçimde desteklemek gerekir.Farklılıgı kabul etme, üstün yeteneklilerin farklılıgını gerçekçi biçimde görmeli ve geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır.Yapılandırma ve engellenmeden sınır çizme, üstünlüklerinin farkına varan, çevresindeki kişileri yönlendirebileceklerini gören üstün yeteneklilerin sınırlarını görme ihtiyacı vardır. Hem kendi güçlerinin sınırlarını hem de çevrenin kabul sınırlarını sınamak isterler.Bir usta ögretici, bir “Mentor” bulma, çocugun yetenek alanında o konudan iyi, anlayan, bir anlamda o işin ustası olan bir yetişkinle çalışması, kendisine rol modeli alabilecegi nitelikte bir yetişkinle iletişim içine girmesi gelişimini hızlandırır ve yönlendirir. Zenginleştirilmiş etkinliklerle desteklemek, doga ile ilişki kurmasını saglamak, aile etkinlikleri düzenlemek, sinema, tiyatro, grup oyunlarına katılma, hobilerin oluşmasını desteklemelidir.“ Her çocuk bir degerdir ve her çocugun yetenekleri yönünde gelişmeye hakkı vardır.” (Özer, 1997).

  Üstün yetenekli çocuklara yönelik günümüzde neler yapılıyor?

  VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında ilk kez “üstün zekalı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetiştirilmelerini saglamak amacıyla gerekli egitim kurumlarının geliştirilmesine önem verilecek ve özel sektörün bu alandaki girişimleri desteklenecek” ifadesi yer almıştır.

  Tev İnanç Türkeş Özel Lisesi
  1990 yılında ünlü girişimci ve iş adamı Sezai Türkeş, eşi İnanç Türkeş’in adını yaşatacak, maddi olanakları sınırlı üstün/özel yetenekli çocukların egitilecegi bir okul açmak için bir vakıf kurdu. Belirlenen amaç dogrultusunda egitim vermekte iken, 1996 Ocak ayında maddi güçlükler baş gösterdi ve inşaat çalışmalarına ara verildi. 1997 yılında uygulamaya konan zorunlu sekiz yıllık egitim, okulun ortaokul bölümünün kapanmasına yol açtı, ögrenci kaynagına sınırlama getirdi.
  Türk Egitim Vakfının destegiyle 10 Temmuz 2002 tarihinden itibaren egitim ögretime aralıksız olarak devam etmektedir.
  Anadolu lisesi müfredatı uygulanarak yabancı dille egitim verilmektedir. Üstün ve özel yeteneklilere uygun etkinlikler sürdürülmektedir.
  TC vatandaşı , maddi durumu yetersiz üstün zekâ ve yetenekte olan ögrenciler, ögrenci seçme heyetince belirlenmektedir.Seçme işlemleri, geçen yıla kadar sadece MEB Rehberlik Araştırma Merkezleri’nden bildirilen, hem yetenekli hem de maddi durumu yetersiz ögrenciler arasından sınav yaparak birinci aşamayı geçmekte ve okulumuzda ikici aşama sınavına hak kazanmaktadır. ilk defa 2003–2004 ögretim yılında dışardan başvuru kabul edilmiş ve gerekli kriterleri karşılayan ücretli ögrenciler de ögrenime başlamıştır. İki aşamayı başarıyla geçen ögrenciler , daha sonra birlikte, bir hafta süreli kamp dönemine katılmaktadır.
  10. kuruluş yılı kutlanan okulun, 113 mezunundan 112 ögrenci, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde tam burslu olarak ögrenimlerini sürdürmektedir. Gecen yıl ilk dönem üniversite mezunlarını verecek okulumuzunn, yirmi altı ögrencisi Harvard, Duke, Yale, Columbia, Williams gibi saygın yüksek ögretim kurumlarına devam ediyorlar.

  Beyazıt İlkögretim Okulu
  30 Haziran, 2002’de Milli Egitim Bakanlıgı ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol geregince, bir devlet okulu olan Beyazıt İlkögretim okulu Üstün Zekalıların egitmi projesi için uygulama okulu olarak tahsis edilmiştir. Rehberlik Araştırma Merkezlerince zeka testi sonucunda, üstün zekalı oldukları belirlenen ve proje ile ilgili Yürütme Kurulunun bilim komisyonu tarafından ikinci bir elemeye tabi tutularak seçilen üstün ögrenciler ile seçilmeden kaydı yapılan ve İstanbulun çeşitli ilçelerinden gelen birinci sınıf çocukları ile egitim yapmaktadır.Okuldaki egitim ögretim , beyin araştırmalarındaki ögrenmeyle ilgili son bulgular ve yüksek zeka düzeyine sahip ögrencilerin özellikleri temel alınarak düzenlenmektedir.

  Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
  Milli Egitim Bakanlıgı Özel Egitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlügün’ce açılan merkezlerdir. Okul öncesi, ilkögretim ve ortaögretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli ögrencilerin örgün egitim kurumlarındaki egitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını saglamak amacıyla açılmış olan bagımsız özel egitim kurumudur.
    4. Sosyal Bilimler Lisesi

  Sosyal Bilimler Lisesinde sözel alanlarda başarılı, ''sosyal zekâsı yüksek'' ögrencilerin egitim-ögretim görmesi amaçlanıyor.

  Kuruluş Amaçları:

  § Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

  § Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan ögrencileri bu alanlarda yüksek ögretime hazırlamak,

  § Ögrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil ögrenmelerini saglamak,

  § Ögrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

  Sosyal Bilimler Lisesinin İmkanları

  İstanbul'da açılan bu okulun 800 kişilik konferans salonu, 1000 kişilik spor salonu, 300 kişilik yatakhanesi bulunuyor. Okul yatılı ve karma egitim yapıyor. Okulda en az 2 dil mutlaka ögretiliyor. Ögretmenler Milli Egitim camiasından seçiliyor. Bu okulda ders vermek isteyen üniversite ögretim görevlilerine de okulun kapısı açık. Bu okulun kendine özgü belli bir yönetmeligi bulunuyor. Ders kitapları, klâsik ders kitapları şeklinde degil. Okul şekli de klâsik okul gibi degil. Bir derste bir konumda olan sıralar, başka derslerde başka konumlarda olacak şekilde düzenleniyor. Okul ilk kez 2003-2004 yılında hazırlık sınıfına ögrenci aldı. Okulda 24'erkişilik 4 sınıf bulunuyor.

  Sosyal Bilimler Lisesinin Adı


  Sosyal Bilimler Lisesi'nden edebiyat alanına bir ivme getirmesi, toplumun dokusuna hizmet etmesi bekleniyor. Bu okullar meslek lisesi statüsünde degil.

  Sosyal Bilimler Lisesinin ögrenci alım şekli

  Sosyal Bilimler Lisesi, Liselere Giriş Sınavı’yla (OKS) Türkçe matematik puandan ögrenci alıyor. Bu okula başvuran ögrencilerden OKS'ye girmiş olması, ilkögretim okulu 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu ortalamasının en az 4 olması şartı arandı.

  Sosyal Bilimler Lisesinin Egitimi

  Sosyal Bilimler lisesi yabancı dili İngilizce hazırlık sınıfı üzerine üç yıl ögretim süresi bulunan, sınıf mevcutları 24 olan, dört şubeli (4x24=96), karma-yatılı bir okuldur. Yani bu okul, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 4 yıllıktır. Okulda dil dersleri, insan ve toplum üzerine psikoloji, tarih, ekonomi gibi dersler bulunuyor. Sosyal bilimlerin agırlıkla okutulacagı lisede ögrencilere uluslar arası denkligi olan bir diploma verilecek.

  Sosyal Bilimler Lisesine Başvuru Şartlar

  2005-2006 ögretim yılında ilkögretim okullarının 8. sınıflarında ögrenim gören ögrencilerden; 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “3.00” ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az “4.00” olanlar başvurabilirler. İlkögretim 6. ve 7. sınıf ögrenimlerini yurt dışında yaparak Orta Ögretim Kurumları Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKS) yapılacagı ögretim yılında ilkögretim okulu 8. sınıfta bulunanlara yukarıdaki başvuru şartı uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin ögreniminin yurt içinde yapılması durumunda, yukarıdaki şartlar sadece o sınıf için aranır.

  Sınav sonucunda sosyal bilimler lisesini kazanan ögrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; 2005-2006 ögretim yılı sonunda mezun olmaları (Şube Ögretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir.Ögrenciler birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde hazırlık+4 yıl süreyle ögrenim göreceklerdir.

  Sosyal Bilimler Liselerinin Taban ve Tavan Puanları


  OKUL
  DİL
  CİNSİYET
  KONT.
  TABAN
  TAVAN
  TERCİH
  YÜZDE

  İSTANBUL
  İng
  Karma
  96
  475,304
  431,48
  1828
  2,43

  ANKARA
  İng
  Karma
  48
  467,37
  420,921
  2974
  3,60

  ESKİŞEHİR
  İng
  Karma
  48
  446,783
  407,097
  2096
  6,55

  AYDIN
  İng
  Karma
  96
  452,471
  401,577
  3547
  5,83

  ERZURUM
  İng
  Karma
  48
  417,135
  372,923
  2595
  11,46
    5. Spor Liseleri  Okul Sayısı: 7
  Ögrenci Sayısı: 490

  Ögrencilerin;
  -Beden egitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri dogrultusunda egitim-ögretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini,
  -Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,
  -İşbirligi içinde çalışma ve dayanışma alışkanlıgı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,
  -Spor disiplini ve centilmenligini özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini,
  -Beden egitimi ve sporla ilgili yüksek ögretim programlarına hazırlanmalarını,
  -Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri dogrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini,
  saglamak amacıyla açılmıştır.
  Okula, ilkögretimi o yıl bitiren ögrenciler arasından yetenek sınavı ile ögrenci alınmaktadır.
  2004-2005 ögretim yılında egitim-ögretime başlamak üzere Erzurum, Malatya, Sivas ve Uşak illerinde açılmıştır.
  Ögrencilerin 372’si erkek, 118’i (% 16.7) kızdır.
  Okula bir ögretim yılında alınacak ögrenci sayısı 48’i, bir sınıftaki ögrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
  İlkögretim üzerine en az üç yıl süreli yatılı, gündüzlü ve karma egitim yapan liselerdir.

  Ögretim süreleri 3 yıl iken, “Orta Ögretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların ögretim süresi, 2005-2006 ögretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır.  Sıra
  İl
  İlçe
  Okul Adı

  1
  ELAZIG
  MERKEZ
  Spor Lisesi

  2
  ERZURUM
  MERKEZ
  Spor Lisesi

  3
  ESKİŞEHİR
  MERKEZ
  Spor Lisesi

  4
  MALATYA
  MERKEZ
  Spor Lisesi

  5
  SİVAS
  MERKEZ
  Spor Lisesi

  6
  TRABZON
  MERKEZ
  Spor Lisesi

  7
  UŞAK
  MERKEZ
  Uşak Spor Lisesi
    6. A-ANADOLU TEKNİK LİSELERİ

  İlkögretim okulu üzerine ögrenim veren Anadolu teknik liselerinin ögretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda ögrencilere, orta ögretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil ögretilmesini amaçlayan, ögrencileri hem hayata, hem de yüksek ögrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır.

  Anadolu teknik liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce ve Japonca yabancı dillerinin ögretimi yapılmaktadır.

  Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Ögretim Kurumları Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile ögrenci alınmaktadır.

  B-ANADOLU MESLEK LİSELERİ

  İlkögretim okulu üzerine ögrenim veren Anadolu meslek liselerinin ögretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta ögretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte ögrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek ögretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdigi seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.

  Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin ögretimi yapılmaktadır.

  Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Ögretim Kurumları Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile ögrenci alınmaktadır. Bu okulların denizcilikle ilgili Gemi Elektronigi ve Haberleşme, Gemi Makinaları ve Güverte bölümlerine kontenjanın üç katı kadar ögrenci yerleştirilmektedir. Bu ögrenciler, yerleştirildikleri okul müdürlügünce kurulan komisyonca ayrıca mülakat ve kondisyon sınavına tabi tutulmakta olup bu sınavda başarılı olanların kesin kaydı yapılmaktadır.

  ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR


  BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

  Bilgisayarlar, kendisine programlar vasıtası ile tanımlanan yöntemleri kullanarak bilgileri depolayan, düzenleyen ve işleyerek yeni bilgiler üretebilen, gerektiginde temel depolama, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanında karar modelleri üretebilen makinalardır. Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar Donanım (HARDWARE) ve yazılım (SOFTWARE)'dir. Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.Ögrencilere; yazılım alanında çagırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işletim sistemleri, dos komutları, basıc file yazılımlar, virüsler, basıc programlama, dosya işlemleri, pascal programlama, fonksiyonlar, prosedürler, alt programlar, grafikler, C programlama, giriş-çıkış işlemleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Donanım alanında ise, çagırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işlemsel yükselteçler, lojik yapılar, multivibratörler, bileşimsel devre uygulamaları, sayıcı ve kaydediciler, endüstriyel elektronik uygulamaları, mikro işlemciler, elektronik kumanda, sensör-transdüsörler, hafızalar, arıza bulma-giderme, A/D-D/A arabirim teknikleri, PLC proje uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.

  BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ

  NC (numerik kontrol) rakamlardan, harflerden, noktalama işaretlerinden ve belli bazı sembollerden oluşan kodlar yardımıyla herhangi bir tezgaha kumanda edilmesidir. CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol) ise NC (Numerik Kontrol)'lü tezgahlarda kontrol sisteminin bilgisayar yardımıyla yapılıp üretimin gerçekleştirilmesidir.CNC tezgahlardaki çalışmalarda, operatörün el becerisi yerine tezgahı programlama ve kumanda ön plandadır. Çalışmalar daha ziyade teorik bilgiler ve bilgisayar kullanmak suretiyle yapılmaktadır.Ögrencilere, el tesviyesi, vargel, torna, freze, CNC torna, CNC freze, torna programlama, freze programlama, proje ile ilgili temel ve ileri mesleki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.Bölüm mezunları, kendi işyerlerini açabilecekleri gibi, bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim yapan işletmelerde de çalışabilirler.

  BOYA-APRE BÖLÜMÜ

  Boya-Apre; tekstil ürünlerinin çeşitli metodlarla boyanması, parlaklık, yumuşaklık, dolgu kazandırılması, estetik görünüm saglanması konularını içine alan bir meslek dalıdır.Ögrencilere ön işlemler, boyama, baskı, kimyasal apre, elyaf ön terbiye, boyar madde analizleri, boya-apre baskı ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, iplik, dokuma, örme, boya-apre, hazır giyim gibi iş kollarında geniş bir istihdam imkanına sahiptirler.

  DOKUMA BÖLÜMÜ

  Dokumacılık, tekstil sanayinin dokuma yüzeylerini oluşturma alanını kapsar. Dokuma yüzeyleri çeşitli ipliklerin birbirleri ile belirli kurallar içinde baglantı kurmaları ile gerçekleşir. Kumaş yüzeylerinin oluşabilmesi için ipliklerin baglantılarını gerçekleştiren hazırlık ve dokuma işlemleri dokumacılıgın uygulama alanıdır.Bu bölümde ögrencilere, elyaflar, dokuma ürünleri ve dokuma çeşitleri, çile açma ve sarma, bobin sarma, büküm, atkı, sarma, el dokuma tezgahları, kumaş makinaları, kumaşların tahlili, iplik sistemleri ve tezgahlarda çalışma esasları ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

  Bölüm mezunları dokuma endüstrisinde istihdam imkânına sahiptirler.

  ELEKTRİK BÖLÜMÜ

  Elektrik bölümü; elektrik enerjisinin elde edilmesi, dagıtımı, kullanılabilecek duruma getirilmesi, elektrikli araç ve cihazların tesisi, montajı, bakımı, onarımı ve kullanımı ile ilgili alanları kapsar.

  Bu bölümde ögrencilere; çagırma ve bildirim tesisatları, aydınlatma tesisatları, temel elektronik, güç kaynakları, transistörlü yükselteçler, endüvi sarımı, elektrikli ev aletleri, endüstriyel elektronik uygulamaları, stator sarımı, bir fazlı trafo sarımı, üç fazlı trafo sarımı, paket şalterler, kumanda devreleri, otomatik kumanda, tablo ve panolar, endüstriyel motorlar, hız kontrol, kompanzasyon ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.

  Bu bölüm mezunları, yetkili elektrikçilik belgesine sahip olabildikleri gibi, elektrik ve kumanda işleri ile ilgili alanlarda istihdam edilebilirler. Her türlü elektrikli araç ve cihazların tesisat, montaj, bakım ve onarımlarını yapabilirler. Az bir sermaye ile kendi işyerlerini ve servislerini kurabilirler.

  ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

  Elektronik bölümü; zayıf akım ve elektromanyetik dalgaların üretilmesi, alınması, verilmesi ve bunlarla ilgili cihazların kullanılması bakım ve onarımı alanlarını kapsar.Bu bölümde; dijital ve endüstriyel elektronik, alıcı-verici ve yükselticiler, televizyon, audiovizyon, elektronik kumanda ve bunların uygulamaları, çeşitli devreler, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölümü bitirenler her türlü elektronik cihazın tesisi, montajı, kullanımı, bakım ve onarımı ile ayarlarını yapabilirler. Bu tür cihazların ve elektronik kumandanın kullanıldıgı işletmeler ile servis istasyonlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca az bir sermaye ile kendi servislerini de açabilirler.

  ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ


  Bu bölümde ögrencilere; temel elektronik, elektroteknik, dijital elektronik, endüstriyel elektronik, mikroişlemciler, elektrik makinaları, elektro pnömatik, otomatik kumanda, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstrideki elektronik sistemlerin montaj, bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.

  ENDÜSTRİYEL MEKANİK BÖLÜMÜ

  Endüstriyel mekanik meslek alanı; üretimde gittikçe önem kazanan otomasyona yardımcı olmak amacıyla, endüstriyel üretim yapan fabrika ve tesislerde mekanik üretimle ilgili alanlarda üretimdeki aksaklıkların en aza indirilmesi, yeni üretim tesislerinin kurulması, üretim tesislerinin bakımları ve arızalarının giderilmesi ile ilgili bir meslek alanıdır.Bu bölümde ögrencilere meslek matematigi, malzeme bilgisi, elektrik-elektronik, temel tesviyecilik, metalcilik işlemleri, ısıl işlemler, endüstriyel makine ve aletlerin kullanımı, ölçme ve kontrol, hidrolik-pnömatik gibi alanlarda mesleki bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu bölümden mezun olan ögrenciler endüstriyel üretim yapan tüm fabrika ve tesislerde çalışma imkanına sahiptirler.

  ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

  Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü; endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerini kullanan fabrikaların otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerinin kurulması, bakımı ve işletmeye alınması ile ilgili bir meslek alanıdır.Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü Elektronik ve Makine adı altında iki ana uzmanlık alanından oluşmaktadır. Bu alanlardan; Elektronik alanı Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Otomatik Kontrol Network Tasarımı; Makine alanı ise Otomatik Üretim Teknolojisi ve Fabrika Otomasyon Sistem Teknolojileri uzmanlık alanlarına ayrılmaktadır. Ögrenciler, 12. sınıfta bu dört uzmanlık alanından birine yönelerek mezun olabilmektedirler.

  Bu bölümde genel olarak ögrencilere; fabrika üretim ve otomasyon sistemleri, robotik, dijital elektronik, mikrobilgisayar, programlama, network teknolojisi, ölçme ve kontrol, CAD/CAM teknolojisi, multimedya ve teknik İngilizce konularında yeterlilikler kazandırılmaktadırlar.Türk-Japon teknik işbirligi ile uygulanan bir proje kapsamında açılan bu bölümde, program bütünlügü ve ikili anlaşma geregi bölüme kayıtlı tüm ögrenciler, beş yıllık egitimi tamamlamak zorundadır.
    7. GEMİ MAKİNALARI BÖLÜMÜ

  Bu bölümde ögrencilere; gemicilik, gemi makinaları ve gemi yardımcı makinalarının işletimi, gemi elektrigi ile ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; altı ay deniz hizmetini takiben “Gemiadamlarının Egitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme, ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Makine Zabiti” ehliyeti alarak kamu ve özel sektöre ait Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.

  GÜVERTE BÖLÜMÜ

  Bu bölümde ögrencilere; gemicilik, novigasyon, yükleme istif, deniz ticaret hukuku, gemi makinaları, meteoroloji, vardiya tutma, deniz haberleşme sistemi, gemi manevraları, denizcilik lâboratuvarı ve denizcilik uygulamaları gibi alanlarda teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; bir yıl deniz hizmetini takiben, “Gemiadamlarının Egitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Vardiya Zabiti” ehliyeti alarak; kamu ve özel sektöre ait Türk ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.  GEMİ ELEKTRONİGİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ

  Bu bölümde ögrencilere gemi, gemiler arası veya gemi ile yer istasyonları arası iletişimin saglanması veya geminin güvenle seyri için istasyondaki elektronik iletişim aygıtlarının veya gemi seyir aygıtlarının kullanım, bakım, onarım, kurma ve sökme işlemleri ile ilgili teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; Telsiz Genel Müdürlügünün açtıgı sınavlara katılarak REO ehliyetine sahip olup Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yer haberleşme istasyonlarında uluslararası ehliyete sahip olarak istihdam edilebilirler.

  GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ

  Gemi inşaa; büyük tonajlı gemi, tanker, özel vasıflı gemi, kombine taşıyıcılar, dökme yük gemisi ve benzerlerinin imal ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini içine alan bir meslektir. Bu bölümde ögrencilere, gemi inşaa ile ilgili olarak teknolojik bilgiler ve üretim uygulamaları ile ilgili temel ve ileri beceriler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; gemi inşaa sanayiinde, tersanelerde, gemi bakım ve onarımı ile ilgili sektörlerde, gemi inşaa sanayiini destekleyen yan sektörlerde kalifiye eleman olarak çalışabilirler.


  GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

  Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ve toplumları ilgilendirecegi veya etkileyecegi düşünülen olayların yazılı ve sözlü basına iletilmesini konu edinen bir meslek alanıdır.Ögrencilere, temel gazetecilik, ses ve görüntü kayıt cihazları, fotograf uygulaması ve bilgisayar, haber-haberleşme ve gazete yayınlama teknigi, metin yazarlıgı, kitle iletişim araçları ve yayın uygulama konularında temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları yazılı ve sözlü basında ve ajanslarda muhabir, foto muhabiri, redaktör, sayfa sekreteri, pikajcı, montajcı ve dizgici olarak çalışabilirler.


  HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ


  Hidrolik ve pnömatik teknolojisi; iş makinaları, takım tezgahları, ölçme ve kontrol sistemleri, robotik, vb. araç, donanım ve makinalardaki hareketlerin akışkanlar ve hava basıncı aracılıgıyla saglandıgı alanları kapsar. Ögrencilere, hidrolik ve pnönatik teknolojisinin çalışma sistemleri ve elemanları ile ilgili ortak ve temel işlemler, temel elektrik-elektronik ve dijital elektronik bilgisi, elektro pnömatik, lojik pnömatik, ileri hidrolik dersleri ile ilgili ileri yeterlikler ve ayrıca bilgisayar ve mikro işlemciler dersleri ile programlama mantıgı üzerinde durulmakta, bilgisayar destekli çizimler, robotik, PLC uygulamaları, endüstriyel hidrolik konularında da temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstride hidrolik ve pnömatik donanımları kullanan ve üretimini yapan hemen her iş kolunda çalışabilirler.

  İNŞAAT (ÜST YAPI) BÖLÜMÜ

  Bu bölümde ögrencilere; ahşap, kagir, dülgerlik, kalıp, duvar, sıva, çatı, kaplama, badana-boya, alçı-kartonpiyer, dograma, betonarme demirciligi ve yalıtım, yapıda tesisat bilgisi ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri seviyede yeterlikler kazandırılmaktadır.

  Bu bölüm mezunları inşaat sektöründe ve mimarlıkla ilgili bürolarda teknisyen olarak istihdam edilebilirler.

  İPLİK BÖLÜMÜ

  İplik; tekstil üretim sektörüne ait ana koldur. Tekstilin temelini oluşturur ve her çeşit liften iplik elde edilmesi ile ilgili bir alandır.Ögrencilere, pamuk iplikçiligi, karde iplikçiligi, opan-end iplikçiligi, kalite kontrol, yün iplikçiligi, yarı kamgarın iplikçilik, streıchgarn iplikçilik, sentetik iplikçilik ve bilgisayar ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bölüm mezunları tekstil sanayiinde çalışma imkanına sahiptirler.

  KİMYA BÖLÜMÜ

  Kimya; madde bilimi demektir. Genel olarak maddelerin yapısını, özelliklerini ve degişimlerini inceler. Bu degişimlere sebep olan etkenleri bulur.Kimya sanayii, klinik uygulamalar, arıtma işlemleri ve benzeri faaliyetlerin hepsi çeşitli aşamalarda kimyasal uygulamaların yanısıra lâboratuvar kontrolleri de gerektirir.Ögrencilere, anorganik kimya, analitik kimya, analitik ve sınai kimya, biyokimya, enerji kimyası, analitik ve enstrümantasyon analiz ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Kimya bölümü mezunları, birçok sanayi kolunda hammadde ve ürün niteligini belirlemek, ürün kalitesini artırmak, tıpta teşhis, halk saglıgı çalışmalarında, gıda kontrolleri, çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözümü uygulamaları, ürünlerin kontrolü ve standardın oluşturulması gibi alanlarda çalışabilirler.

  KONFEKSİYON BÖLÜMÜ


  Konfeksiyon insanların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için degişik ölçü, model ve formlarda seri üretim yapılan tekstil alanıdır.Ögrencilere, dikiş makinesi egzersizleri, kadın giyimi, erkek giyimi ve çocuk giyimi, kalite kontrol, iş bilimi ve kalıp hazırlama ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları özellikle bant sistemine göre iş akışı dogrultusunda seri üretim yapan hazır giyim endüstrisinde çalışabilirler.

  KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

  Endüstriyel üretimdeki işlem kontrol ihtiyacını karşılayacak olan sistemlerin kullanılması; elle kontrolden otomatik ve bilgisayarlı kontrole dogru bir gelişme göstermektedir.Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi, çagdaş endüstriyel mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini, sinyal dönüşümlerini, iletimlerini, hata tespit ve giderme yöntemlerini, testlerini ve ayar uygulamalarını programlanabilir işlem kontrol setleri ve bilgisayar kontrol sistemleri ile yapmayı saglayan bir meslek alanıdır.Ögrencilere, imalât işlerinin ve işlemlerinin degerlendirilmesi, test edilmesi, hata ve arızalarının bulunması, giderilmesi ile güvenilirliginin saglanması için dijital-analog kontrol ve enstrümanların, bakım, onarım, güvenlik ve ayarları yapılarak hizmete konulması konularında yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, büyük işletmelerin üretim akış ve kontrolü ile kalite kontrol ünitelerinde istihdam edilirler.

  KUYUMCULUK BÖLÜMÜ

  Kuyumculuk; kıymetli metal ve alaşımlarının ergitilerek dökülmesi, plaka veya tel hale getirildikten sonra işlenerek ziynet eşyaları haline getirilmesi,kültürel degerlerimizi ziynet eşyaları üzerine işleyerek hem gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması hem de diger milletlere tanıtılması imkanını saglayan bir sanattır.Ögrencilere, el aletleri, soguk şekillendirme, kaynak, ergitme, santrufuj döküm, model hazırlama, şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, galvona, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri ve üretim teknikleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi kuyumculuk endüstrisinde de çalışabilirler.

  MAKİNA BÖLÜMÜ

  Metallerin el aletleri ve makina ile talaş kaldırılarak yada diger üretim metodlarıyla işlendigi, şekillendirilip mamül hale getirildigi bir meslek alanıdır.

  Ögrencilere, tesviye, vargel, torna, freze, taşlama ve alet bileme, iş kalıbı ve hacim kalıbı hazırlama, kontrüksiyon, CNC, bilgisayar ile metal, döküm ve model uygulamaları ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.

  Bu bölüm mezunları çeşitli makina ve parçalarını üretebilir, bakım ve onarımını yapabilir, makina ve çeşitli parçaların üretildigi endüstriyel iş kollarında çalışabilirler.

  MİKROTEKNİK BÖLÜMÜ

  Mikroteknoloji, hassas makina ve ölçü aletlerinin imal, bakım ve onarımının yapılmasını kapsar.Ögrencilere, mekanik, hidrolik, pnömatik, elektro mekanik, elektro kimya, optik, termik, elektronik, dijital elektronik, bilgisayar ile nükleer fizikte kullanılan elemanların ve cihazların tasarım-proje, imalat, programlama, montaj, ölçme ve kalite kontrol, bakım, tamir, ayar, işletme ile ilgili yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, bakım ve onarımı hassasiyet gerektiren endüstriyel işlerde çalışabilirler.
    8. MOTOR BÖLÜMÜ

  Motorculuk; motorlu araçların yapılarını, çalışma teknigini, ayar bakım ve onarımları ile yenileştirilmelerinin ögretildigi bir meslek alanıdır.Ögrencilere, motor, tesviye, kaynak, oto elektrik-elektronigi, şasi-aktarma organları, motor ayarları, bakım-servis, yenileştirme ile benzinli ve dizel motor onarımı konularında temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstrinin çeşitli kesimlerindeki oto servis istasyonlarında, oto tamirhanelerinde ve benzeri işyerlerinde çalışabilirler.

  OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ

  Bu bölümde; elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik kumanda uygulamalarında çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.Ögrencilere ; dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar, hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili ortak ve temel egitim verilmektedir. Üst sınıflarda ise, ileri hidrolik ve pnömatik sistemlerle elektronik kontrol ve kumanda sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ve benzeri endüstriyel uygulamalarla otomatik kumanda, elektronik ölçme ve kontrol sistemlerinin proses kontrol süreçlerine uygulanması ile ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandıgı alanlarda kolaylıkla istihdam imkanına sahiptirler.

  ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

  Tabii ve suni liflerden meydana gelen ipliklerin belirli bir prensibe göre baglantı yapılarak örme yüzeyi oluşturmasına ilişkin meslek dalıdır.Bu bölümde ögrencilere, ölçü, örgü teknikleri, makine işlemleri, sentetik, dogal ve karışım elyaflardan üretilmiş iplerin örülerek giysileştirilmesi ile ilgili model geliştirme, kalıp hazırlama, seri üretim, moda ve benzeri uygulamalarla mesleki yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları, tekstilin özellikle örme olmak üzere, konfeksiyon atölye ve fabrikalarında, moda evlerinde çalışabilirler. Kendilerine ait konfeksiyon atölyelerini kurabilirler.

  PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ

  Plâstik sanatlar, bir olay, düşünce veya duyguyu üç boyutlu ifade etmekte kullanılan güzel sanatların bir alanıdır.

  Plastik sanatlar bölümünde okumak için başvuranların; ilkögretim okulu 6. ve 7. sınıflara ait resim dersi başarı ortalamasının en az iyi derecede olması gerekir.

  Bu bölümde ögrencilere, dokuzuncu sınıfta temel güzel sanatlar egitimi ve resim egitimi ile ilgili ortak ve temel meslek egitimi verilmekte, ileri sınıflarda ise iki ve üç boyutlu tasarım, resim ve heykel uygulamalarıyla ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, güzel sanatlar ile ilgili ajanslarda ve atölyelerde çalışabilir, özgün sanat çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirebilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ENJEKSİYON)


  Bu bölümde ögrenciler tesviyeciligin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon makinesini kullanma ve üretim yapabilme yetenegine sahip olmaktadırlar.Evde ve iş yerlerinde kullandıgımız, telefon, televizyon, mutfak eşyası ve parçaları, oyuncak, sandalye, masa, gıda kapları, ilaç kutu kapakları ve ögrenci sıraları enjeksiyon bölümünde üretilmekte olup, bu bölüm plastik sanayiinin geniş bir alanına hizmet vermektedir.Bu alanda uygulanan ögretim programlarıyla kalıp ve enjeksiyon makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.

  Plastik endüstrisinde Enjeksiyon Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (EKSTRUDER ‘SIKIŞTIRMA’)


  Bu bölümde ögrenciler tesviyeciligin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, ekstruder makinesini kullanma ve üretim yapabilme yetenegine sahip olmaktadır. Tekstil ve halı sanayi lifleri, pencere-kapı profilleri, çeşitli çaptaki su boruları ekstruder (Sıkıştırma) makinesinde üretilmektedir. Ekstruder (Sıkıştırma) bölümü tekstil, inşaat ve tarım sulama sektörünün temel ihtiyacını karşılamaktadır.Bu bölümde kalıp ve ekstruder makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Plastik endüstrisinde Ekstruder (Sıkıştırma) Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ŞİŞİRME)

  Bu bölümde ögrenciler tesviyeciligin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, şişirme makinesini kullanma ve üretim yapabilme yetenegine sahip olmaktadır.Şişirme bölümü su ve gıdaların şişelenmesi, kozmetik ürünlerin kullanıma hazırlanması, ilaç sanayinde kullanılan şişelerin, seracılıkta kullanılan plastik filmlerin temel ihtiyacını karşılamaktadır. Bu bölümde Kalıp ve şişirme makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.Plastik endüstrisinde Şişirme Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  PLASTİK TEKNOLOJİSİ (PLASTİK KALIP)


  Bu bölümde ögrenciler tesviyeciligin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon, ekstruder, şişirme bölümlerinde kullanılan kalıpları tasarlayıp teknik resimlerini çizebilmektedirler. Kullanılacak plastik türüne göre kalıbın yolluk, dagıtıcı, giriş, kalıp boşlugunu tasarlarlar. Plastigin ön kurutmasını ve çekmesini, kalıp dayanımını hesap etme yetenegini kazanırlar.Plastik endüstrisinde Plastik Kalıp Tasarımı Teknisyeni olarak görev alabilirler.

  RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ

  Bu bölümde, radyo ve televizyon muhabirligi, ışıklandırma, seslendirme, kameramanlık, senaryo yazımı ve benzeri alanlarda ülkemiz yayın kuruluşlarının ihtiyaç duydugu teknik ara insan gücü yetiştirilir.Ögrencilere, dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar ve temel gazetecilikle ilgili ortak ve temel egitim verilir. Üst sınıflarda, stüdyo aydınlatma, seslendirme, program çekimi ve yönetimi, kamera teknikleri ile ilgili üretim uygulamaları yaptırılarak mesleki yeterlikler kazandırılır.Bu bölümden mezun olanlar, radyo-televizyon program yapım ve yönetim veya basın yayın sektörünün diger alanlarında teknik personel olarak çalışabilirler.

  TEKSTİL BÖLÜMÜ


  Tekstil bölümü; tekstilin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon alanlarını kapsamaktadır.Bu bölümde ögrencilere; ilk üç yılda tekstil ile ilgili ortak bilgi ve beceriler kazandırılmakta, dördüncü yılda ise ilgi ve yeteneklerine göre ögrenciler iplik, dokuma, boya-apre, örgü ve konfeksiyon branşlarından birisine yönlendirilmekte ve bu alanlardan birisinden mezun olabilmektedirler.Bu bölümden mezun olanlar, tekstil endüstrisinin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon ile ilgili alanlarında istihdam edilirler.

  TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ

  Bu bölüm; tekstil boya-baskı-desen endüstrisinde kullanılan materyallerin ve boyar maddelerin özelliklerini bilen, işletmelerde kullanılan muhtelif tipteki boya ve baskı makinelerini tanıyan, istenilen deseni üretebilen, renklerini analiz edebilen, hazırlanan desenleri şablona geçirebilen, bu desenleri muhtelif boya grupları ile kumaş baskısını yapabilen, kullandıkları araçların bakımını, kontrol ve ayarlarını yapabilen, işyerinde ahenkli bir çalışma ortamı kurabilen, çalıştıgı alandaki yeniliklere açık teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür.

  Tekstil boya-baskı-desen bölümü mezunları, tekstil endüstrisinin ilgili birimlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

  TELEKOMÜNİKASYON BÖLÜMÜ

  Telekomünikasyon bölümünde, elektrikli ve elektronik haberleşme sistemlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.Ögrencilere , dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar ile ilgili ortak ve temel egitim verilir. Üst sınıflarda, santral teknigi, iç ve dış şebeke teknikleri, kramportör, mikro dalga teknikleri, baskı devreler, güç kaynakları ve benzeri haberleşme sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, telekomünikasyon uygulamalarının yapıldıgı her türlü ortamda çalışabilirler, az bir sermaye ile bakım-onarım ve üretici olarak kendi işyerlerini açabilirler.

  TIP ELEKTRONİGİ BÖLÜMÜ


  Tıp elektronigi bölümü, elektrik, elektronik ve bilgisayarın tıbbi test, kontrol ve ölçüm cihazlarına uygulanarak gerekli ölçümleri yapabilecek ara insan gücü yetiştirilir.Ögrencilere; temel elektrik, elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında yeterlik kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları; hastane, saglık merkezleri gibi tıbbi alet ve cihazların kullanıldıgı yerlerde tıbbi cihazların bakım ve onarımı, kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili işlerde çalışabilirler.

  UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİGİ VE ELEKTRONİGİ BÖLÜMÜ


  Bu bölümde, Uçak ve diger hava araçlarının elektronik aksamının üretim, bakım-onarım ve servis işlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilir.

  Bu bölümde ögrencilere, temel tesviyecilik işlemleri, motor ve rigging, elektrik, gösterge ve avionics, elektronik ve avionik, uçak elektonigi, bilgisayar uygulamaları ile ilgili olarak işe giriş seviyesinde mesleki yeterlilikler kazandırılır.

  Bu bölüm mezunları, sivil ve askeri amaçlı uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldıgı fabrika ve işyerlerinde çalışabilirler.
    9. UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİGİ (GÖVDE-MOTOR) BÖLÜMÜ

  Bu bölümde uçak motor ve gövdelerinin bakım, onarım ve servis hizmetlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilir.Bu bölümde ögrencilere, temel uçak gövde ve yapısı, uçak elektrik sistemleri, uçak motorları, uçak sistemleri, rigging, gösterge sistemleri, uçak motorlarının bakım ve testi ile avionics uygulamaları ile ilgili olarak Uluslararası Ortak Havacılık Kuralı Olan JAR 66 ' ya göre egitim verilir.Bu bölüm mezunları, uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldıgı fabrikalar ile sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılıgı sektörlerinde çalışabilirler.

  YAPI RESSAMLIGI BÖLÜMÜ

  Yapı ressamlıgı; mimar ve mühendislere yardımcı olan tasarlanmış projenin çizilmesi, projenin okunup detay resimlerinin çizilmesi konularını içine alan bir meslektir.Ögrencilere, temel işlemler, yapı elamanları çizimi, yıgma yapı projesi, yapı projesi, mimari proje, statik proje, maket, ozalit ile ilgili ortak ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölümü bitiren ögrenciler inşaat sektöründe, mimarlık ve mühendislik bürolarında ve bayındırlık ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler.
    10. Öğrenciler ve tabii ebeveynler için harika arşivlik bilgiler:f40:
  Emeklerine sağlık olsun Ayselcim teşekkürler:f118::f118:
    11. Çok faydalı güzel bir paylaşım olmuş

  Teşekkürler Aysell:f118:
    12. Cevap: Liseler ve tanıtımları..

  saolunnnnnnnnnn