Lise1 Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

'Etüt Merkezi' forumunda ZORBEY tarafından 24 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. 9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları
  Lise 1 Türk Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları
  Türk Edebiyatı Dersi 9.Sınıf II Dönem 1.Yazılı Soru-Cevap


  9.Sınıflar İçin Türk Edebiyatı dersi II.Dönem 1.Yazılı için örnek sorular ve cevapları

  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIFLAR II.DÖNEM I.YAZILI SORULARI

  KARA TOPRAK


  Dost dost diye nicesine sarıldım.
  Benim sadık yarim kara topraktır.
  Beyhude dolandım boşa yoruldum.
  Benim sadık yarim kara topraktır.

  Nice güzellere bağlandım saldım.
  Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum.
  Her türlü isteğim topraktan aldım,
  Benim sadık yarim kara topraktır.

  Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.
  Yemek verdi, ekmek verdi; et verdi.
  Kazma ilen dövmeyince kıt verdi.
  Benim sadık yarim kara topraktır.

  Her kim ki olursa bu sırra mazhar
  Dünyaya bırakır ölmez bir eser
  Gün gelir Veysel'i bağrına basar
  Benim sadık yarim kara topraktır.
  AŞIK VEYSEL


  1. Yukarıdaki genel olarak şiiri açıklayınız.(10 puan)

  2. Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak açıklayınız. (10 puan)

  3. Yukarıdaki şiirin kafiye ve ölçüsünü bularak gösteriniz. (10 puan)

  4. Yukarıdaki şiir hangi edebi geleneğe göre yazılmıştır? Nedenleriyle beraber açıklayınız. (10 puan)

  5. Şairin hayatını bilmek şiiri anlamamızda nasıl bir katkı sağlar? (10 puan)

  I. Bir devlet için çarha temânnâdan usandık
  Bir vasl için agyâra mudârâdan usandık

  II. Benim dostum gelişinden bellidir
  Ak elleri deste deste güllüdür
  Güzel seven yiğitler de bellidir
  Melil, mahzun gezer eller içinde

  6. Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (10 puan)
  A) I. aruz, II. hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) Her ikisinde de redif kullanılmıştır.
  C) I.si divan şiiri, II.si halk şiiri örneğidir.
  D) I.sinde sitem, II.sinde güzellik dile getirilmiştir.
  E) Her iki şiir de gerçek hayattan uzaktır.

  7. Aşağıdaki şiirler konularına göre hangi şiir türüne girer? Karşılarına yazınız. (10 puan)

  Değil

  Sessiz gemi

  Sakarya

  Merdiven

  Otuzbeş yaş

  8. Şiirlerin ait oldukları geleneği belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekir?

  9. İrfan neden evlilik konusunda ümitsizdir? İstanbulla kendi evliliği arasında nasıl bir bağ kurar? (10 puan)

  10. Bir gün İrfan Beyin bürosuna gelen bayan İrfan Beye ne verir? Verdiği bu şeyde nelerden bahsetmektedir? (10 puan)


  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIFLAR II.DÖNEM I.YAZILI SORU CEVAPLARI

  CEVAPLAR

  1. Şair, dünyada topraktan başka dostun olmadığını, diğer sevilenlerin insanı bir gün yalnız bırakacağını, yaşamak için gerekli her şeyin toprakta saklı oluğunu, toprağa haksızlık yapanın aç kalacağı, tek dostun toprak olduğunu anlayan ve kendini dünyaya adamayan bireyin bu dünyada kalıcı eserler bırakacağını dile getiriyor.

  2. Toprağın sadik yar olması: kişileştirme
  Koyun,kuzu,süt, ekmek,et, yemek: tenasüp
  Verdi: tekrir
  Her türlü isteğin topraktan alınması: mübalağa

  3. 11li hece ölçüsü

  a----------sarıldım -r: yarım k. -ıldım: redif
  b-----------topraktır
  a-----------yoruldum
  b-----------topraktır redif

  c------------saldım
  c------------buldum
  c ------------aldım
  b------------topraktır

  d-------------süt verdi -t: yarım kafiye
  d-------------et verdi
  d------------kıt verdi
  b------------topraktır redif

  e-------------mazhar -r: redif
  e--------------eser
  e------------basar
  b------------topraktır redif

  4. Halk şiiri geleneği: dili, ölçüsü, şairi

  5. Şairin hayatını bildiğimizde şiirinde anlatmak istediklerini, hangi yaşadıklarına dair yazdığını, hangi edebi zevkin temsilcisi olduğunu, dilini, daha iyi anlarız.

  6. E şıkkı

  7. Değil:lirik

  Sessiz gemi: lirik

  Sakarya:epik

  Merdiven:lirik

  Otuzbeş yaş:lirik

  8. A: dili b: nazım şekli c: şairi d: ölçüsü e: kullanılan kelimeler

  9. Kitap soruları

  10. Kİtap soruları

  Eyüp KÖKSAL
  edebiyatogretmeni.net​