Lise Bakalorya Programı nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Sitem tarafından 13 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. [​IMG]  Liselere Bakalorya Programı
  Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitim gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanacak.

  Programlar düzenlenirken okulun amacı, özelliği ve türüne göre matematik ve fen grubu derslerine, sosyal bilimler grubu derslerine, öğretmenlik mesleği grubu derslerine, spor ve sanat dersleri ile yabancı dil derslerine ağırlık verilecek. Eğitim ve öğretim Türkçe yapılacak.

  Sınavla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) dersleri birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 30 öğrencinin talep etmesi halinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilecek. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulayan okullarda bu sayı aranmayacak.

  Şartları uygun olan okullarda Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilecek.

  Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda yaşayarak ve deneyerek öğrenmeyi sağlayan Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilecek. Bu programa katılan öğrenciler için matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille okutulacak. Dersler ve toplam ders saati sayısı, haftalık ders çizelgesinde belirtilecek.

  Hazırlık sınıflarındaki yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma (karşılıklı konuşma, sözlü anlatım) okuma yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen kazanımlara uygun olarak eğitim verilecek.

  Becerilerin kazandırılmasına yönelik ders saati dağılımı, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince belirlenecek.

  Türkçe dersinde öğrencilerin dinleme, izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla metinler veya etkinliklerle dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını anlayıp yorumlayabilme becerisi kazanmaları hedeflenecek.


  Milliyet