Lirik şiir ölçüleri

'Etüt Merkezi' forumunda Sibel tarafından 17 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu


 1. Lirik şiir duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır.Latince lyricus, Yunanca lyricos, Fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. Sözlük anlamı ise; coşkun, ilhamla dolu demektir. Eski Yunan'da kullanılan lirik sözcüğü bugünkü anlamında kullanılmıyordu.

  Bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir. Sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düzyazı ürünleri de niteler. Aynı genellik lirizm için de söz konusudur.Lirik şiir 4 vezinde yazılır bu vezinler aşağıda belirtildiği gibidir

  * Lambic: Birincisi kısa, ikincisi uzun iki heceli vezin türüdür.
  * Trochaic: Bir uzun ve bir kısa heceli ölçüdür.
  * Anapestic: İki kısa ve bir uzun heceden meydana gelen vezin türüdür.
  * Dactylic: Bir uzun iki kısa ölçülü Yunan ve Latin veznidir.