Liri Kim Buldu

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 22 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Liri İlk Bulan Kimdir


    Liri İlk Kim Buldu

    Lir, Arp ailesinden kaynağı M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan, eski Yunanlılara ait, U harfi şeklinde ağaçtan oyulan, çırpma telli bir müzik aletidir.

    On dördüncü yüzyıllarda Pleiçde şairleri şiir okurken telli ve yaylı olan bu müzik aletini kullanmışlardır. Lirin özelliği parmaklarla çalınır ve kucakta iki diz arasında tutularak ses verdirilir.

    Antik Yunanistanda Lirin tanrı Hermesin bulduğu ve kardeşi tanrı Apollona hediye ettiğine inanılırdı. Lir, Hellenistik Dönemde ozanların ve düşünürlerin sembolüydü bu nedenle de sonradan Lirik düşüncenin çıkış kaynağı olmuştur.