Lidyalılar Hakkında Kısaca Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Sibel tarafından 9 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. LİDYALILAR

  Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye İlkçağda Lidya, bu topraklarda oturanlara Lidyalılar denilmiştir. Hint - Avrupalı bir kavim olan ve doğudan Anadolu'ya gelen Lidyalılar önce Hititlerin daha sonra da Frigyalıların egemenliği altında yaşadılar. Dilleri, Hitit dili ile benzerlik göstermektedir.

  Lidyalılar, Frigyalıların yıkılmasından sonra Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurdular (M.Ö. 687).

  Lidyalıların başkenti, dönemin en büyük ve zengin kentlerinden olan Salihli yakınlarındaki Sardes (Sard)’dır.

  Giges, devletin sınırlarını genişletti. Doğu sınırları Kızılırmak ırmağına kadar uzandı.

  Kimmerlere karşı Asurlularla işbirliği yapmışlar ve bunun sonucunda Kral Yolu Asur'a kadar uzanmıştır.

  Kral Alyattes zamanında Medlerle savaş yapıldı. MÖ 585 yılında barış yapılarak, Kızılırmak iki devlet arasında sınır oldu.


  Ayrıca Lidyalıların parayı bulan ilk uygarlık olduğuna dair yaygın bir kavram yanılgısı vardır, oysa para çok daha eski bir medeniyet olan Sümerler'de ve Mısır'da da vardır. Gerçekte Heredot, Lidyalıların gümüş ve altın madeni parayı ilk defa kullandığını yazar. Başka deyişle Lidyalılar zaten var olan para sisteminin aracı olarak altın ve gümüşü tercih eden ilk uygarlıktır.

  Son kralları Krezus dönemi Lidya'nın en parlak zamanı oldu. Başkentleri Sard aynı zamanda dönemin kültür ve sanat merkeziydi. Ancak bu durum uzun sürmedi. Adalar (Ege) Denizi’ne çıkmak istemeyen Pers Kralı Kyros (Kirus), Mısır'la ittifak yapan Lidya Kralı Krezus'u yenerek Lidya Krallığına son verdi (M.Ö. 546).
   


Similar Threads: Lidyalılar Hakkında
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Meryem Ana Evi Nerede Bulunur Hakkında Tarihi Bilgi Kısa 10 Haziran 2017
Tarih Bölümü Plevne Savunması Ve Gazi Osman Paşa Hakkında Bilgi 22 Aralık 2016
Tarih Bölümü Safevi Devleti Hakkında Kısa Bilgi 16 Aralık 2016
Tarih Bölümü Memlük Devleti Hakkında Kısa Bilgi 15 Aralık 2016
Tarih Bölümü Postdam Konferansı (İkinci Dünya savaşı) Hakkında Kısa Bilgi 14 Aralık 2016