Lazca Türkçe Sözlük

'Ders notları' forumunda ZeuS tarafından 21 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Türkçe Lazca Sözlük
  Lazca Türkçe Sözlük
  Lazca Megrelce Türkçe karşılaştırmalı küçük sözlük


  Lazca Megrelce* Türkçe
  Arto arto beraber
  Ark1ele artmxareşe bir taraftan
  Ağani axali yeni
  Ağviri lagami gem
  Bedi bedi talih
  Bedigoç1veri bediç1vili talihsiz
  Bore vorek ben ....yım
  Boçi erci koç
  Bulek1i bulek1i turp
  Bunduri zarma3i tembel
  Bundğa burdğa tüy
  But1k1ci sk1a arı
  Buçki bardi çalı
  Buz1i z1uz1u meme
  Gale gale dış/arı
  Gemtumani dik1oxoni iniş
  Germa-k1oçi oçok1oçi orman adamı
  Geç1k1apule 31inasit1qvaoba başlangıç, önsöz
  Gverdi gverdi yarı/m
  Gza gza, şara yol
  Oç1k1omale oç1k1omali yiyecek
  Gyula bjadula batı
  Gobri31eri gobiri31eri yırtık
  Gondineri dinapili kayıp
  Gudeli gideli üzüm kafesi
  Gurp1ici gurp1ici göğüs
  Dergi dergi küp
  Breuli breli çok
  Do do ve
  Doloxe dinaxale iç(in)de/e
  Xena/pa sakvari iş
  Emtumani ek1oxoni yokuş
  Va/r va/r yok
  Varşa mutunnero var asla
  Tito-tito tito-tito birer birer
  Tila tu domuz yavrusu
  Tipi tipi kuru ot
  İmedi imendi umut
  İri iri her
  İrikolo irpeli her şey
  İxi boria rüzgar
  K1abarduli qabarduli kabardeyce
  K1ai cgiri iyi
  K1avk1asia k1avk1asia kafkasya
  K1ap1ula oç1işi arka
  P1ap1uli babu dede
  Baba baba baba
  Nana nana anne
  Bere bağana çocuk
  Oxoraskiri oxoraskili kayınbirader
  Biç1i boşi erkek çocuk
  Bozo osurskua kız çocuk
  Cuma cima birader
  Da da kızkardeş
  Dadi dade hala/teyze
  Mota mota torun
  Çili çili eş (kadın)
  Çil-komoci çil do komonci karı-koca
  Çil-bere çil do skua eş-çocuk
  Komoci komonci eş (koca)
  Sica sinca damat
  Mtiri muantili kayınbirader
  Damtire diantili kayınbirader
  Badi badidi yaşlı adam
  K1oçi k1oçi adam, insan
  Dudi dudi baş
  Toli toli göz
  Çxvindi çxvindi burun
  Nuku nıkı çene
  P1ici p1ici ağız
  Leşki leçkvi dudak
  Ğva ğva yanak
  Nena nina dil
  K1ibiri k1ibiri diş
  Circili cirgili dişeti
  Pimpili pimpi sakal
  Ali ‘ali boyun
  Mxuci xuci omuz
  Xe xe el
  Xeguri xeşkaguri avuç
  Xeduği du’i dirsek
  Xe-kuçxe xe do kuçxi el ayak
  Mem3xveri mersxeli eklem
  K1iti k1iti parmak
  Didi k1iti çanci k1iti baş parmak
  Oşkenani k1iti şkaş k1iti orta parmak
  Bu3xa bir3xa tırnak
  Mcixi cixi yumruk
  K1uçxe k1uçxi ayak
  Pi3ari pi3ari tahta
  Ona ‘vana tarla
  Lazut1i lazut1i mısır
  Nçxvari çxveri akdarı
  K1urk1a 31k1a çekirdek
  Ğeri ğeri sap
  Tasi tasi tohum
  Ğoberi ğoberi çit
  Masari masari kazık
  Ont1ule ort1vini bostan
  Keri keri arpa
  Bağu bağu ambar
  Pa3xa pa3xa sazdan ev
  Oxvame oxvame ibadethane
  K1oda k1ida duvar
  Nek1na k1ari kapı
  Ç1eri atabogi, ç1eri tavan
  K1era k1erie ocak
  Dişka dişka odun
  Noxapule naxapuli yonga
  Daçxuri daçxiri ateş
  Nok1ançxule nak1vaçxiri meşale
  Noşkeri noşkeri kömür
  T1ut1a t1ut1a kül
  K1oma k1uma duman
  31ola 31ola is
  Arguni arguni balta
  Burç1uli burç1uli ay balta
  Lemşi lepşi iğne
  Bergi bergi çapa
  Bu3xi bu3xi tırmık
  Pa3xi par3xi tırmık
  Ocaği ocaxi aile
  K1alati k1alati sepet
  Tok1i tok1i ip
  K1ardala k1ardila kazan
  31uka1ali 31uk1ali küçük kazan
  xami xami bıçak
  k1uzi k1uzi kaşık
  sarğa sarğa tekne
  on3oru sa3iri elek
  pkveri kviri un
  gyari diara yiyecek
  mç1k1udi ç1k1idi mısır ekmeği
  ğomu ğomu lapa
  çxoro çxoro dokuz
  vit/i viti on
  eçi eçi yirmi
  oşi oşi yüz
  ma ma ben
  si si sen
  çku çki biz
  tkva tkva siz
  çkimi çkimi benim
  skani skani senin
  çkuni çkini bizim
  tkvani tkvani sizin
  mi mi kim
  mu mu ne
  mu-k mu o
  gunz1e ginz1e uzun
  mk1ule k1ule kısa
  mskva skvami güzel
  mç1ipe ç1ipe ince
  mçxu şxu kalın
  namu namu ki o
  xval1a xvale yalnız
  murgvali rgvale yuvarlak
  ç1ut1a ç1iç1e küçük
  didi didi büyük
  mç1ita ç1ita kırmızı
  kçe rçe beyaz
  t1ubu t1ibu ılık
  mtini tinu doğru
  mcveşi cveşi eski
  tutxu txitxu ince
  opşa epşa dolu
  monk1a monk1a ağır
  çuçku çkiçku ince
  mağali mağali yüksek
  31utxe 31utxe tuzlu
  ladre ladiri ham
  k1obo k1obu ham
    2. Cevap: Lazca Türkçe Sözlük

  k1orğoni k1oğona sivrisinek
  dumç1ku ç1k1iç1k1it1ia karınca
  topuri topuri bal
  mt1i t1i bit
  m31k1iri 31qiri pire
  pen31o per31o salyangoz
  çxomi çxomi balık
  ca ca ağaç
  m3xuli sxuli armut
  uşkuri uşkuri elma
  luği luği incir
  ant1ama at1ama şeftali
  buli buli kiraz
  nez1i nez1i ceviz
  txiri txiri fındık
  ber31euli ber31uli nar
  omuri ‘omuri erik
  31ipuri 31ipuri gürgen
  ç1uburi ç1uburi kestane
  ç1k1oni ç1qoni meşe
  txomu txomu kızılağaç
  du3xu 3xa3xu ıhlamur
  ask1ili ask1ili yaban gülü
  inç1iri inç1iria yaban mürveri
  binexi binexi asma
  urzeni ‘urzeni üzüm
  t1ot1i noela dal
  biga biga değnek
  k1et1i k1et1i düz
  burguli birguli diz
  kuri kuri topuk
  guri guri kalp
  purpu pirtvi akciğer
  korba kora karın
  31ipa ç1ipi göbek
  t1k1ebi t1qebi deri
  xor3i xor3i et
  toma toma saç
  di3xiri zisxiri kan
  çilambre çilamuri gözyaşı
  txomuri txomuri cerahat
  mt1k1o t1k1u karış
  puci puci inek
  xoci xoci öküz
  3xeni 3xeni at
  guruni girini eşek
  çxuri şxuri koyun
  txa txa keçi
  ğeci ğeci domuz
  coğori coğori köpek
  k1at1u k1at1u kedi
  geni geni dana
  tik1ani bat1k1i kuzu
  3int1ali 3indali kedi yavrusu
  mgeri geri kurt
  mtuti tunti ayı
  meli mela tilki
  k1venuri k1vinori zerdeva
  munçki munçkvi porsuk
  k1udeli k1udeli kuyruk
  guda guda tulum
  kra ka boynuz
  mja bja süt
  k1vali ‘vali peynir
  mont1k1ori mont1qori yün
  mç1k1eşi ç1qeşi çoban
  kotume kotomi tavuk
  okotumale okotome kümes
  daduli daduli tavuk
  mamuli mamuli horoz
  monç1va moç1va kuluçka
  k1vareli qvarili kısır horoz
  sua sua kanat
  ğorğoci ğorğonci kaz
  k1olxi kolşi Megrel-Laz
  k1onari sxeli ... kadar
  lo3a gemuani tatlı
  k1olxuri k1olxuri Megrel-Laz
  mani-mani mala-malas çabuk çabuk
  majura majira ikinci
  majurak1ele mjira mxareşe öbür taraftan
  mara mara ama
  mariaşina maramina ağustos
  masuma masuma üçüncü
  mapa mapa kıral
  t1aroni t1arozi hava
  megabre megobari dost
  met1a met1i ...dan başka
  mtugi ç1uk1i fare
  miti mitin kimse
  mot mot niçin
  mt1eri t1eri düşman
  mt1veri t1veri toz
  mt1ineri rt1ebuli kaçak
  mutu mutuni bir şey
  muntxa/ni mudga nesne
  muperi muneri ne gibi
  muşeni muşeni neden
  muç1o moç1o nasıl
  m3xade 3xado apaçık
  m3xodari onciru sedir
  nergi nergi fidan
  noderi nodi imece
  noğa kalaki şehir
  nusa nisa gelin
  n31opula ogurapali okul
  yulva bjaiolu doğu
  ok1ok1idinu ek1ok1idiri savaş
  ondğe/ri ondğe öğlen
  ordo adre erken
  re orek sen ... sın
  osi osi Oset
  okro orko altın
  oşumeşi oşmeşi bıyık
  oxaçku xonua-tasua ekincilik
  oxori doxore, ‘ude ev
  oxormance ‘udeş mince ev sahibi
  jurşuroni mok1atu hamile
  skiri skiri erkek evlat
  obiçxa obişxa cuma  1. Bu harfin üzerinde inceltme işareti var.


  *Megrelce’deki + harfler: ı (ters e gibi yazılıyor) ve hemze (‘/?). Bkz. B.G. Hewitt ve Z.K. Khiba, Ali İhsan Aksamaz (çev.), Megrelce Bir Masal (Kuzey Rüzgarı ve Güneş, kafkasya yazıları, Sayı 5, Sonbahar, 1998.
  (Dil Tarih Kültür Gelenekleriyle Lazlar, Ali İhsan Aksamaz, s.116-126, Sorun Yayınları)