Lao Tzu Kimdir Lao Tzu Hayatı

'Biyografi' forumunda Wish tarafından 3 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Lao Tzu biyografisi


  Lao Zi, Kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze veya Laozi)olarak da geçer. Lao Çince 'yaşlı', Zi da 'hoca', 'bilge' demektir. Tao Te Ching kitabının yazarı bilge Laozi'nin gerçekte yaşayıp yaşamadığı tartışılmaktadır. Gene de Taoizmin kurucusu kabul edilen, önemli bir Çin filozofudur.

  Laozi Çin efsanelerine göre milattan önce 6. yüzyılda Chǔ Devletinin Ku ilinde, yani günümüzdeki Henan eyaletinin Lùyìkasabasında doğmuştur. Akademisyenler ise, Çin'in Yüz Düşünce Okulu ve Savaşan Beylikler Dönemi olan M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olabileceğini söylerler. Hakkında pek çok efsane vardır. Bir rivayete göre Zhou Hanedanlığının imparatorluk kütüphanesinde arşivciydi; 80 yaşına geldiğinde insanların doğal güzelliklerin ve iyiliğin yolundan gitmemesinden yorulmuş ve üzülmüş olarak Çin'i terk etti. Hangu sınır kapısından geçerken muhafız Yin Xi, Laozi'dan gitmeden önce öğretilerini kaleme almasını istedi ve o da Tao Te Ching kitabını yazdı. Bazılarına göre ise Laozi Çin'in efsanevi sarı imparatoru Huang-di'ydi. Başka bir görüşe göre ise Tao Te Ching hepsi de Laozi takma ismini kullanan farklı yazarın kaleme aldığı metinlerden oluşur.

  Çin'in ünlü tarihçilerinden Sima Qian M.Ö. 100 yılında yazdığı Shiji (şı-ci) adlı eserinde Laozinın biyografisini şu şekilde yazmiştir: Lao-Tzu Chou devletinin Ku mıntıkasında Li-hsianggda Chü-jen köyünde doğmuştur. Kendi adı Erh, aile adı Li, müstear adı Tandır. Chou sülalesi imparatorluğunun tarihçisi ve kütüphane muhafızıdır. Buna göre onun asıl adı Li Tan (Lao-Tan)dır. Lao-Tzu, ona verilmiş bir lakaptır; İhtiyar Bilge anlamına gelir.

  Çin sözlü geleneğinde M.Ö. 604 diye bilinen doğum yılı, Shijide kayıtlı değildir. Bu, tarihin daha sonraları belirlendiğini göstermektedir. Bununla beraber bu belge onun yaşadığını gösteren en iyi kanıt olarak kabul edilmektedir.

  Mitolojiye göre, Laozi'nın annesi nurdan gebe kalmış, 80 yıl sonra ak saçlı, ak sakallı bir çocuk doğurmuş. İşte Laozi, yani ihtiyar çocuk lakabı buradan gelmektedir. Bu efsane daha ileriye götürülerek doğum tarihi M.Ö. 1321 yılına kadar çıkarılmış ve kutsal bir kişi olarak gösterilmiştir. O zaman Lao-chun adını almıştır. Bazı araştırmacılara göre, bu gibi uydurma hikayelerin çoğu Budizmden sonra Budist hikayelerine rağbet için yazılmıştır.