lale devri yenilikleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 23 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Lale Devrinde yapulan yenilikler şöyle..

  Batıdaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Avrupaya geçici elçiler gönderildi. İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından İstanbulda ilk Türk matbaası kuruldu. Yerli malı kullanımı özendirildi. Bunun için;

  Matbaanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yalovada kâğıt fabrikası kuruldu.
  Selanik ve İstanbulda kumaş fabrikası açıldı.
  İstanbul, Kütahya ve İznikte Çini atölyeleri açıldı.

  Kültürel hayatı canlandırmak amacıyla çalışmalar yapıldı. Bunun için;

  İstanbul, Edirne, Bursa gibi şehirlerde kütüphaneler açıldı.
  Yabancı eserler Türkçeye çevrildi.

  Sağlık alanında yenilikler yapılarak ilk kez çiçek aşısı yapıldı. İstanbuldaki yangınlara müdahale etmek amacıyla Yeniçerilerden oluşan bir itfaiyeci bölüğü kuruldu. Sivil mimari alanında önemli gelişmeler yaşandı. (İstanbulda birçok saray, köşk, çeşme, park ve bahçe inşa edildi.) Lale Devrinde lüks ve israfın artması, halkı rahatsız etmiş bunun üzerine çıkan Patrona Halil İsyanıyla bu dönem sona ermiştir.