Laiklik ilkesinin eşitlik esası doğrultusunda gerçekleştirilen inkılap

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 10 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Laiklik ilkesinin eşitlik esası doğrultusunda gerçekleştirilen inkılap hangisidir

  Cevap: Laiklik ilkesinin eşitlik esası doğrultusunda gerçekleştirilen inkılap

  Laiklik ilkesi doğrultusunda şu inkılaplar yapılmıştır:

  -Saltanatın kaldırılması
  -Cumhuriyetin ilanı
  -Halifeliğin kaldırılması
  -Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
  -Tevhid-i Tedrisat kanunu
  -Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması
  -Medeni Kanunun kabulü
  -1924 Anayasasından Devletin dini İslamdır maddesinin çıkarılması.
  -1924 Anayasasına laiklik ilkesinin girmesi
  -Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
  -Medreselerin kapatılması
  -Kılık Kıyafet Kanununun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)