Kutlu Doğum Haftasının Amaç ve İlkeleri

'Resimli Konular' forumunda Aysell tarafından 15 Nisan 2009 tarihinde açılan konu


 1. Modern zamanlarda hemen her toplum ve coğrafyada çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal
  sebeplerle insani, ahlaki ve dini birçok değer yozlaşmaya, örselenmeye maruz kalmış
  durumdadır. Böyle bir yozlaşmanın beraberinde bireysel ve toplumsal hayatı ayakta tutan bazı
  değerlerin de işlevsiz hale gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Değer bunalımı huzursuzluğu,
  huzursuzluk şiddeti, şiddet ise ayrışmayı beraberinde getirmektedir. Söz konusu endişeler
  İslam dünyası söz konusu olduğunda daha vahimdir. Zira Müslümanların mebde ve mead
  bağlamında huzur ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri, günlerine ve geleceklerine
  umutla bakabilmeleri, dindarlıklarını sahih bir eksene oturtabilmeleri, sağlıklı bir aile ve
  toplum inşa edebilmeleri bu değerlerin varlığı ile yakından ilgilidir.
  Hayatımızın her alanında önemli bir yere sahip olan “samimiyet”, bir anlamda eylem-
  söylem, zahir – batın bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu kavramın anlam dünyamızda ihlas,
  doğruluk, dürüstlük, güven, sadakat gibi kavramlarla da çok yakın bir bağı ve bağlantısı
  vardır. İnancın, kulluğun ve itaatin sadece Allah’a özgü kılınması, bütün ibadetlerin her türlü
  riya, gösteriş ve çıkardan uzak olarak sadece Allah rızası için yapılması anlamına gelen ihlas
  ve samimiyet dinin özü, dindarlığın hülasasıdır. Samimiyetin olmadığı yerde dinden ve
  dindarlıktan bahsedilemez. Bu gerçeği, Yüce Allah’a ihlas ve samimiyetle kulluk etmeyi
  emreden ayet-i kerime ile (Beyyine,5) Peygamber Efendimizin “Din samimi olmaktır” hadisi şerifi gayet veciz bir şekilde ortaya koymaktadır.

  Samimiyet, inanç ve ibadetlerimizde olduğu kadar, insanlarla olan ilişkilerimizde de önemli
  ölçüde belirleyicidir. Müslümanın Müslümana karşı samimi, içten ve gönülden davranması
  sağlıklı ve manevi bakımdan güçlü bir toplum oluşturmanın önemli bir unsurudur. Zira
  Müslüman en kıymetli vasıflarından olan güvenilirlik ancak samimi davranışlarla ve içten
  ilişkilerle oluşturulabilir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş ve
  ticaret hayatında kısacası hayatın her alanında insanlara karşı samimi davranmak ahlaki bir
  erdemdir. Bu erdemi kazanmanın en kısa yolu da her işte Allah rızasını ön plânda tutmak ve
  O’nun her an görüp gözettiğini akıldan çıkarmamaktır. İnsanları değerlendirmede ve eşyaya
  bakışta bu yaklaşım esas olursa dünyevi çıkar ve hırsların körüklediği pek çok olumsuzluk
  kolayca bertaraf edilebilecektir.
  Samimiyetten uzak söz ve davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığı gibi bu tür
  eylemler, insanın diğer insanlar nazarında da itibar kaybetmesine yol açmaktadır. Bu itibarla
  samimiyetin zıddı olan riyakârlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan münafıklık alameti
  olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan Müslümanların Allah’a iman ve kulluk, Kur’an ve
  Sünnete tabi olma, Peygamber Efendimizi örnek alma, toplumsal görevleri yerine getirme,
  sınıf ve statü farkı gözetmeksizin bütün Müslümanların ve hatta bütün insanların haklarına
  riayet etme gibi hususlarda ciddi bir samimiyet sınavına tabi tutulduklarını gösteren birçok
  dini referans bulunmaktadır.
  Samimiyetin bugün Müslümanın hayatında ne ölçüde yer aldığı, ilişkilerine ne kadar
  yansıdığı hususu üzerinde konuşulmaya ve düşünülmeye değerdir. Zira hayat şartları, servet,
  makam ve şöhret tutkusu, menfaat kaygısı, dünyevileşme gibi zaaflar insanların bu ulvi
  değerden hızla uzaklaşmalarına sebebiyet vermektedir. Bunun sonucu olarak da fert ve
  toplum hayatında gösteriş, riya, ikiyüzlülük, haksızlık, zulüm gibi ihlas ve samimiyetle asla
  bağdaşmayan yanlışlar yer edinmekte ve bunlar toplumsal huzur, barış ve güveni tehdit
  edebilmektedir
    2. Kutlu Doğum haftası hakkında bir kaç resim

  kutlu_dogum_haftası. kutlu_dogum_haftası_5. kutlu_dogum_haftası_6. kutlu_dogum_haftası_7.
    3. Harika resimler ellerine sağlık Ayselim teşekkürler:f118:
   


Similar Threads: Kutlu Doğum
Forum Başlık Tarih
Resimli Konular Kutlu Doğum Haftası Resimli Mesajları 7 Haziran 2013
Resimli Konular Kutlu Doğum Haftası Gül Resmi 4 Haziran 2013
Resimli Konular Kutlu Doğum Haftası İle İlgili Görseller 2 Haziran 2013
Resimli Konular Kutlu Doğum Haftası İle İlgili Fotoğraflar 30 Mayıs 2013
Resimli Konular Kutlu Doğum Haftası Resimleri 9 Nisan 2013