Kurumlar vergisi hangi süreler içinde beyan edilir ve ödenir?

'Etüt Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 10 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


  1. Kurumlar vergisi hangi süreler içinde beyan edilir ve ödenir?

    Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. ve 21. maddeleri uyarınca; kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu olduğu vergi dairesine verilir. Örneğin, mükellefin hesap dönemi takvim yılı ise, kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ay olan Nisan ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Hesaplanan kurumlar vergisinin tamamı, beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar (bir defada) ödenir.