Kurt Gödel Kimdir - Kurt Gödel Biyografisi

'Biyografi' forumunda Wish tarafından 3 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kurt Gödel - Kurt Gödel (28 Nisan, 1906 - 14 Ocak, 1978) Kurt Gödel Kimdir? Hayatı


  [​IMG]
  Doğum: 28 Nisan 1906, Brünn, Avusturya-Macaristan
  Ölüm: 14 Ocak 1978, Princeton, New Jersey
  Milliyeti: Avusturyalı
  Dalı: Matematikçi
  Çalıştığı yerler: Viyana üniversitesi, Princeton akademisi
  Önemli başarıları: Gödel numaralandırması
  Aldığı ödüller

  1951 Albert Einstein Ödülü,
  1974 National Medal of Science

  Kurt Gödel (28 Nisan 1906 - 14 Ocak 1978), mantıkçı, matematikçi ve matematik felsefecisidir Kendi ismiyle anılan Gödel'in Eksiklik Teoremi Gödel'in Eksiklik Teoremi)ile tanınır
  Teoremlerinde tam sayı aritmetiğini içerecek kadar karmaşık herhangi bir sistemin içinde, sistemin aksiyomlarından yola çıkarak doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanamayacak önermeler bulunacağını ispatlamıştır Bunun için ise Gödel numaralandırması ismi verilen bir metod geliştirmiştir Meşhur teoremini Viyana Üniversitesindeki doktora çalışması sırasında 1931 yılında ispatlamış, bununla 20 yüzyıl matematiğinin yönünü değiştirmiştir
  1940'larda Princeton Üniversitesi İleri Araştırmalar Enstitüsünde Kurt Gödel, Einstein’ın kütle çekimi alanı denklemlerine, ekseni etrafında dönen bir evreni tanımlayan bir çözüm getirdi Evrenin dönüşü ışığı (ve dolayısıyla cisimler arsındaki nedensellik bağlarını da) birlikte sürükleyecekti Dolayısıyla maddi cisimde, ışık hızını aşmaya gerek kalmaksızın uzayda ve zamanda kapalı bir halka çizecekti Gödel’in modeli, zamanda geriye gitmenin görelilik kuramınca yasaklanmadığını ortaya koydu Kurt Gödel, Einstein'ın alan denklemlerini kullanarak, bir evren modeli tasarladı Tasarım Einstein'ınkine benziyordu ama Gödel'in yaklaşımında kozmolojik sabitlere negatif bir değer veriliyordu Einstein da kuramının bazı durumlarda geçmişe yolculuğa izin verdiği düşüncesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etmiştir Yalnız Gödel'in bu modeli gökbilimcilerin gözlemlediği kütleçekimsel kızıla kayma tarafından yanlışlanmaktadır
  İçine kapanık bir kişiliği olan Gödel, son yıllarında zehirleneceği paranoyasına kapılarak hiçbir şey yememeye başlamış, bunun sonucunda beslenme eksikliğinden 14 Ocak 1978'de Princeton'da ölü bulunduğunda cenin pozisyonundaydı ve sadece 295 kiloydu

  Yaşamı

  Çocukluğu

  Kurt Friedrich Gödel 28 Nisan, 1906'da Brünn, Moravya'da etnik Alman ailesinin; bir tekstil firmasında yönetici olan Rudolf Gödel ve Handschuh doğumlu Marianne Gödel, çocuğu olarak dünyaya geldi Doğduğu zamanda, şehirde konuşulan diller içinde Alman dili daha yaygındı ve bu aynı zamanda anne ve babasının diliydi
  Gödel, I Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkılınca, 12 yaşında Çekoslovak vatandaşlığına geçmiş oldu Gödel, daha sonra biyografisini yazan John D Dawson'a bu zamanlarda kendini "Çekoslovakya'daki Avusturyalı sürgün" ("ein österreichischer Verbannter in Tschechoslowakien") gibi hissettiğini söylemiştir Hiçbir zaman Çekçe konuşamadı ve okulda öğrenmeyi reddetti 23 yaşında kendi seçimiyle Avusturya vatandaşı oldu Nazi Almanyası Avusturya'yı istila edince, Gödel 32 yaşında doğrudan Alman vatandaşı olmuş oldu II Dünya Savaşı sonunda, Gödel, 42 yaşında Amerikan vatandaşlığına kabul edildi
  Gödel, gençliğinde, dinmek bilmeyen soruları yüzünden ailesi içinde Der Herr Warum ("Bay Neden") olarak anılırdı
  Abisi Rudolf'a göre, Kurt 6 veya 7 yaşında, ateşli romatizma hastalığına yakalandı; tamamen iyileşti, ama hayatının geri kalanında kalıcı bir kalp rahatsızlığına sahip olduğu konusunda kendini inandırdı
  Gödel, eğitim öğretimin Almanca yapıldığı ilkokul ve ortaokulunu 1923 yılında dereceyle bitirdi Kurt, ilk olarak dil konusunda üstün olmasına rağmen daha sonraları matematik ve tarihle daha çok ilgilenmeye başladı Matematiğe olan ilgisi,1920 yılında abisi Rudolf'un (1902 doğumlu) tıp eğitimi görmek için Viyana 'ya, Viyana Üniversitesi (UV) 'ne gitmesiyle arttı Gençliği boyunca, Kurt, Gabelsberger stenografisi'ni, Goethe'nin Renklerin Teorisi'ni, Isaac Newton'nun eleştirilerini ve Immanuel Kant 'ın yazdıklarını okudu

  Viyana'da Öğrenim

  Kurt, 18 yaşındayken, abisi Rudolf'a katılıp Viyana Üniversitesi'ne girdi O zamanda zaten üniversite seviyesinde matematik bilgisine sahipti İlk başta teorik fizik alanında öğrenim görmeye niyetli olsa da Kurt aynı zamanda matematik ve felsefe derslerine katılıyordu Kant'ın Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft adlı eserini okudu ve Moritz Schlick, Hans Hahn ve Rudolf Carnap'ın içinde olduğu Viyana Çevresi'ne katıldı Kurt daha sonraları sayı teorisi alanında çalıştı ama Moritz Schlick tarafından Bertrand Russell'in Introduction to Mathematical Philosophy (Matematiksel Felsefeye Giriş) kitabı hakkında verilen bir seminere katıldıktan sonra matematiksel mantık alanıyla ilgilenmeye başladı
  David Hilbert tarafından Bologna'da matematiksel sistemlerin eksiksizliği ve tutarlılığı üzerine verilen bir seminere katılması Gödel'in hayatını önemli ölçüde etkileyecekti
  1928 yılında Hilbert ve Wilhelm Ackermann Grundzüge der theoretischen Logik (Teorik Mantığın İlkeleri) eserini yayımladı Bu eser, eksiksizlik probleminin bulunduğu alan olan birinci seviye mantık alanına bir giriş niteliğindeydi:Bir biçimsel sistemin belitleri sistemin tüm modellerinde doğru olan deyimleri türetmek için yeterli midir? Bu konu Gödel'in doktora çalışması için seçtiği konuydu
  1929 yılında, Gödel 23 yaşındayken, doktora tez ini Hans Hahn'ın danışmanlığı altında tamamladı Gödel, doktora tezinde ,bugün bu sonuç Gödel eksiksizlik teoremi adıyla anılıyor, birinci derece kalkülüs önermeleri nin eksiksizliğini gösterdi 1930 yılında doktora derecesini aldı Tezi ilave çalışmalarla birlikte Viyana Bilim Akademisi'nde yayımlandı

  Viyana'da Çalışma Hayatı

  1931 yılında, Gödel "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme" adıyla meşhur eksiklik teoremini yayımladı Bu makalesinde, Gödel doğal sayıların aritmetiğini tanımlamaya yetecek kadar güçlü herhangi bir hesaplanabilirbelitsel sistem (örneğin Peano belitleri ve ZFC) için şunların doğruluğunu kanıtlamıştır:

  Sistem aynı zamanda hem tutarlı hem de eksiksiz olamaz (Bu genellikle eksliklik teoremi olarak bilinir)
  Belitlerin tutarlılığı sistem içerisinde kanıtlanamaz

  Bu teoremler, yarım yüzyıl süren ve Frege 'nin çalışmalarıyla başlayan, Principia Mathematica ve Hilbert'in formalizmi ile doruğa ulaşan, tüm matematik için yeterli bir belitler kümesi bulma çalışmalarını sona erdirdi Eksiklik teoremleri aynı zamanda tüm matematiksel soruların hesaplanabilir olmadığını da gösterdi
  Aslında eksiklik teoreminin kalbinde yatan fikir oldukça basittir Gödel bir formel sistemde "bu önerme ispatlanabilir değildir" şeklinde bir önerme kurdu Eğer önerme ispatlanabilirse; yanlıştır bu da ispatlanabilir önermelerin her zaman doğru olduğu gerçeği ile çelişir Bu yüzden, her zaman en az bir tane doğru olan fakat ispatlanamayan önerme vardır Ve zamanda yolculuk diye bi kavram yoktur çünkü zaman diye birşey yoktur