küresel ısınma ve iklim değişikliği

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda HazaN tarafından 10 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkisi

  Bugüne kadar gözlenmiş olan küresel değişmeler: Geçen yüzyıl süresince,
  sıcaklıkta 0,5 °C’lik bir artma, Deniz seviyesinde bu yüzyılın başından beri 20 cm’ lik bir
  artma, Stratosfer sıcaklığında azalma, Orta enlemlerdeki yağış miktarında artma ve
  subtropik enlemlerdeki yağış miktarında azalma. Geçen 10 yıl süresince küresel
  ısınmada önemli bir ölçüde artış olmuştur. 2100 yılına kadar beklenilen küresel
  değişmeler: Sıcaklıkta 3 °C’lik bir artma, Deniz seviyesinde 70 cm’lik (30–110 cm) bir
  yükselme, Orta ve daha yüksek enlemlerde yer alan ormanların büyük miktarlarda yok
  olması, Tarımsal alanlarda ve dünya gıda üretiminde azalma, 2100 yılına kadar, tüm
  insan kaynaklı emisyonlar durdurulacak olsa bile, sıcaklıkta 1–2 °C’lik bir artış
  beklenilmektedir. CO2 konsantrasyonunun 2 katına yükselmesinin 2.5 °C’lik(1.5–4.5°C)
  bir küresel ısınmaya sebep olması beklenmektedir.

  Biyolojik çeşitlilik hızlı iklim değişimi tarafından tehdit edilmektedir.
  Gelecek 100 yıl içinde 1–3.5 °C ısınma orta enlemlerin 150–550 km Kutuplara doğru
  hareket etmesine neden olacaktır. Bu durumda ekosistemlerin coğrafik dağılımı ve
  kompozisyonunun yeni şartlara cevabı değişecektir. Türlerin pek çoğu yeni şartlara yeterince hızlı
  uyum sağlayamayıp yok olacaktır.
  Tüm bu değişimler çok kısa sürelerde yaşandığı için canlıların bu hızlı değişime ayak
  uydurmaları mümkün değildir.
  Canlılar binlerce hatta milyonlarla ifade edilen süreçlerde meydana gelen değişimlere ayak
  uydurabilirler. 100 lü yıllarla ifade edilen kısa süreçlerde meydana gelen değişimler canlı türlerinin
  yok olmasına neden olur.
  "Küresel ısınma 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan
  fazlasını yok edecek".
  65 milyon yıl önce dinozorların dünyada silinmesinden sonra yaşanacak en kötü "türsel
  tükenme" olacağını söylemek sanırım abartı olmayacaktır.
  Dünyadaki kuş türlerinin 8'de 1'ini oluşturan 1211 kuş türü toptan yok olma tehdidiyle karşı
  karşıya.
  Sadece İngiltere’de son 25 yılda 22 milyon çift kuşun, 17 milyon çifti yok oldu.
  Avrupa Çevre Ajansı'nın raporuna göre, iklim değişikliğinin Avrupa'daki etkileri şöyle:
  1980'li yıllarda yaşanan felaketler sel, fırtına, sıcak dalgası ve kuraklık iken,
  1990'lı yıllarda iklim bağlantılı afetlerin sayısı ikiye katlandı.
  2003'te ekolojik felaketlerin ekonomik kaybı 11 milyar dolara yükseldi.