Kurbanda teşrik tekbirleri ne zaman başlar ne zaman biter

'Dini Bilgiler' forumunda Demet tarafından 20 Eylül 2015 tarihinde açılan konu


 1. Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ne zaman biter nasıl söylenir

  Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in, Kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, Haydarabad, 1344, III, 315; Darekutni, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).

  Kurban kesen ve kesmeyen her Müslümanın getirmesi gereken teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazında başlıyor. Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edecek.
  teşrik tekbirleri.jpg

  Teşrik tekbirleri şöyle söyleniyor;
  “Allâhu ekber Allâhu ekber lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindeki tekbir, Hanefi Mezhebine göre kurban kessin kesmesin herkesin üzerine vacip.

  Teşrik Tekbirlerinin Türkçe Anlamı
  Allah en büyüktür,Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur
  Allah en büyüktür,Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.


  Teşrik ne demektir?

  Teşrik, Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina’da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında ‘eyyam-ı teşrik / teşrik günleri’ denilmiştir. ‘Tekbir’ ise Allah’ı ululamak, yüceltmek demektir.

  Teşrik Tekbirleri hangi zaman aralıklarında getirilir
  Kurban Bayramının Arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa ‘Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd’ cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri’ denir.


  Teşrik tekbirleri hakkında bilinmesi gerekenler
  -Toplam 23 vakit farz namaz arkasından teşrik tekbirleri getirmek herkese vaciptir.

  -Tekbirler farz namazın selamına bitişik olarak bir defa söylenerek yerine getirilir.

  -Teşrik günlerinde namazı kazaya kalanlar, tekbirleride kaza eder.

  -Teşrik günleri dışında kazaya kalan namaz kılınırsa tekbirler getirilmez.

  -Kadınlar bu tekbirleri gizli olarak getirirler.